Facebook ZingMe Cctalk

05-05Cửu Thập Trận

Cửu Thập Trận

Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức cho quý nhân sĩ có cấp độ 90 - Cửu Thập Trận sẽ được diễn ra. Với hình thức thi đấu tổ đội 5 vs 5 quen...

X
Chuỗi sự kiện Tháng 4
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng