Quay về Trang chủ

Hệ thống Trấn Nguyên

Từ 15-08-2020

Đầu trang

Điểm danh vọng Trấn Nguyên

15-08-20

Mỗi ngày người chơi chỉ có thể làm nhiệm vụ Trấn Nguyên 5 lần, mỗi lần thành công là tăng 2 điểm Danh vọng Trấn Nguyên, nếu như sử dụng thêm Đồng Kích, Ngân Kích cho mỗi lần cống hiến … sẽ tăng gấp 5 lần bình thường nghĩa là sẽ tăng 10 điểm Danh vọng Trấn Nguyên mỗi lần cống hiến.

Điểm danh vọng Trấn Nguyên

Một trong những yếu tố quyết định việc có khả năng chế tạo những bộ trang bị Trấn Nguyên cấp cao là điểm Danh Vọng của Trấn Nguyên. Để thăng cấp điểm Danh vọng Trấn Nguyên thì các kỳ sĩ phải nhận nhiệm vụ “Trấn Nguyên” tại Trấn Nguyên Đại Tiên.

Địa điểm: Người chơi đến gặp Trấn Nguyên Đại Tiên (182,198) tại Diêu Trì

Các khu vực truy tìm nguyên liệu

Bộ Trang BịKhu vực có thể tìm kiếmĐẳng cấp quái
Huyền Vũ Lang Nha Thiên Quyền Xung quanh Ngọc Hư Cung
Xung quanh Sùng Thành Doanh
Xung quanh Xi Vưu Mộ
  5 đến 15
Cự Đấu Khuyển Văn Vân Trung Mạnh Tân Mục Dã
15 đến 20
Đấu Trận Tham Lang Quảng Thành Ải Trần Đường Ải Tam Sơn Kỳ Sơn   20 đến 30
Vũ Khúc Báo Thần Xích Tùng Hoang Mạc Sa Mạc Thổ Thành   35 đến 45

Các bước tiến hành

 • Muốn chế tạo trang bị cam loại nào, phải cống hiến trang bị lam loại đó.
  Ví dụ: Người chơi học chế tạo trang bị áo cam thì phải cống hiến trang bị áo màu lam.
 • Tùy thuộc vào điểm Danh vọng Trấn Nguyên mà người chơi phải tìm các trang bị phù hợp.
  Ví dụ: Để có điểm Danh vọng Trấn Nguyên từ 0 đến 50 thì người chơi phải tìm các trang bị của bộ trang bị lam dưới đẳng cấp 10 ( Huyền Vũ – Lang Nha – Thiên Quyền )
  Để có điểm Danh vọng Trấn Nguyên từ 51 đến 100 thì người chơi phải tìm các trang bị của bộ trang bị cấp 2x (Cự Đấu – Khuyển Văn – Vân Trung )
 • Mỗi ngày người chơi chỉ có thể làm nhiệm vụ Trấn Nguyên 5 lần, mỗi lần thành công là tăng 2 điểm Danh vọng Trấn Nguyên, nếu như sử dụng thêm Đồng Kích, Ngân Kích cho mỗi lần cống hiến … sẽ tăng gấp 5 lần bình thường nghĩa là sẽ tăng 10 điểm Danh vọng Trấn Nguyên mỗi lần cống hiến.
 • Mỗi khi đạt một mốc Danh vọng Trấn Nguyên nhất định thì người chơi sẽ có khả năng học chế tạo thêm các trang bị cam khác (sử dụng đồ phổ).
 • Nên sử dụng Đồng Kích và Ngân Kích để tăng cao điểm Danh vọng Trấn Nguyên, tiết kiệm được thời gian thăng cấp điểm danh vọng.

Thăng cấp điểm Danh vọng của Trấn Nguyên

 • Để tạo cho mình những bộ trang bị Trấn Nguyên cao cấp, người chơi phải đủ điểm Danh vọng của Trấn Nguyên. Hay còn gọi cách khác là Thanh Vọng.

  Thăng cấp điểm Thanh Vọng giúp Quý kỳ sĩ nhanh chóng chế tạo thành công trang bị Cam. Người chơi cần phải nhận nhiệm vụ Trấn Nguyên tại Trấn Nguyên Đại Tiên.

Lưu ý khi làm nhiệm vụ Trấn Nguyên

 •  Làm trang bị Cam hệ nào sẽ phải cống hiến trang bị lam của hệ đó. Ví dụ:  Quý kỳ sĩ làm trang bị Cam hệ Áo thì phải cống hiến trang bị lam là Áo.

 • Tùy thuộc vào điểm Thanh Vọng mà người chơi phải tìm các trang bị phù hợp. Ví dụ : Người chơi có điểm Thanh Vọng từ 0 đến 50 thì phải kiếm các trang bị của bộ trang bị lam dưới đẳng cấp 10 (Huyền Vũ - Lang Nha - Thiên Quyền). Điểm Thanh Vọng từ 50 đến 100 thì kỳ sĩ phải kiếm các trang bị của bộ 2x ( Cự Đấu – Khuyển Văn – Vân Trung).

Cách tìm các trang bị cần thiết cống hiến cho Trấn Nguyên

Bộ Trang BịKhu vực tìm kiếmĐẳng cấp quái
Huyền Vũ
Lang Nha
Thiên Quyền
Khu vực 3 Tân Thủ Thôn
Xi Vưu Mô
Ngọc Hư Cung
Sùng Thành Đại Doanh
5 - 15
Cự Đấu
Khuyển Văn
Vân Trung
Mạnh Tân
Mục Dã
15 - 20
Đấu Trận
Tham Lang
Quảng Thành
Ải Trần Đường
Ải Tam Sơn
Kỳ Sơn
20 - 30
Vũ Khúc
Báo Thần
Xích Tùng
Hoang Mạc
Sa Mạc Thổ Thành
35 - 45
Lâm Binh
Hổ Đầu
Cửu Cung
Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Đông Hải Thủy Vực
45 - 55
 • Mỗi ngày người chơi chỉ có thể cống hiến 5 lần. Mỗi lần thành công là tăng 2 điểm Thanh Vọng. Nếu bạn sử dụng thêm Đồng Kích, Ngân Kích cho mỗi lần cống hiến … sẽ tăng gấp 5 lần bình thường nghĩa là sẽ tăng 10 điểm Thanh Vọng  mỗi lần cống hiến.
 • Mỗi khi người chơi đạt một mốc Thanh Vọng nhất định thì sẽ có khả năng học làm thêm các trang bị Cam khác (sử dụng đồ phổ).
 • Nên sử dụng Đồng KíchNgân Kích để có thể tăng cao điểm Thanh Vọng để tiết kiệm được thời gian thăng cấp điểm Danh vọng.
Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.