Top

Kỳ Trân Các

Ngũ Bảo kỳ trân gây xôn xao Tam Giới

- Ngũ Bảo kỳ trân gây xôn xao Tam Giới.

Phong Thần với hệ thống nhiệm vụ dàn trải và đa dạng khôn cùng, kỳ sĩ thật khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tăng điểm kinh nghiệm? Anh tài đang vất vả, khổ công với con đường chinh phục nhiệm vụ Thiên Thụ, Thiên Cương Hồn,Thao Trường Thí Luyện,Siêu Độ Linh Hồn…?

Vũ trụ vốn tương sinh tương khắc, vạn vật có khó khăn đến đâu ắt hẳn có cách khắc phục. Linh thâm kỳ bí, huyễn hoặc khó lường nhưng kỳ tài Tam Giới luôn có sự hỗ trợ đắc lực của những bảo vật kỳ trân cổ kim bất kiến.

Nằm trong nhóm Đặc Trưng, top 5 các vật phẩm hữu dụng này sẽ giúp kỳ tài thực hiện các nhiệm vụ một cách dễ dàng!

Thiên Tiên Thủy
Ngọc Hư Lộ
Dụ Hồn Hương
Huân Ma Hương
Tử Kim Hồ Lô

Hệ thống nhiệm vụ trở nên dễ dàng cùng top 5 vật phẩm hỗ trợ!

Thiên Tiên Thủy, Ngọc Hư Lộ, Dụ Hồn Hương, Huân Ma Hương, Tử Kim Hồ Lô sẽ giúp kỳ tài thực hiện ước mơ khai sơn phá thạch, mở đường phiêu lưu…

Pháp bảo sẵn có với oai lực tinh thâm, còn điều gì có thể cản những bước chân hùng anh trên đường tiến trận, lập danh dương oai!

Pháp chủ kính bút.