Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Chí Âm Điện - Cụm 2008

Từ 29-10-2021 đến 31/01/2022

Đầu trang

Đua Top nhận thưởng

21-10-21

Truyền rằng khi Bàn Cổ thượng thần tách đất trời, thì khối hỗn độn tách ra làm hai phần âm dương. Phần âm không chịu xếp dưới, vùng lên thoát khỏi sự kiểm soát của thượng thần Bàn Cổ, định bay lên hòa vào phần dương để tạo một khối hỗn độn mới. Quá tức giận, Bàn Cổ hét lớn một tiếng, tạo thành những đợt sấm sét đầu tiên của thế giới, tách âm dương nhị khí ra làm hai, rồi dùng đại lực kìm chặt âm khí dưới chân tạo nên Chí Âm Điện, nơi cực hàn chí âm, cực kỳ âm hiểm, nhưng cũng là nơi tích tụ đầy đủ âm khí để tạo nên một pháp bảo lừng lẫy tam giới, dân gian thường gọi là Huyền Thiên Linh Bảo.

Top Thế Giới | Top Hệ Phái | Top Công Lực | Top Cấp Độ

Thông tin quan trọng cần biết

 • Phần thưởng đua top Thế Giới chỉ có thể nhận thưởng tại máy chủ Chí Âm Điện, không thể nhận thưởng tại máy chủ khác/cụm khác
 • Máy chủ Chí Âm Điện tạm thời không thể chuyển máy chủ đến hết 2023 hoặc chỉ mở sớm nếu cả 6 kỳ sĩ đạt cấp 200 gửi yêu cầu xin mở sớm.
 • Thời gian Đua Top:  Từ 16:00 ngày 29/10/2021 đến 00H05 ngày 10/01/2022
 • Phiên bản: Cụm 2008
  Diễn giải phần thưởng: Tất cả phần thưởng đều chỉ nhận tại máy chủ Chí Âm Điện, trừ các trường hợp sau:
  (*): Có thể tùy chọn nhận tại cụm khác (2008, 2013, 2017)
  (**): Có thể tùy chọn nhận tại cụm 2017
  (***): Có thể tùy chọn nhận tại cụm khác (Hồi Ức, 2008, 2013, 2017)
  (******): Chỉ nhận được tại cụm Hồi Ức
  (*) Hộp Quà Tri Ân: Mở ra được 1 Tinh Thể Tứ Tinh, 1 Ngũ Sắc Thạch, 1 Lò Luyện Tứ Phẩm.

Huyền Thiên Linh Bảo

Hình ảnhThuộc Tính Khi Thăng Cấp
Pháp Bảo Lên 12

Huyền Thiên Linh Bảo

Đẳng cấp: 120
Thời gian đóng băng: -60%
Giảm thời gian trúng thương: 60
Tăng tất cả thuộc tính: 60 điểm
Tăng thời gian khiến đối phương thọ thương: 15
Sinh lực: +1000 điểm

Thú cưỡi Đằng Vụ

Hình ảnhThuộc tính thú cưỡi

Đằng Vụ -  Lăng Thiên Phong

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Giáp Sĩ
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Đánh tập trung: 20%
STCB: 30%
Sinh lực: 70%
Tất cả kháng tính: 15%


Đằng Vụ -  Vô Tần Diệu Dực

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Dị Nhân
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Xuất chiêu bùa pháp: 35%
Đánh tập trung: 20%
STCB: 40%
Sinh Lực: 65%


Đằng Vụ - Thiên Thù Minh Tôn

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Đạo Sĩ
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu bùa pháp: 25%
Thời gian đóng băng: 55%
Thổ Sát: 40%
Hỏa Sát: 45%
Sinh lực: 70%

Đua Top Thế Giới

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 29/10/2021 đến 00h05 ngày 10/01/2022
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 140 trở lên tại máy chủ mới Chí Âm Điện sẽ nhận thưởng (dưới 140 sẽ không thể nhận thưởng )
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ Xếp hạng trước.
          
Hạng Phần thưởng nhận tại
Chí Âm Điện
1
Phần thưởng nhận tại
Chí Âm Điện2
1 1 Danh Hiệu Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
1 Danh Hiệu Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
1 Buff Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
1 Buff Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
3 Thú Cưỡi Nghịch 3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12
1 Vũ Khí 100 thăng 12 1 Vũ Khí 100 thăng 12
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2 1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên) 1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên)
10 Lệnh bài liên hoa 10 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu 1 Trùng Sinh Châu
40 Thỏi Vàng 40 Thỏi Vàng
40 Thỏi Bạc 40 Thỏi Bạc
40 Thỏi Đồng 40 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp 6 Lò Trung Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
6 Trang Nguyên Cao Cấp 6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp 6 Trang Tinh Cao Cấp
6 Khí Nguyên Cao Cấp 6 Khí Nguyên Cao Cấp
6 Khí Tinh Cao Cấp 6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lục Lam Bảo Thạch 1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch 1 Bạch Bảo Thạch
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 2 dòng 1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 2 dòng
10 Hộp Quà Tri Ân (*) 1 Thú cưỡi Bạch Kim (******)
2 Kim Ô Quái Phù (**)
1 Ngọc Hồn (**)
1 Ngộ Linh Châu Cấp 7 (**)
2 3 Thú Cưỡi Nghịch 3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12
1 Vũ Khí 100 thăng 9 1 Vũ Khí 100 thăng 12
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2 1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên) 1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên)
8 Lệnh bài liên hoa 10 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu 1 Trùng Sinh Châu
30 Thỏi Vàng 40 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc 40 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng 40 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp 6 Lò Trung Cấp
5 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
5 Trang Nguyên Cao Cấp 6 Trang Nguyên Cao Cấp
5 Trang Tinh Cao Cấp 6 Trang Tinh Cao Cấp
5 Khí Nguyên Cao Cấp 6 Khí Nguyên Cao Cấp
5 Khí Tinh Cao Cấp 6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lục Lam Bảo Thạch 1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch 1 Bạch Bảo Thạch
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 1 dòng 1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 2 dòng
10 Hộp Quà Tri Ân (*) 1 Bộ Trang Bị 10x #12 (******)
1 Thú Cưỡi Nghịch (******)
1 Kim Ô Quái Phù (**)
2 Ngọc Hồn (**)
1 Vô Tự Thiên Thư Tím (**)
3 3 Thú Cưỡi Nghịch 3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
1 Vũ Khí 100 thăng 09 1 Vũ Khí 100 thăng 09
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2 1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
6 Lệnh bài liên hoa 6 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu 1 Trùng Sinh Châu
20 Thỏi Vàng 20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc 20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng 20 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp 6 Lò Trung Cấp
4 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 4 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
4 Trang Nguyên Cao Cấp 4 Trang Nguyên Cao Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp 4 Trang Tinh Cao Cấp
4 Khí Nguyên Cao Cấp 4 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Khí Tinh Cao Cấp 4 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lục Lam Bảo Thạch 1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch 1 Bạch Bảo Thạch
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu #12 max 2 dòng 1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu #12 max 2 dòng
10 Hộp Quà Tri Ân (*) 1 Bộ Trang Bị 10x #12 (******)
1 Pháp Bảo cá nhân #12 (******)
1 Kim Ô Quái Phù (**)
1 Ngọc Hồn (**)
1 Vô Tự Thiên Thư Tím (**)
4 2 Thú Cưỡi Nghịch 2 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
1 Vũ Khí 100 thăng 06 1 Vũ Khí 100 thăng 06
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2 1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
4 Lệnh bài liên hoa 4 Lệnh bài liên hoa
10 Thỏi Vàng 10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc 10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng 10 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp 6 Lò Trung Cấp
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 Trang Nguyên Cao Cấp 3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp 3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp 3 Khí Nguyên Cao Cấp
3 Khí Tinh Cao Cấp 3 Khí Tinh Cao Cấp
3 Lục Lam Thủy Tinh 3 Lục Lam Thủy Tinh
3 Bạch Thủy Tinh 3 Bạch Thủy Tinh
1 Pháp Bảo Thanh Vân Kiếm #12 max 2 dòng 1 Bộ Trang Bị 10x #12 (******)
3 Lò Luyện Trân Hựu (******)
10 Hộp Quà Tri Ân (*)
10 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài) (**)
1 Yếu Quyết Lục Tự Chọn (**)
5 2 Thú Cưỡi Nghịch 2 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
1 Vũ Khí 100 thăng 06 1 Vũ Khí 100 thăng 06
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2 1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
4 Lệnh bài liên hoa 4 Lệnh bài liên hoa
10 Thỏi Vàng 10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc 10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng 10 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp 6 Lò Trung Cấp
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 Trang Nguyên Cao Cấp 3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp 3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp 3 Khí Nguyên Cao Cấp
3 Khí Tinh Cao Cấp 3 Khí Tinh Cao Cấp
3 Lục Lam Thủy Tinh 3 Lục Lam Thủy Tinh
3 Bạch Thủy Tinh 3 Bạch Thủy Tinh
1 Pháp Bảo An Mệnh Phù #12 max 2 dòng 1 Pháp Bảo An Mệnh Phù #12 max 2 dòng
10 Hộp Quà Tri Ân (*) 1 Bộ Trang Bị 8x #12 (******)
3 Lò Luyện Trân Hựu (******)
10 Ngọc Tâm (chưa mài) (**)
1 Rương Yếu Quyết Lục  (**)

 

Đua Top Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 29/10/2021 đến 0h05 ngày 10/01/2021
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới Chí Âm Điện (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) sẽ nhận phần thưởng sau.
Xếp hạng Phần thưởng nhận tại Chí Âm Điện Nhận tại máy chủ 2008/2013/2017
Hạng 1 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 12 6 Hộp Quà Tri Ân (*)
1 Vũ Khí 100 thăng 06 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 12 6 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
2 Thú Cưỡi Nghịch 6 Phiếu Đăng Ký
20 Thỏi Vàng -
20 Thỏi Bạc -
20 Thỏi Đồng -
3 Hộp Quà Tri Ân (*) -
Hạng 2 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 09 5 Hộp Quà Tri Ân (*)
1 Vũ Khí 100 thăng 06 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 09 5 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
1 Thú Cưỡi Nghịch 5 Phiếu Đăng Ký
15 Thỏi Vàng -
15 Thỏi Bạc -
15 Thỏi Đồng -
2 Hộp Quà Tri Ân (*) -
Hạng 3 - 5 1 Bộ Trang Bị 100 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 06 4 Hộp Quà Tri Ân (*)
1 Vũ Khí 100 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 06 4 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
1 Thú Cưỡi Nghịch 4 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng -
10 Thỏi Bạc -
10 Thỏi Đồng -
1 Hộp Quà Tri Ân (*) -

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 29/10/2021 đến 0h05 ngày 10/01/2021
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ nằm trong TOP 5 Bảng Công Lực Phong Thần.
 • Lưu ý: Trong trường hợp kỳ sĩ thăng cấp, tháo vật phẩm hay các thao tác khác ảnh hưởng đến việc cập nhật điểm công lực trong ngày cuối cùng đua top. Bổn Pháp chỉ căn cứ vào Bảng Công Lực Phong Thần lúc 00h05 phút ngày 10/01/2022 làm căn cứ để trao giải.

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1

10 lò luyện sơ cấp
10 lò luyện trung cấp
1 Túi VIP SIÊU 2018

Hạng 2

8 lò luyện sơ cấp
8 lò luyện trung cấp
1 Túi VIP 2018

Hạng 3

6 lò luyện sơ cấp
6 lò luyện trung cấp
1 Túi VIP 2018

Hạng 4

4 lò luyện sơ cấp
4 lò luyện trung cấp
1 Túi VIP 2018

Hạng 5

3 lò luyện sơ cấp
3 lò luyện trung cấp
1 Túi VIP 2018

Hạng 6 - 10

3 lò luyện sơ cấp
3 lò luyện trung cấp

Đua Top Cấp Độ

 • Thời gian: Kết thúc lúc 23h59 ngày 31/12/2022
 • Yêu cầu:
  • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
  • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
  • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần.
 • Lưu ý:
  • Để tránh các vấn đề từng xảy ra ở máy chủ Chí Tôn Cung, hồ sơ đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau hoặc thông tin gửi không đủ theo yêu cầu hoặc cung cấp sai hình ảnh, hình ảnh gửi bổ sung sau thì Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
  • (****) Không áp dụng max phòng ngự.
  • (*****) Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng  được chọn trước.
Đẳng cấp Phần Thưởng nhận tại Chí Âm Điện Phần Thưởng nhận tại cụm Hồi ỨcGiới hạn phần thưởng
theo cấp
160 3 Lò Sơ Cấp
3 Lò Trung  Cấp 3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 10
170 1 Phôi Vũ Khí 120 1 Thú Cưỡi Chí 6x + 1 Pet tự chọn (Hạo Thiên Khuyễn, Phi Thiên Linh Miêu, Đậu Đậu Quy, Ngân Long) 6
180 (*****) 1 Phôi Trang Bị 120 01 Vũ Khí 9x #12 (thuộc tính ngẫu nhiên)
01 Vũ Khí 10x #12 (max thuộc tính)         
6
190
(*****)
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần 01 Bộ Trang Bị 8x #12 (thuộc tính ngẫu nhiên)
01 Bộ Trang Bị 10x #12 (max thuộc tính) (***)           
6
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 3 sao
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 4 sao
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 5 sao
200
(*****)
Danh hiệu Top (3) Chí Âm Điện
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
1 Thú Cưỡi Nghịch
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần
3
Danh hiệu Top (2) Chí Âm Điện
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch
1 Thú Bạch Kim
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần
Danh hiệu Top (1) Chí Âm Điện
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 pháp bảo Huyền Thiên Linh Bảo
1 Thú Quần Anh Hội
1 Danh hiệu Đệ Nhất Phong Thần

Hình ảnh Thú cưỡi sinh nhật 

Lưu ý: Thú sinh nhật 3 sao, 4 sao, 5 sao được tùy chọn 1 trong 5 Thú cưỡi sinh nhật Phong Thần, theo thông tin bên dưới và chỉ được nhận tại máy chủ Chí Âm Điện

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!