Top

Kỳ Trân Các

Vật phẩm mới Ngưng Thần Đơn

- Vật phẩm mới Ngưng Thần Đơn đã có mặt tại Kỳ Trân Các!

Thế giới Kỳ Trân Các vốn đa dạng nay sẽ càng phong thú với sự ra mắt của vật phẩm Ngưng Thần Đơn. Để tìm hiểu thêm về kỳ trân này, mời Quý kỳ sĩ cùng Bổn Pháp dạo qua các thông tin dưới đây.

Nguồn gốc:

Lại nhớ, trước khi theo Khương Tử Nha về hộ Thương phạt Chu bình thiên hạ, tội nghiệt mà Na Tra đã gây ra với thân phụ - Lý Tịnh quá nặng, chưa thể phục ngay mệnh trời nhận trách nhiệm an bang. Để chuộc tội, Thái Ất Chân Nhân bắt Na Tra phải trải qua thử thách đằng đẵng mấy năm trời. Na Tra ngày ngày phải hạ sơn, trừ khử quái thú cứu người hoạn nạn, tích công đức, giảm trừ tội lỗi..

Thời thế đang lúc cấp bách, sợ lỡ càn khôn, hỏng việc lớn, để giúp Na Tra nhanh chóng trả xong oán nghiệp, Khương Tử Nha đã trao tặng Ngưng Thần Đơn, mỗi lần diệt được quái thú sẽ tăng gấp đôi công đức.

Nhờ vào thần bảo này, chỉ trong một thời gian ngắn, Na Tra đã trả xong nghiệp oán, quy hồi Tây Kỳ, hộ Khương Thượng chuyển xoay càn khôn, an bang định quốc.

Tích cũ lưu truyền, Ngưng Thần Đơn tái thế chốn Tam Giới...

Mô tả vật phẩm

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Công dụng

Giá bán

Ngưng Thần Đơn (tiểu)

Tăng thêm 100 điểm kinh nghiệm sau mỗi lần giết quái.

1 tiền đồng

Cách sử dụng

- Mua Ngưng Thần Tán trong Kỳ Trân Các.

- Nhấn chuột phải vào vật phẩm trong hành trang để nhận công dụng của vật phẩm.

Chú ý

- Sau thời gian 1 giờ vật phẩm sẽ hết hiệu lực, nhân vật sẽ trở lại trạng thái đánh quái như bình thường.

- Trong Vạn Tiên Trận không có hiệu quả.

- Thời gian sử dụng 7 ngày.

- Vật phẩm chỉ có tác dụng khi đánh quái cấp 20 trở lên.

- Mỗi 1 nhân vật chỉ dùng được tối đa 10 vật phẩm trong 1 ngày.

Cùng với cơn lốc khuyến mại vật phẩm, Ngưng Thần Đơn sẽ có mặt tại Kỳ Trân Các vào ngày mai, 28/03. Mời Quý kỳ sĩ cùng dời chân khám phá!

Pháp chủ kính bút.