Top

Kỳ Trân Các

Phúc Hộ Phù - Biến hóa vô song, huyền năng diệu kỳ

- Phúc Hộ Phù - biến hóa vô song, huyền năng diệu kỳ.

Truyện xưa kể rằng: Những tiên nhân đi mây về gió có những phép màu nhiệm biến hóa khôn lường, trong đó có một bí thuật thâm sâu là Di hình hoán ảnh – thay đổi nhân dạng để tiện bề hành sự. Kỳ nhân dị sĩ trong Tam Giới, ai ai cũng mong muốn sở hữu được thần thuật để bước đường luyện thân tu đạo sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Tuy vậy, để luyện thành bí thuật Di hình hoán ảnh không hề đơn giản. Thế nhưng, những kỳ nhân dị sĩ mưu trí dũng tài đã tìm ra phương cách, đó là sử dụng một loại biến phù đặc biệt – vừa giúp thay hình đổi dạng lại vừa có khả năng gia tăng tốc độ di chuyển.

Phúc Hộ Phù - biến phù kỳ diệu, thỏa lòng kỳ nhân

Hãy thử tưởng tượng, Quý kỳ sĩ đang bị vây khốn giữa vòng phong tỏa của kẻ thù, chỉ cần sử dụng biến phù này, có thể biến đổi nhân dạng, gia tăng tốc lực, dễ dàng tìm đường thoát thân, bảo tồn sinh mệnh. Quả là hữu dụng thần kỳ!

Loại biến phù công năng kỳ diệu nhắc đến ở đây chính là Phúc Hộ Phù. Tương truyền là một pháp bảo tích hợp thần thuật Di hình hoán ảnh và phép gia tốc - do một vị tiên nhân ban truyền cho chúng đệ tử - vô tình đã lưu lạc Tam Giới.

Phúc Hộ Phù biến hóa vô song, di chuyển siêu tốc – thật là một biến phù đắc dụng!

Thông tin chi tiết về vật phẩm Quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Pháp chủ kính bút.