Top

Kỳ Trân Các

Xuất thế Thưởng Kim Bài quyền năng vô đối

- Xuất thế Thưởng Kim Bài quyền năng vô đối.

Xông trận Vạn Tiên, Thưởng Kim Bài quyền năng vô đối…

Tục truyền, xưa kia,  Khương Tử Nha mấy phen mất ăn mất ngủ vì hao binh tổn tướng khi lâm Trận Vạn Tiên nguy hiểm trùng trùng. Hồng Quân Lão Tổ, một mặt không muốn sinh linh đồ thán, mặt khác thương tình Khương Thượng, lại muốn nhà Chu mau gầy dựng cơ đồ lập nên bá nghiệp, đã trao tặng Thưởng Kim Bài.

Thực hư uy lực bửu bối này không ai rõ nguồn cơn, chỉ biết sau đó, Vạn Tiên Đại Trận chỉ còn là một vùng hoang tàn, cây khô cỏ chết,  không thể cản nổi những bước chân thần tốc của quân Tây Kỳ.

  

Thưởng Kim Bài quyền năng vô lượng

Thời gian gần đây, Tam Giới bỗng dưng xôn xao về sự xuất hiện kỳ bí của Thường Kim Bài năm xưa….

Hư thực ra sao khi người người đồn thổi, Thưởng Kim Bài có thể ra vàoTrận Vạn Tiên như chốn không người? Pháp bảo sẽ thu phục cả pháp thuật ma quái và uy lực kinh thiêng động địa của thế trận này?

Một truyền mười, mười truyền trăm…Thưởng Kim Bài  trở thành niềm khát khao của toàn Tam Giới!

Thông tin chi tiết về vật phẩm, Quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Pháp chủ kính bút.