Về trang đầu

Kiểm tra thành viên hoàn tất trước 23h59 ngày ...

01-12-20

Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Ngay sau đây, Ban tổ chức xin công bố Danh sách thành viên tham gia giải đấu Quần Anh Hội 14 của các cụm 2017, 2013 và 2008.

  • Thời gian kiểm tra danh sách thành viênTừ khi ra thông báo đến 23h59 ngày 02/12/2020.
  • Danh sách thành viên: Vui lòng kiểm tra nhân vật/máy chủ đã gửi về cho Ban tổ chức và phản hồi trước 23h59 ngày 02/12/2020 nếu có sai sót của Ban tổ chức khi công bố danh sách, sau thời gian quy định, Ban tổ chức sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan.

Cụm 2008

Bang hộiSTTKỳ sĩTên Máy ChủHệ PháiCấp Độ
Chốt•Top•Ăn•Tiền 1 oOXíMuộiMuội0o Vương Báo Điện Dị Nhân 200
2 •Vương•Vấn• Vương Báo Điện Dị Nhân 200
3 •Tiên•Tử• Miêu Cương Điện Dị Nhân 196
4 •Vương•Lâm• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
5 •Vương•Mộng• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
6 •Vương•Mẫu• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
7 Vương*Thiên*Y' Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
8 •Vương•Tử• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
9 °Min•Béo° Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
10 Vương•Thiên•Long Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
11 •Vương•Đế• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
12 •Vương•Thượng• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
13 <BC=B>^Thiếu/Chủ Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 200
14 •Vương•Gia• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
15 Hạc•Đại•Phú Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
16 <C=r>•Tửu•Sắc• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
17 THE.GOAT Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
18 Quỳnh*Anh Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
19 GiáoSư_FS_Học Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
20 Lì*NHƯ*TRÂU Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
MèoThầnTài 1 Tuấn_An Vương Báo Điện Dị Nhân 90
2 Eventt43 Miêu Cương Điện Dị Nhân 58
3 eventt44 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
4 Eventt45 Miêu Cương Điện Dị Nhân 55
5 Eventt46 Miêu Cương Điện Dị Nhân 55
6 Evennt48 Miêu Cương Điện Dị Nhân 55
7 Evennt49 Miêu Cương Điện Dị Nhân 55
8 Evennt50 Miêu Cương Điện Dị Nhân 55
9 Evennt51 Miêu Cương Điện Dị Nhân 51
10 Eventt105 Miêu Cương Điện Dị Nhân 1
11 Eventt106 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 1
12 Eventt107 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 1
13 Eventt108 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 1
14 Eventt109 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 1
15 Eventt110 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 1
16 Eventt111 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 1
Xóm•Liều 1 <C=ORG>•KuTjn• Vương Báo Điện Dị Nhân 200
2 •Nhim_Xu• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
3 °•Sói•° Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
4 •Nguyễn•Lâm•Bxu• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 198
5 •BồĐề•LãoTổ• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
6 DoNalTrum@1 Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
7 T.4_13_03_2019 Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
8 •Vô•Danh• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
9 °•MiHawk•° Vương Báo Điện Đạo Sĩ 200
10 •Thuyên-Lan• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
11 •Kiều•Phong• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
12 •Supremee• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
13 °•Hades•° Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
14 •The-Best• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
15 zDiệpCôThành Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
16 Ông_Gầy@1@2 Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
17 Dương*Tiễn@1@2 Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
18 °Hạo-Nam° Vương Báo Điện Giáp Sĩ 200
19 •Tvoy•Papa• Vương Báo Điện Dị Nhân 200
20 •Máng•Comeback• Vương Báo Điện Dị Nhân 200
•Cái•Bang• 1 •VinhVoVanzz• Vương Báo Điện Dị Nhân 200
2 •The-Best•@1 Vương Báo Điện Giáp Sĩ 151
3 •Nhim•Xu• Phục Hy Cung Dị Nhân 105
4 Eventt130 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 1
5 NuGiapSi@1 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 90
6 ChipQAH14-04 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 1
7 ChipQAH14-03 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 21
8 ChipQAH14-02 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 21
9 ChipQAH14 Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 24
10 Eventt01 Miêu Cương Điện Dị Nhân 77
11 Eventt02 Miêu Cương Điện Dị Nhân 79
12 Eventt03 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
13 Eventt04 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
14 Eventt05 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
15 Eventt40 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
16 Eventt41 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
17 Eventt42 Miêu Cương Điện Dị Nhân 61
Phá•Thiên 1 ZzATULAzZ Vương Báo Điện Dị Nhân 200
2 ~Nhật~*~Trường~ Vương Báo Điện Dị Nhân 179
3 Bố•Mày•Đây Phục Hy Cung Dị Nhân 179
4 °•Tuyết*Ưng•° Vương Báo Điện Đạo Sĩ 196
5 •Độ•Kiếp• Vương Báo Điện Đạo Sĩ 177
6 LaQuanTrung Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 190
7 9xNhOcKoYx9 Vương Báo Điện Đạo Sĩ 163
8 …“•Ben•”… Vương Báo Điện Đạo Sĩ 187
9 °•Kiếm•Vô•Tình•° Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 193
10 •Tôm•Mù•Tạt• Vương Báo Điện Giáp Sĩ 190
11 •Tiểu•Tôm• Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 192
12 ThienTuongQuan Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 163
13 <BC=B>MinhHằng Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 176
14 Tiểu•Miêu Phục Hy Cung Đạo Sĩ 161
15 ZzThiên-TrúczZ@1 Phục Hy Cung Giáp Sĩ 141
16 IPhone8 Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 140
17 iDrunk Miêu Cương Điện Giáp Sĩ 140
18 TruongGiaBao Miêu Cương Điện Đạo Sĩ 140
19 TC•Tú•Công•Tử Vương Báo Điện Giáp Sĩ 140
20 LùThịThương Vương Báo Điện Đạo Sĩ 113

Cụm 2013

Bang hộiSTTKỳ sĩTên Máy ChủHệ PháiCấp Độ
FairPlay 1 Zx0YooxZ Bích Du Cung Dị Nhân 200
2 ThổHànhTôn Bích Du Cung Đạo Sĩ 191
3 <6789> Băng Xuyên Điện Đạo Sĩ 197
4 Phòng•VinaHouse Băng Xuyên Điện Đạo Sĩ 185
5 <Meliodas> Băng Xuyên Điện Đạo Sĩ 189
6 SàiTiến@1 Bích Du Cung Giáp Sĩ 184
7 ••TiểuMuội•• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 194
8 ĐẹpTraiKhoaiTo Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 176
9 HelloMaPhong Bích Du Cung Giáp Sĩ 182
10 oOHomieOo Bích Du Cung Giáp Sĩ 180
11 NAPOLEON Bích Du Cung Giáp Sĩ 189
12 LãngQuênTấtCả Bích Du Cung Giáp Sĩ 176
13 0o0o0o0o0o0o0o0o Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 185
14 Ultimate•Hero Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 199
15 Bạch Hổ Băng Xuyên Điện Dị Nhân 200
16 Thảo•Bình Bích Du Cung Dị Nhân 189
17 MC°KimHyunJi° Bích Du Cung Dị Nhân 200
18 LãngTửHàoHoa@1 Băng Xuyên Điện Dị Nhân 200
19 •Virus Băng Xuyên Điện Dị Nhân 200
20 100-B5-D45-T02 Băng Xuyên Điện Dị Nhân 200
ĂnNhậu 1 AnĐạOT0àn‘ Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 200
2 Hoàng•Thùy•Chíp Bích Du Cung Dị Nhân 200
3 •Venus@1 Ngọc Hư Cung Dị Nhân 200
4 MongToHD Băng Xuyên Điện Dị nhân 200
5 LạnMụcHoằng Ngọc Hư Cung Dị nhân 192
6 •_ROSE_• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 200
7 ••_ViVi_•• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 193
8 ooOChị*ĐạiOoo Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 190
9 CHƠIVui79 Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 171
10 TrươngThanh Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
11 TiêuNhượng Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
12 49.Dượng.BL Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
13 ThánhKiếm Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 185
14 •TùngVăn•JP• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 200
15 •Darius Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 166
16 FB•Trai.Làng Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 200
17 CôngTônThắng Ngọc Hư Cung Đạo sỹ 200
18 •Long•Tứ• Băng Xuyên Điện Đạo sỹ 200
19 KiếmMaThầnTốc. Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 190
20 ~Ngô.Vương~ Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 172
FairPlay@a 1 •”Mr.Bố” Bích Du Cung Dị Nhân 200
2 KinhVôNguyệt Băng Xuyên Điện  Giáp Sĩ 198
3 /*Kiều-Nữ*/ Bích Du Cung Dị Nhân 200
4 •TiếuNạiHà• Băng Xuyên Điện  Dị Nhân 200
5 ”•Aries•” Bích Du Cung Đạo Sĩ 190
6 •Chó•Điên• Băng Xuyên Điện  Đạo Sĩ 200
7 •BN•Juliet• Bích Du Cung Đạo Sĩ 200
8 ”FP•Thắng”• Bích Du Cung Đạo Sĩ 200
9 °°Toang°° Bích Du Cung Đạo Sĩ 200
10 ”•Sát”• Bích Du Cung Đạo Sĩ 200
11 ”81•KEN” Bích Du Cung Đạo Sĩ 200
12 Hắc•CôngTử• Bích Du Cung Giáp Sĩ 171
13 •Hip•Cullen Bích Du Cung Giáp Sĩ 123
14 BN•HipCullen@1 Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
15 -Tử•Huyệt- Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
16 LỗTríThâm Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
17 FB•HiểnVõ Băng Xuyên Điện  Giáp Sĩ 200
18 °•Lân*Tinh•° Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
19 •HP.HoaCải• Bích Du Cung Giáp Sĩ 199
20 '+°•Bếch.Đá•°+ Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
ĐạiTửuLâu 1 TiềuCái@1 Ngọc Hư Cung Dị Nhân 200
2 °KhánhLãngTử° Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 90
3 •Wintero• Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 90
4 ZzHoàngKhánhzZ Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 90
5 NữDâmTặc Băng Xuyên Điện Đạo Sĩ 115
6 zBáoTửĐầuz Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 91
7 TùyPhong Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 130
8 susutron Ngọc Hư Cung Dị Nhân 134
9 Jumiii Ngọc Hư Cung Dị Nhân 110
10 _HoaRơiCửaPhật_ Ngọc Hư Cung Dị Nhân 95
11 XinhThìKệEm Ngọc Hư Cung Dị Nhân 157
12 LưTuấnNghĩa Ngọc Hư Cung Dị Nhân 187
13 Zetdevil Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 104
14 thienhao Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 134
15 GLĐệSiêuNhân@2 Ngọc Hư Cung Dị Nhân 144
16 GLChuymChuym Ngọc Hư Cung Dị Nhân 135
17 GLVõTâm Ngọc Hư Cung Dị Nhân 107
18 GLTâmTeen Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 87
19 NhAnh014 Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 98
HuynhĐệMiềnNam 1 …Thái•Tử… Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
2 _*_ChuTước_*_ Băng Xuyên Điện Dị Nhân 200
3 92.Hoàng.Địa.Chủ Băng Xuyên Điện Dị Nhân 198
4 Huyền•Thoại Ngọc Hư Cung Dị Nhân 200
5 GLĐạiThiếuGia Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
6 HôDuyênChước Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
7 LãngTửYếnThanh Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
8 •Sát•Thủ•HP• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 200
9 Soái•Ca Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 180
10 NgụyĐịnhQuốc Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
11 •MộcQuếLan• Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 155
12 ”•Cô•Vid•” Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
13 •Lotus Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
14 ~FS*TiếnĐạt~ Ngọc Hư Cung Giáp Sĩ 200
15 <BC=B>`Thiếu/Chủ Bích Du Cung Giáp Sĩ 200
16 Khổng_Minh Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 200
17 PhànThuỵ Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 200
18 S2NhưQuỳnhS2 Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 200
19 ”•RôRồng•” Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 147
20 •”Harry”• Ngọc Hư Cung Đạo Sĩ 200
ĐộCQUốCCHIếN 1 II-TiTanErZa-II Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 100
TụNghĩa 1 ThủKhốTâyKỳ Bích Du Cung Giáp Sĩ 96
2 •KrôngBuk Bích Du Cung Giáp Sĩ 85
3 •EaHleo Bích Du Cung Giáp Sĩ 85
4 •KrôngPăk Bích Du Cung Giáp Sĩ 85
5 •BuônMaThuột Bích Du Cung Giáp Sĩ 84
6 •CưKuin Bích Du Cung Giáp Sĩ 83
7 •KrôngBông Bích Du Cung Giáp Sĩ 82
8 •KrôngAna Bích Du Cung Giáp Sĩ 83
9 •M'Đrắk Bích Du Cung Giáp Sĩ 82
10 •CưM'gar Bích Du Cung Giáp Sĩ 79
11 •EaSúp Bích Du Cung Giáp Sĩ 81
12 Củ•Su•Hào Bích Du Cung Dị Nhân 91
13 Cảy•Hành•Tu Bích Du Cung Dị Nhân 93
14 Củ•Hành•Tây Bích Du Cung Dị Nhân 92
15 Đạo…Sĩ…Thúi Bích Du Cung Đạo Sĩ 95
16 KungPhuPK Bích Du Cung Đạo Sĩ 101
17 zKẽmGai Bích Du Cung Đạo Sĩ 98
18 HoàngTrinh1 Bích Du Cung Dị Nhân 90
19 HoàngTrinh2 Bích Du Cung Dị Nhân 90
20 HoàngTrinh3 Bích Du Cung Dị Nhân 90
o0oĐấtCảngo0o 1 ThủKhốTriềuCa• Bích Du Cung Dị Nhân 96
2 •Quận1 Bích Du Cung Dị Nhân 50
3 •Quận2 Bích Du Cung Dị Nhân 50
4 •Quận3 Bích Du Cung Dị Nhân 50
5 •Quận4 Bích Du Cung Dị Nhân 50
6 •Quận5 Bích Du Cung Dị Nhân 50
7 •Quận6 Bích Du Cung Dị Nhân 50
8 •Quận7 Bích Du Cung Dị Nhân 50
9 •Quận8 Bích Du Cung Dị Nhân 50
10 •Quận9 Bích Du Cung Dị Nhân 50
11 •Quận10 Bích Du Cung Dị Nhân 50
12 •Quận11 Bích Du Cung Dị Nhân 50
13 •Quận12 Bích Du Cung Dị Nhân 50
14 •QuậnGòVấp Bích Du Cung Dị Nhân 50
15 <c=g>Focus•D Bích Du Cung Đạo Sĩ 109
16 <c=g>Focus•E Bích Du Cung Đạo Sĩ 109
17 <c=g>Focus•F Bích Du Cung Đạo Sĩ 109
18 Quynh.My Bích Du Cung Giáp Sĩ 50
19 Quynh.My1 Bích Du Cung Giáp Sĩ 50
20 Quynh.My2 Bích Du Cung Giáp Sĩ 50
FairPlayBXĐ 1 •TùngThaThu• Băng Xuyên Điện Giáp Sĩ 70

Cụm 2017

Bang hộiSTTKỳ sĩTên Máy ChủHệ PháiCấp Độ
zZzTroyzZz 1 Vũ•Khắc•Tiệp Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 140
2 Nhân*Béo Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
3 _Hồi_ức_ Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
4 anhhungxivuu9 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
5 Biển*Đông Minh Tịch Cung Giáp Sĩ 200
6 Z•Hào•Hoa•Z Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
7 ZxBoPhongxZ Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
8 <<HậuĐâyChứAi>> Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
9 TheDarkNight Thanh Phong Điện Giáp Sĩ 200
10 Nhất•Thương Thanh Phong Điện Giáp Sĩ 200
11 HoaMộcLan.VP Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
12 ChâuBáThông Minh Tịch Cung Giáp Sĩ 200
13 ”•Chí•Tôn•” Minh Tịch Cung Đạo Sĩ 200
14 Ngọc•Trinh Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
15 HọĐạiTênGia Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
16 ĐN•GiaBảo Thanh Phong Điện Đạo Sĩ 200
17 InewrblknisodE Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
18 zzMR_TINHzz Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
19 <<PhạmVănHậu>> Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
20 °•Lão•Đại•° Minh Tịch Cung Đạo Sĩ 200
ĐàoHoaSơnTrang 1 Chucky Minh Tịch Cung Đạo Sĩ 200
2 •Vô•Thủy• Thanh phong điện Dị Nhân 200
3 GiaCátLượng Minh Tịch Cung Dị Nhân 190
4 •*•SoáiCa•*• Kim ô điện Dị Nhân 200
5 OoQUACHLOANoO Minh Tịch Cung Giáp Sĩ 200
6 ~TheDestroy~ Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
7 Chu•Trinh Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
8 FireStorm Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
9 .“Cậu`Tuấn”. Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
10 GPS.90TiềuCái Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
11 Mr.HoàngLong Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
12 Cậu•Tư•Phố•Núi Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
13 Gucci•Gang Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
14 OoBANTHAISUoO Minh Tịch Cung Giáp Sĩ 200
15 HoaBấtTử Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
16 Hồ•Ly•Trắng Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 195
17 Lilly•Luta Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
18 Nhất•Kiếm Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
19 Hồ•Ly•Đen Kim ô điện Đạo Sĩ 200
20 •°TàngKiếm•HC°• Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
Dải•Ngân•Hà 1 GS.gavit Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
2 LTN.Ares Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
3 THe.GOAT Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
4 AccTapChoiABC Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
5 LOạNzzHóATHầN Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
6 Baby_Pro Thanh Phong Điện Giáp Sĩ 200
7 •Dracula• Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
8 “•Hưng”Thần•” Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
9 Đại•Đế Thanh Long Điện Giáp Sĩ 200
10 DSzzHIEPzBINz Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
11 Thập.Hình Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
12 ZzDangHungzZ Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
13 ĐS.gavit Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
14 “•Tái•Xuất•” Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
15 FB•LêHoàngChiến Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
16 ss.SiêuKiếm.ss Bạch Hổ Cung Đạo Sĩ 200
17 Lá.Chà.Bồn Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
18 Bảo•Trợ•B•Xu•TST Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
19 zTrungĐạiGiaz Thanh Long Điện Dị Nhân 200
20 PrapapornSutiput Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
ZzZTroyZzZ 1 NguyễnĐiệpKhang Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 151
2 ĐN•GiaHân Thanh Phong Điện Dị Nhân 200
3 MrViệtBình Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
4 ThiênSơnTuyếtNhi Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 171
5 Mr.Khang1995BVC Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 180
6 Rương*Hàng*Nóng Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 120
7 oOoChuocLoioOo Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 134
8 BlackMaGic1 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 99
9 *NguyễnGiaHùng* Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 70
10 BaoAnPhu12020 Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
11 BaoAnPhu22020 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
12 BaoAnPhu32020 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
13 BaoAnPhu42020 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
14 BaoAnPhu52020 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
15 BaoAnPhu62020 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
16 BaoAnPhu82020@1 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
17 •••|VôDanh|••• Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
18 SânKhẩuTửThần Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
19 DươngHùng Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
20 NguyễnTiểuThất Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
BuônBánBXuBếnLức 1 FB.HoàngNhân Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 163
2 NhânBéoVip Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 181
3 NguyễnHoàngNhân Bích Vũ Cung Dị Nhân 138
4 HoàngNhânVip Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
5 -HoàngNhânFB-Vip Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
6 CayTTTT8 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 134
7 CayTTTT12 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 120
8 CayTTTT13 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 120
9 CayTTT12 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 120
10 CayThuThap10 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 120
11 CayThuThap11 Băng Nguyên Điện Dị Nhân 120
12 zzSoCoLaTezz Thanh Phong Điện Dị Nhân 122
13 CayThuThap23 Băng Nguyên Điện Giáp Sĩ 61
14 CayThuThap22 Băng Nguyên Điện Giáp Sĩ 60
15 CayThuThap24 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 60
16 CayThuThap25 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 60
17 CayThuThap26 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 60
18 CayThuThap28 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 58
19 CayThuThap29 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 60
20 CayThuThap32 Băng Nguyên Điện Đạo Sĩ 53
DảiNgânHà 1 zzMinhDuongzz Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
2 Fan.Anh.7 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
3 Ibet888net Thanh Long Điện Giáp Sĩ 200
4 z_Dạ.Hoa_z Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
5 GS.500*Triệu Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 90
6 •Nguyên•Bảo• Băng Nguyên Điện Giáp Sĩ 90
7 MátCủaMáts Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
8 Apollo_Artemis Đại Thạch Điện Giáp Sĩ 200
9 o0o_VôNhaiTử_o0o Thanh Long Điện Giáp Sĩ 200
10 3G.TiếnSỹ Băng Nguyên Điện Giáp Sĩ 200
11 Game_Of_Thrones Đại Thạch Điện Đạo Sĩ 200
12 Zz.Khuyết.z Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
13 zzBJNzzHIEPz9x Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 90
14 °•Teacher—Phô•° Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 90
15 zzMinhTungzz Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 90
16 3G.TheEnd Băng Nguyên Điện Giáp Sĩ 200
17 Hoàng•Lâm Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
18 NgocKhiemzTBQ Thanh Long Điện Dị Nhân 200
19 DN.gavit Bích Vũ Cung Dị Nhân 90
20 PloypailinScribe Bích Vũ Cung Dị Nhân 90
Hoa•Mãn•Lâu 1 HàNam_VIP" Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
2 ZzGROOTzZ@1 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
3 zZMinh_KhangZz Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
4 FB.TRAN^TUYEN.BX Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
5 Nồi~Cơm~Điện Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
6 GS•Duy•Vịt Chu Tước Điện Giáp Sĩ 200
7 ss.ĐệNhấtĐao.ss Bạch Hổ Cung Giáp Sĩ 200
8 Đố•A-Bắt•ĐượcE Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
9 =Se*K!Ro^->@1 Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
10 BằngLăngTím Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
11 •ThiênTôn• Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
12 FC;KHOA'S1000RR Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
13 •ChủÄTrạiHòm• Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
14 •Đracula• Bích Vũ Cung Giáp Sĩ 200
15 LêKhảNhi Bích Vũ Cung Đạo Sĩ 200
16 NgườiĐẹpĐS Thanh Long Điện Đạo Sĩ 200
17 Sát•Phá•Lang Thanh Long Điện Đạo Sĩ 200
18 Soái•Ka Đại Thạch Điện Dị Nhân 200
19 0oTungCheno0 Bích Vũ Cung Dị Nhân 200
20 .Tào•Tháo. Minh Tịch Cung Giáp Sĩ 200
AEo0oĐuBai 1 FB.HàMy Bích Vũ Cung Dị Nhân 200

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng,

Download Nạp thẻ Đầu trang