Top

Kỳ Trân Các

Tìm Nguyên Liệu: Diện kiến Tam Nguyên, thu tóm Tứ Tượng

- Tìm Nguyên Liệu: diện kiến Tam Nguyên thu tóm Tứ Tượng.

Xưa có truyền, Tứ Tượng chứa đựng tinh hoa và sức mạnh vô đối của đất trời tạo vật, chẳng những dùng trấn an ba cõi, yên dân vạn năm, còn có thể kiến tạo thời thế, lập danh dương oai, hoàn thành bá nghiệp.

Chính vì sức mạnh kinh người vạn năm bất kiến này của Tứ Tượng, Tây Vương Mẫu đã giao cho vị thần Tam Nguyên ngày đêm trông giữ, tránh lọt vào tay những kẻ ác tâm mưu đồ bất chính. Kèm theo đó, Vương Mẫu truyền lá phù Tìm Nguyên Liệu xuống nhân gian. Ngày nào đó, anh tài có được trong tay lá phù này, tức là có cơ duyên cùng Tứ Tượng, Tam Nguyên sẽ tự tìm đến...

  

Tìm Nguyên Liệu thu tóm tinh hoa từ Tứ Tượng

Ôm bên mình báu vật, Tam Nguyên trú vào rừng thẳm núi sâu để tránh những cặp mắt thèm muốn của yêu đạo…chờ một ngày kiến diện hùng tài, trao tặng bảo vật…

Kỳ sĩ đang ôm giấc mộng bình thiên hạ, bảo an ba cõi? Anh tài vẫn khát khao hùng bá xưng vương vẽ trang sử hào hùng? Hảo hán bốn phương ngày đêm miệt mài luyện đạo mong có ngày thỏa tài cao chí lớn? Sao không nhân cơ hội này truy tìm Tìm Nguyên Liệu để rộng đường khát vọng bấy lâu!

Thông tin về vật phẩm, Quý kỳ sĩ tham khảo tại đây

Pháp chủ kính bút.