Top

Hướng Dẫn

Đến hẹn lại lên, sau chu kỳ một tháng đợt chuyển máy chủ mới lại khởi động. Hành trình phiêu lưu, khám phá địa linh huyễn hoặc, cơ hội tìm kiếm, giao lưu tri kỷ, hội ngộ bằng hữu cũng sẽ bắt đầu. Thân mời kỳ sĩ cùng theo dõi để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi sắp tới.

Phong Thần

Thời gian đăng ký và chuyển server

  • Thời gian đăng ký: Từ 10h00 ngày thứ Hai - 22h00 ngày thứ Tư mỗi tuần.
  • Thực hiện chuyển: Từ 03h00 - 08h00 thứ Sáu mỗi tuần.
  • Nơi đăng ký chuyển server: Nhấp chọn tại đây.
CụmNôi dung
2008Tùy chọn chuyển qua lại giữa các server:
Oa Hoàng Cung, Phục Hy Cung, Thần Nông Điện, Tiêu Diêu Cung, Miêu Cương Điện
2013Tùy chọn chuyển qua lại giữa 4 server:
Ngọc Hư Cung, Phong Thần Điện,Thiên Khôi Cung, Bích Du Cung
2017Tùy chọn chuyển qua lại giữa các server. Riêng Thái Dương Điện chỉ có thể chuyển đi, không thể chuyển đến. Không áp dụng tại máy chủ Đại Thạch Điện

Điều kiện chuyển server

 • Điều kiện:
  • Cấp độ > = 20.
  • Phải ra khỏi Lãnh địa trước 10h00 thứ Tư mỗi tuần.
  • Phải xóa hảo hữu, sư đồ, phu thê trước 10h00 thứ tư của tuần đăng ký
  • Tên nhân vật có không quá 14 ký tự.
  • Trong cùng tài khoản ở máy chủ chuyển đến không được có quá 2 nhân vật.
  • Trong hành trang và rương đồ có không quá 5.000 Tiền Đồng, 100.000 Vạn lượng.
  • Lưu ý quan trọng:
   • Nhân vật khi tiến hành xóa khỏi hệ thống, đổi tên, tạo nhân vật mới phải chờ 24-48 tiếng hệ thống mới cập nhật trên trang đăng ký.
   • Khi đang tiến hành đổi tên hoặc sau khi đăng ký chuyển thành công, vui lòng không đổi tên để tránh chuyển máy chủ thất bại.
   • Tên nhân vật khuyến cáo không có ký tự đặc biệt, không quá 14 ký tự.
  • Chi phí đăng ký:
   • VIP 1 - 5 & tất cả các tài khoản thường: 04 Kim Nguyên Bảo/lần.
   • VIP 6: 02 Kim Nguyên Bảo/lần.
   • VIP 7 - 8: Miễn phí.
   • Điều kiện & ưu đãi của VIP: Xem lại tại đây.
  • Lưu ý:
   • Đã đăng ký nhưng hủy thì không hoàn trả Kim Nguyên Bảo.
   • Thỏa điều kiện nhưng không chuyển server được sẽ hoàn trả 100% Kim Nguyên Bảo.