Top

Cần biết

Giáng Linh Thuật 3 với thuộc tính đặc biệt của Ấn

Hãy đến NPC Lò Luyện Đơn để tham gia ngay tính năng Giáng Linh Thuật 1, 2, 3 với một số yêu cầu nhất định thì khi hoàn tất nhân vật sẽ trở về cấp 120 và nhận 1 trong 2 Ấn là Ấn Trụ Vương và Ấn Chu Vương với các thuộc tính hỗ trợ khác nhau.

Tham gia Giáng Linh Thuật

Giáng Linh Thuật
Lưu ý chungNPC liên quan
 • Lò Luyện Đơn
Giáng Linh Thuật1Điều kiện học
 • Nhân vật cấp 200.
 • 5.000 vạn.
 • 1 Phục Sinh Đan.
Khi học xong
 • Nhân vật trở về cấp 120
 • Nhận 1 trong 2 loại Ấn.
Giáng Linh Thuật 2Điều kiện học
 • Nhân vật level 200.
 • 5.000 vạn.
 • 2 Phục Sinh Đan 1 Giáng Linh Đơn.
 • Đã học xong Giáng Linh Thuật 1.
 • Còn trong trạng thái 5 giờ chơi.
Khi học xong
 • Nhân vật trở về cấp 120
 • Phong hiệu mới: Giáng Linh Thuật 2.
Giáng Linh Thuật 3Điều kiện học
 • Nhân vật level 200.
 • 5.000 vạn.
 • 3 Phục Sinh Đan + 2 Giáng Linh Đơn  + 1 Giáng Linh Đơn cấp 2
 • Đã học xong Giáng Linh Thuật 2.
 • Còn trong trạng thái 5 giờ chơi.
Khi học xong
 • Nhân vật trở về cấp 120
 • Phong hiệu mới: Giáng Linh Thuật 3.

Hiệu ứng Buff từ Ấn

 • Hiệu ứng hỗ trợ từ Ấn: Hỗ trợ trên đầu, tồn tại 1 giờ, qua ngày mất. Khi nhấp vào, khấu trừ 20 vạn.
 • Thuộc tính chung của 2 loại Ấn:
Nội dungGiáng Linh Thuật 1Giáng Linh Thuật 2Giáng Linh Thuật 3
Tất cả thuộc tính102030
Tăng hiệu quả hồi sinh lực của dược phẩm51015
Tăng hiệu quả hồi nội lực của dược phẩm51015
Giới hạn sinh lực %51015
Giới hạn nội lực %51015

Thuộc tính hỗ trợ riêng từng Ấn

Ấn Chu VươngCấp 1Cấp 2Cấp 3
Giảm sát thương cơ bản %51015
Giảm tập trung hỏa %51015
Giảm tập trung lôi %51015
Giảm tập trung băng %51015
Giảm tập trung thổ %51015
Giảm tập trung %51015
Giảm tập trung phép thuật %51015
Ấn Trụ VươngCấp 1Cấp 2Cấp 3
Sát thương cơ bản %51015
Tập trung hỏa %51015
Tập trung lôi %51015
Tập trung bang %51015
Tập trung thổ %51015
Tấn công tập trung %51015
Tập trung phép thuật %51015

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.