Quay về Trang chủ

Hướng dẫn Xây dựng Thành Thị

Từ 25-02-2019 đến 25/02/2019

Đầu trang

Thao Trường Thí Luyện

25-02-20

- Hướng dẫn nhiệm vụ thành thị Thao trường Thí luyện

Nhiệm vụ Thao trường Thí luyện

Yêu cầu

Đẳng cấp: đạt đẳng cấp 50.

Lãnh địa: có thành thị cấp 3 và đã xây dựng Thao trường.

Nhiệm vụ:

Nhấp vào nút Thao trường Thí luyện., Thao trường sẽ ngẫu nhiên thông báo cho kỳ sĩ đến tìm Đại phu ở Mê cung tầng 3, là 1 trong 4 Mê cung lớn tìm hiểu nơi xuất hiện hóa thân của chính mình.

Nhấp chọn nút Thao trường thí luyện, đối thoại với Đại Phu.

Chọn Xác định

Chọn tiếp nút Thao trường Thí luyện.

Chọn nút Xác định.

Đại Phu thông báo boss chỉ xuất hiện trong 15 phút. Trong vòng 15 phút chưa giết được thì boss sẽ biến mất, nhiệm vụ thất bại.

Hình tượng và đặc điểm của Boss giống với hình tượng và đẳng cấp của hệ phái kỳ sĩ. Tên gọi giống với tên kỳ sĩ.

Giết được con boss này sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quay về Thao trường phục mệnh.

Phần thưởng

Kinh nghiệm = Đẳng cấp x 4000.

Cống hiến Lãnh địa = 2 điểm + 3 Huyền thiết.

Có thể thành lập tổ đội cùng Lãnh địa để làm nhiệm vụ.

Nếu Boss bị kỳ sĩ thuộc tổ đội khác giết chết, kỳ sĩ giết được Boss sẽ nhận được trạng thái “Thánh Hỏa Lệnh” trong 30 phút.

Kỳ sĩ có trạng thái này có thể trở về kiến trúc Thao trường của thành thị mình, giao trả trạng thái "Thánh Hỏa Lệnh" sẽ trực tiếp cống hiến 1 Huyền thiết cho thành thị của lãnh địa mình.

Chú ý

Nếu độ cống hiến lãnh địa của kỳ sĩ chưa đủ 500 điểm, khi hoàn thành nhiệm vụ điểm kinh nghiệm nhận được bằng đẳng cấp x 2000.

Đẳng cấp của Boss gọi ra được cài đặt theo đẳng cấp của kỳ sĩ, hình tượng giống với hình tượng theo hệ phái của kỳ sĩ.

Nếu kỳ sĩ hạ boss chưa có thành thị lãnh địa thì không thể nhận được trạng thái Thánh Hỏa Lệnh. Nếu thành thị lãnh địa  của kỳ sĩ này chưa đạt đến Thành thị cấp 3 hoặc chưa có kiến trúc Thao trường thì kỳ sĩ này vẫn có thể nhận được trạng thái Thánh Hỏa Lệnh.

Nếu 2 (hoặc nhiều hơn 2) kỳ sĩ của tổ đội không ở cùng 1 lãnh địa, thành lập tổ đội hạ Boss do họ gọi ra, cả hai đều có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khu vực Mê cung tầng 3 bất kỳ, tối đa chỉ có thể xuất hiện đồng thời 200 boss nhiệm vụ. Nếu vượt quá 200, hệ thống sẽ thông báo gọi boss thất bại.

Mỗi ngày kỳ sĩ có thể trực tiếp đến Thao trường nhận 1 lần nhiệm vụ (nếu dùng Huân Ma Hương trong Kỳ Trân Các sẽ nhận thêm được 3 lần thực hiện nhiệm vụ).