Top

Kỳ Trân Các

Ngũ bảo gia tăng nội lực – Sức mạnh vạn người

- Ngũ bảo gia tăng nội lực – Sức mạnh vạn người.

Vạn Tiên Trận khói lửa đang mài mòn nhuệ khí kỳ tài? Chiến Trường Máu Lửa làm tổn hao thần khí binh gia? Kỳ sĩ đêm ngày mưu việc lớn đến lao tâm tổn trí? Anh tài dốc lòng luyện đạo đến sức cùng lực kiệt?

Nội lực tổn hại, bước đường chinh phục vì thế phải đứt đoạn? Mộng lớn vì thế khó thành? Hùng tài vì thế chùn chân nao núng?

Một sự linh nhiệm đã có từ rất lâu! Kỳ sĩ đã biết chưa?

Tăng nội lực, phục hồi thần sức trong phút chốc, tạo nên sức mạnh vô đối địch lại vạn người – Đó chính là công dụng tuyệt hảo của Ngũ bảo trân quý: Sơn Thủy Chân Khí, Chân Khí tiểu, Chân Khí, Dao Huyền Tán, Ngọc Nghi Tán.


Sơn Thủy Chân Khí
Chân Khí tiểu
Chân Khí
Dao Huyền Tán
Ngọc Nghi Tán

Nhấp vào hình ảnh để xem công dụng vật phẩm

Nhờ hấp nạp linh khí thiên địa, Ngũ bảo không những dược lực cao tuyệt mà còn có thể dùng bồi bổ nguyên thần, phục hồi nội lực. Thiên hạ lắm kẻ tơ tưởng.

Tinh thần minh mẫn, sức lực dồi dào, nội lực tinh thâm, không phải lo tổn hao thần khí, mộng bá hùng vương ba cõi há khó gì! Mưu sự lớn, bảo vật trong tay, tại sao không?

Tam Giới từ nay sẽ lắm anh tài hùng mạnh xưng bá tứ phương.  Một thời đại mới, một trang sử mới sẽ mở ra…

Pháp chủ kính bút.