Top

Hướng Dẫn

Đến hẹn lại lên, sau chu kỳ một tháng đợt chuyển máy chủ mới lại khởi động. Hành trình phiêu lưu, khám phá địa linh huyễn hoặc, cơ hội tìm kiếm, giao lưu tri kỷ, hội ngộ bằng hữu cũng sẽ bắt đầu. Thân mời kỳ sĩ cùng theo dõi để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi sắp tới.

Thời gian

Tiến hànhThời gian
Đăng ký chuyển serverTừ ngày 10 đến 20 hàng tháng
Chuyển serverThứ Năm tuần cuối cùng của tháng

Đối tượng chuyển máy chủ

 • Tất cả các kỳ sĩ trong thế giới Phong Thần, thuộc tất cả các máy chủ.

 • Chỉ các máy chủ mới Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Lý Tịnh và Trấn Nguyên chưa tiếp nhận đăng ký chuyển đi và chuyển đến.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký chuyển máy chủ là 2 Kim Nguyên Bảo

Ghi chú

 • Tài khoản người chơi phải có ít nhất 2 Kim Nguyên Bảo trong Kì Trân Các, số Kim Nguyên Bảo sẽ được trừ ngay khi đăng ký.

 • Hủy đăng ký chuyển máy chủ sẽ mất 1 Kim Nguyên Bảo.

Điều kiện chuyển máy chủ

 • Không giới hạn tiền và vật phẩm mang theo khi chuyển mày chủ.

 • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký 1 nhân vật trong 1 lần chuyển.

 • Trong tài khoản đăng kí chuyển, tại máy chủ đến số nhân vật không được vượt quá 3 nhân vật (bao gồm nhân vật chuyển đến).

 • Máy chủ đích đến và máy chủ nguồn không hạn chế (trừ Lôi Trấn Tử, Dương Tiễn, Lý Tịnh và Trấn Nguyên).

Một số lưu ý khi đăng ký chuyển máy chủ

 • Tên nhân vật phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc đặt tên.

 • Các nhân vật vi phạm nguyên tắc đặt tên sẽ không thể đăng nhập vào game sau khi chuyển máy chủ thành công.

 • Các nhân vật tên có kí tự đặc biệt sẽ không được chuyển máy chủ.

 • Nhân vật phải tự rời khỏi lãnh địa trước khi chuyển sang máy chủ mới.

 • Sau khi đăng ký chuyển máy chủ, hệ thống sẽ trừ lệ phí đăng ký vào số Kim Nguyên Bảo ở Kỳ Trân Các, không phải trong rương.

 • Nhân vật chuyển cụm máy chủ sẽ giữ nguyên tên – trừ những trường hợp trùng tên.

 • Nếu máy chủ chuyển đến đã có tên của nhân vật muốn chuyển thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập tên khác trong lúc đăng ký.

 • Nếu tên dự phòng vẫn bị trùng, hệ thống sẽ mặc định thêm 01 hoặc 02 sau tên dự phòng.

 • Để tiến hành đăng ký chuyển máy chủ quý kỳ sĩ đăng nhập vào trang https://hotro.zing.vn/phongthan

 • Để có thể tìm hiểu về cách thức đăng ký chuyển máy chủ quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Mong quý kỳ sĩ lưu ý theo dõi thông tin để tránh những sự cố đáng tiếc trong quá trình đăng ký và tiến hành chuyển máy chủ.