Top

Cần biết

Áp dụng Bàn Tay Sắt trước update Phiên Bản Mới

Quý kỳ sĩ thân mến, nhằm giữ cho môi trường game được công bằng nên chiến dịch bàn tay sắt sẽ được áp dụng mạnh mẽ. Bổn Pháp kiểm tra thấy có một số tài khoản đã lợi dụng lỗi game để tiến hành trục lợi nên sẽ xử lý nghiêm túc trước khi update phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn.

 • Xóa tất cả ấn Giáng Linh của các tài khoản có 2 ấn Giáng Linh (ấn Chu Vương và ấn Trụ Vương): Đã hoàn tất
 • Xóa tất cả trang bị Thần Binh có được từ lỗi tính năng: Đã hoàn tất
 • Xóa tất cả ấn Nghĩa Tử 1 của các tài khoản có trên 4 ấn Nghĩa Tử 1


(Hình ảnh nhân vật có 8 ấn Nghĩa Tử 1)

  • Hình thức xử lý: Xóa tất cả các ấn Nghĩa Tử 1 trong nhân vật. Bổn Pháp sẽ trả lại ngẫu nhiên 4 ấn Nghĩa Tử 1
  • Chỉ hỗ trợ cho tài khoản có gửi yêu cầu hỗ trợ trong thời gian xử lý. Sau thời gian trên Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6, 7 cho các tài khoản không gửi. Tùy theo cấp độ ấn trước khi xóa của nhân vật mà Bổn Pháp sẽ hỗ trợ lại (chỉ hỗ trợ ấn cấp 6,7 do sử dụng Ngộ Linh Châu cấp 6,7)
  • Thời gian xử lý: Từ 06/05 - đến hết 10/05/2022


   Ví dụNội dungXử lý
   1Nhân vật có 8 ấn Nghĩa Tử 1, trong đó 4 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 1, 1 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6, 3 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 7. Sau khi tiến hành thu hồi và người chơi đã mài lại 4 ấn như mong muốn sẽ tiến hành gửi hỗ trợ để được hỗ trợ.Bổn Pháp sẽ tiến hành hỗ trợ lại 1 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6, 3 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 7
   2Nhân vật có 8 ấn Nghĩa Tử 1, trong đó 3 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 1, 2 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6, 3 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 7. Sau khi tiến hành thu hồi và người chơi đã mài lại 4 ấn như mong muốn sẽ tiến hành gửi hỗ trợ để được hỗ trợ.Bổn Pháp sẽ tiến hành hỗ trợ lại 1 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6, 3 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 7 và 1 ngộ linh châu cấp 6
  • Lưu ý: Hỗ trợ Ngộ Linh Châu khi có hơn 4 ấn Nghĩa Tử 1 từ cấp 6 trở lên
  • Bổn Pháp không hỗ trợ hỗ trợ lại Ngộ Linh Châu có từ 1-4 ấn Nghĩa Tử 1 cấp 6 trở lên và không hỗ trợ Nghĩa Tử 1 từ cấp 5 trở xuống.
  • Để tránh việc xử lý cận thời gian đến việc copy giải đấu hay trong quá trình tham gia giải đấu. Quý kỳ sĩ vui lòng gửi hỗ trợ để được xử lý sớm. Mọi vấn đề phát sinh do cận thời gian tham gia giải đấu mới tiến hành gửi hỗ trợ hay mới được xử lý sẽ bị từ chối giải quyết.
  • Thời gian nhận yêu cầu hỗ trợ: Từ 06/05 đến 23:59 phút ngày 10/05/2022
  • Xóa tất cả ấn Nghĩa Tử 2 của các tài khoản có trên 5 ấn Nghĩa Tử 2.


(Hình ảnh nhân vật có 9 ấn Nghĩa Tử 2)

  • Hình thức xử lý: Xóa tất cả các ấn Nghĩa Tử 2 trong nhân vật. Bổn Pháp sẽ trả lại ngẫu nhiên 4 hoặc 5 ấn Nghĩa Tử 2 (tùy theo cấp độ NPC Hồng Tỷ)
  • Chỉ hỗ trợ cho tài khoản có gửi yêu cầu hỗ trợ trong thời gian xử lý. Sau thời gian trên Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ 100 Nghĩa Tử Tinh Hoa và 100 Bột Mài Nghĩa Tử
  • Thời gian xử lý: Từ 06/05 - đến hết 10/05/2022

 • Để tránh việc xử lý cận thời gian đến việc copy giải đấu hay trong quá trình tham gia giải đấu. Quý kỳ sĩ vui lòng gửi hỗ trợ để được xử lý sớm. Mọi vấn đề phát sinh do cận thời gian tham gia giải đấu mới tiến hành gửi hỗ trợ hay mới được xử lý sẽ bị từ chối giải quyết.

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, quý kỳ sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.