Top

Kỳ Trân Các

Thăng cấp trang bị, vũ khí - Dễ hay khó?

Tứ Không Thiên Thư, bí kiếp huyền năng, tục truyền Tam Giới

- Thăng cấp trang bị, vũ khí - Dễ hay khó?

Kỳ sĩ đang mong muốn sử hữu thật nhiều trang bị “khủng”? Ước muốn vũ khí sẽ thăng cấp một cánh nhanh chóng và dễ dàng?

Đó không còn là một điều viễn vông nữa!

Trang Bị Sơ Cấp, Vũ Khí Sơ CấpTrầm Điện sẽ giúp kỳ sĩ hiện thực những ước muốn này!

Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp
Trầm Điện

Pháp bảo hỗ trợ tăng khả năng thành công khi thăng cấp trang bị

Nghe đâu chính Xích Tùng Tử là người đã được chư tiên ban cho pháp bảo oai chấn vạn năm. Chẳng những có thể thăng cấp mà vũ khí có thể bền vững, miên viễn vạn kiếp…

Ngày nay, cảm nỗi nhiệt thành trên những bước đường lập thân tu đạo của anh tài chốn chốn, pháp bảo một lần nữa xuất hiện…Con đường khai mở kiến tạo oai danh trở nên dễ dàng một khi có bảo bối hỗ trợ.

Kỳ tài còn băn khoăn vì điều đó? Hãy dạo chân đến Kỳ Trân Các để rõ thực hư!

Pháp chủ kính bút.