Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Hỏa Diệm Cung - cụm Hồi Ức

Từ 28-01-2022 đến 31/12/2022

Đầu trang

Đua Top nhận thưởng

26-01-22

Cụm Hồi Ức tiếp tục khuấy động tam giới với sự xuất hiện của Hỏa Diệm Cung, tại đây một vùng đất chứa các loại thiên tài địa bảo hiếm, cùng tham gia thử tài vận và thể hiện tài năng chinh phục tam giới ngay hôm nay!

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 28/01/2022 đến 0h05 ngày 28/03/2022
 • Điều kiện nhận thưởng: 10 kỳ sĩ nằm trong TOP 10 Bảng Công Lực Phong Thần.
 • Lưu ý: Trong trường hợp kỳ sĩ thăng cấp, tháo vật phẩm hay các thao tác khác ảnh hưởng đến việc cập nhật điểm công lực trong ngày cuối cùng đua top. Bổn Pháp chỉ căn cứ vào Bảng Công Lực Phong Thần lúc 00h05 phút ngày 28/03/2022 làm căn cứ để trao giải.
 • Tất cả phần thưởng chỉ được nhận tại cụm 2017

Xếp hạngPhần Thưởng
Hạng 1 5 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
5 Tinh Thể Tứ Tinh
5 Túi VIP/Siêu
5 Túi thuộc tính Trung
5 Túi thuộc tính Sơ
Hạng 2 4 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
4 Tinh Thể Tứ Tinh
4 Túi VIP/Siêu
4 Túi thuộc tính Trung
4 Túi thuộc tính Sơ
Hạng 3 3 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
3 Tinh Thể Tứ Tinh
3 Túi VIP/Siêu
3 Túi thuộc tính Trung
3 Túi thuộc tính Sơ
Hạng 4 2 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
2 Tinh Thể Tứ Tinh
2 Túi VIP/Siêu
2 Túi thuộc tính Trung
2 Túi thuộc tính Sơ
Hạng 5 1 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
1 Tinh Thể Tứ Tinh
1 Túi VIP/Siêu
1 Túi thuộc tính Trung
1 Túi thuộc tính Sơ
Hạng 6 - 10 1 Tử Bích Tỷ
1 Tử Bảo Thạch
1 Túi VIP/Siêu

Đua Top Cấp Độ

 • Thời gian: Kết thúc lúc 23h59 ngày 31/12/2022
 • Yêu cầu:
  • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
  • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
  • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần.
 • Lưu ý:
   • Để tránh các vấn đề từng xảy ra ở máy chủ Chí Tôn Cung, hồ sơ đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau hoặc thông tin gửi không đủ theo yêu cầu hoặc cung cấp sai hình ảnh, hình ảnh gửi bổ sung sau thì Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
   • (****) Không áp dụng max phòng ngự.
   • (*****) Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng  được chọn trước.
       
Đẳng cấpPhần Thưởng
nhận tại cụm Hồi Ức (Cam + Xanh)
Giới hạn
phần thưởng
theo cấp
160 3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 10
170 1 Thú Cưỡi Chí 6x + 1 Pet tự chọn (Hạo Thiên Khuyễn, Phi Thiên Linh Miêu, Đậu Đậu Quy, Ngân Long) 6
180 (*****) 1 Vũ Khí 9x #12 (thuộc tính ngẫu nhiên)
1 Vũ Khí 10x #12 (max thuộc tính)         
6
190
(*****)
1 Bộ Trang Bị 8x #12 (thuộc tính ngẫu nhiên)
1 Bộ Trang Bị 10x #12 (max thuộc tính) (***)           
6
200
(*****)
1 Thú Cưỡi Nghịch
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần
3
1 Thú Bạch Kim
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần
1 Thú Quần Anh Hội
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!