Quay về Trang chủ

Hướng dẫn Xây dựng Thành Thị

Từ 25-02-2019 đến 25/02/2019

Đầu trang

Thành thị cấp 4

25-02-20

- Giới thiệu chi tiết hệ thống thành thị cấp 4 sắp ra mắt.

Thế giới Phong Thần ngày càng phong phú và linh diệu. Nhằm chuẩn bị cho bước đường phiêu lưu và chinh phục ngay khi Phiên bản mới - Phong Thần Tam Linh Hộ Quốc ra mắt, Bổn Pháp sẽ tiến hành hướng dẫn chi tiết về các tính năng và hệ thống nhiệm vụ mới.

Với hệ thống thành thị và kiến trúc thành cấp 4 mới lạ, hy vọng sẽ làm thỏa nguyện của đông đảo kỳ tài trên bước đường phiêu lưu.

Thành thị cấp 4

Điều kiện

Để thăng cấp lên thành thị cấp 4, cần những điều kiện sau:

- Máy chủ đã có ít nhất 3 thành thị cấp 3 (hoặc cấp 4)

- Thành thị này đã là thành thị cấp 3

- Quốc vương có một bộ sách chư hầu

- Độ phồn vinh 3000 điểm

- 500 triệu lượng

- 50 vạn đồng thau thành thị

- 3 vạn hương liệu thành thị

- 3 vạn mộc liệu thành thị

- 3 vạn huyền thiết thành thị

Có đủ các điều kiện trên, quốc vương có thể đến chổ vật tổ thành thị tại nước mình, lựa chọn thăng cấp lên thành thị cấp 4.

Kiến trúc thành thị cấp 4

Hý viện

Có thể nhận nhiệm vụ Điệp báo

- Hình ảnh

   

- Phương pháp xây dựng:

• Sau khi tích lũy hoàn thành 6000 lần nhiệm vụ hạ sát cấp 4 thì có thể xây dựng.

• Vật liệu xây dựng cần thiết: 2000 vạn lượng,  5 vạn đồng thau thành thị, 5000 hương liệu thành thị, 3000 mộc liệu thành thị, 3000 huyền thiết thành thị.

Ma phòng

- Hình ảnh

   

- Phương pháp xây dựng:

• Sau khi tích lũy hoàn thành 20.000 lần nhiệm vụ hạ sát cấp 4 thì có thể xây dựng.

• Vật liệu xây dựng cần thiết: 500 vạn lượng, 1 vạn đồng thau thành thị, 2000 hương liệu thành thị, 4000 cây gỗ, 2 vàng, 2000 huyền thiết.

Huyền Đàn

- Hình ảnh

   

- Phương pháp xây dựng:

• Sau khi tích lũy hoàn thành 8000 lần nhiệm vụ hạ sát cấp 4 thì có thể xây dựng.

• Vật liệu xây dựng cần thiết: 500 vạn lượng, 2 vạn đồng thau thành thị, 2000 hương liệu thành thị, 2000 cây gỗ, 5 vàng, 4000 huyền thiết.

Công năng, hoạt động, nhiệm vụ mới của thành thị cấp 4

Nhiệm vụ Truy sát cấp 4

- Bối cảnh nhiệm vụ:

Qui mô thành thị càng lớn, tiêu hao và yêu cầu cũng càng lớn. Sau khi thành thị tăng đến cấp 4, trại lính đánh thuê cũng tăng cấp theo, nhiệm vụ Lính đánh thuê cấp 4 cũng do đó mà có.

- Chi tiết nhiệm vụ:

• Yêu cầu đẳng cấp70, điểm hành động tiêu hao 2 điểm.

• Thực hiện: Giết chết 2 loại trong số các quái vật cấp 75 - 100 (trong cùng bản đồ), mỗi loại 50 con.

   

• Phần thưởng nhiệm vụ: 2 điểm độ cống hiến quốc gia và điểm kinh nghiệm.

   

Nhiệm vụ Thu thập cấp 4

• Yêu cầu đẳng cấp70, điểm hành động tiêu hao 3 điểm.

• Thực hiện: Giết 1 trong các loại Đại điêu, Dương Tiễn, Bàn Cổ, và đem thủ cấp của nó về sẽ nhận được 3 điểm độ cống hiến quốc gia và điểm kinh nghiệm.

   

Nhiệm vụ Đưa thư cấp 4

• Yêu cầu đẳng cấp 40, điểm hành động tiêu hao 2 điểm.

• Thực hiện: Tìm 2 người đưa thư trong số thợ đồng ở 6 thành thị lớn, và đem về thú cưỡi cấp 45, 50, 55 của 3 hệ phái, 1 loại trong tổng cộng 9 loại sẽ nhận được 3 điểm độ cống hiến và điểm kinh nghiệm.

   

Nhiệm vụ Điệp báo

Vật phẩm liên quan: Mang Dạ Hành Y đến Hý viện hoặc trả 5 tiền đồng để thực hiện nhiệm vụ Điệp báo từ lần thứ 2.

- Bước 1: Nhân vật đến Hý viện nhận nhiệm vụ Điệp báo trong thời gian giới nghiêm của thành thị.

   

- Bước 2: Nhấp chuột vào Nhiệm vụ Điệp báo sẽ được hướng dẫn đến một trong bất cứ thành thị nào trong máy chủ.

   

- Bước 3: Đến đối thoại với Vệ binh thành thị khác sẽ xuất hiện ô Điệp báo và sẽ được nhận ngẫu nhiên các nhiệm vụ như sau:

Đánh bại thú thủ vệ thành thị (tìm xung quanh thành thị) đẳng cấp quái thú sẽ tương ứng với đẳng cấp nhân vật.

Đoạt kho lương thành thị (kho lương tại thành thị khác, không phải kho lương của thành thị mình).

Phá hoại xích đồng thảo(có xung quanh thành thị).

- Bước 4: Khi tham gia một trong ba nhiệm vụ nói trên, nhân vật sẽ nhận được trạng thái buff Thập phương hỏa tốc

   

- Bước 5: Sau khi hoàn thành quay về kiến trúc hý viện của thành thị mình trả nhiệm vụ Điệp báo. Phần thưởng nhận được sẽ là điểm kinh nghiệm cùng với điểm cống hiến cho thành thị và cống hiến thêm cho thành thị 1 hoàng kim.

Chú ý:

- Điều kiện để thực hiện nhiệm vụ Điệp báo khi nhân vật đạt đến đẳng cấp 60 và độ cống hiến trong thành thị lên đến 300.

- Mỗi ngày nhân vật sẽ thực hiện được nhiệm vụ là 7 lần, trong đó có 1 lần miễn phí và 6 lần trả phí.

- Nhân vật muốn làm thêm nhiệm vụ Điệp báo mỗi lần sẽ cần phải có vật phẩm Dạ Hành Y trong Kỳ trân các hoặc sử dụng 5 tiền đồng để thực hiện.

- Nhân vật sau khi nhận kích hoạt nhiệm vụ Điệp báo tại thành thị của mình sẽ đến đối thoại với NPC Vệ binh của thành khác để nhận 1 trong 3 nhiệm vụ nói trên.

- Khi giết quái thủ vệ thành có thể tổ đội nhưng không cộng hưởng, nếu quái bị nhân vật khác cướp mất coi như không hoàn thành nhiệm vụ và quái không xuất hiện nữa.

Nhiệm vụ Xích đồng (Phòng chiến xa)

- Vật phẩm liên quan:

Tên vật phẩm
Hình ảnh
Đồng bối
Cuốc thuốc

- Bước 1: Sau khi xây dựng xong Phòng chiến xa, đến thời gian giới nghiêm của thành thị (từ 18h00 đến 24h00) nhân vật có thể thấy ô nhiệm vụ Xích đồng.

- Bước 2: Nhấp chuột vào ô nhiệm vụ Xích đồng, tiếp nhận nhiệm vụ đi thu thập Xích đồng thảo và cùng lúc đó ngân quỹ lãnh địa sẽ bị trừ tiền.

- Bước 3: Nhân vật có thể xem hướng dẫn đi tìm Xích đồng thảo tại F11, thông báo sẽ chỉ bạn ra bên ngoài thành để tìm Xích đồng thảo.

- Bước 4: Ra ngoài thành sẽ thấy những cây màu xanh nhỏ dưới đất, nhân vật chỉ cần nhấp chuột vào cây đó là có thể nhận được Xích đồng thảo.

   

- Bước5: Chỉ cần lấy đủ 10 Xích đồng thảo thì có thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập Xích đồng thảo và có hệ thống thông báo

   

- Bước 6: Quay về Phòng chiến xa trả nhiệm vụ sẽ nhận được Đồng bối hoặc có thể nhận được 1 điểm hưng thịnh quốc gia (có thể ngẫu nhiên nhận được 1 đồng bối hoặc có thể nhiều hơn)

- Bước 7: Mỗi ngày nhân vật sẽ nhận được 7 lần nhiệm vụ, trong đó có 1 lần miễn phí và 6 lần trả phí, sau đó sẽ có thông báo không nhận được nhiệm vụ nữa. Nếu nhân vật muốn làm thêm nhiệm vụ cần phải có 3 tiền đồng hoặc có vật phẩm Cuốc thuốc trong Kỳ trân các.

   

Chú ý:

- Chỉ có thể nhận và trả nhiệm vụ Xích đồng trong thời gian giới nghiêm từ 18h00 đến 24h00 hằng ngày, đồng thời điểm cống hiến của bản thân dành cho lãnh địa là 100 điểm trở lên, khi tham gia nhiệm vụ, mỗi lần làm sẽ bị trừ đi 10.000 lượng của lãnh địa.

- Mỗi ngày nhân vật sẽ thực hiện được 7 lần nhiệm vụ, 1 lần miễn phí và 6 lần trả phí.

- Đồng bối có thể là chứng nhận để thuê mướn trang bị trong chức năng thuê mướn trang bị sắp có.

- Nếu không phải giờ giới nghiêm sẽ nhận được thông báo khi nhấp chuột nhận nhiệm vụ Xích đồng.

- Vào ngày chủ nhật khi thực hiện nhiệm vụ Xích đồng thảo, nhân vật có cơ hội được nhân đôi phần thưởng nhiệm vụ Xích đồng.

- Nhiệm vụ Xích đồng có thể hủy được.

Quái vật công thành

Thời gian xuất hiện:

- Vào thời gian 19h55 phút trên bản đồ thành thị quốc gia sẽ xuất hiện một vật tổ linh hồn của thành thị.

- Đúng 20h00 tất cả các thành thị trong máy chủ thống nhất mở hoạt động quái công thành.

   

Khi giết quái vật công thành người chơi trong lãnh địa sẽ nhận được đồng bối

Chi tiết các loại quái vật xuất hiện

Số thứ tự
Loại quái vật
Loại quái vật
1
Thiết trùng
Lam Cốt
2
Phi giáp
Ma Nữ
3
Thiết trùng (lam)
Lam Cốt (lam)
4
Phi giáp (lam)
Ma Nữ (lam)
5
Hoàng Kim Thiết Điểm Thần
Hoàng Kim Thao Thiết
6
Hoàng Kim Cửu Linh
Hoàng Kim Đào Cơ
7
Ngọc Nữ
Đới Trại
8
Dã Mao
Lục Ngô Thần
9
Ngọc Nữ (lam)
Đới Trại (lam)
10
Dã Mao (lam)
Lục Ngô Thần (lam)
11
Hoàng Kim Thiết Bố
Hoàng Kim Đại Điêu
12
Hoàng Kim Khốn Kỳ
Hoàng Kim Bàn Cổ

Nuôi trứng công thành

- Bước 1: Nhân vật có được trứng mang đến thành thị khác để nuôi trứng

   

- Bước 2 : Thời gian nuôi của trứng công thành là 1h đồng hồ. Sau khi nuôi xong, nhân vật có thể thả quái ra để công vật tổ của thành thị phe khác.

- Bước 3: Xác định thả quái công thành

   

- Bước 3: Hình ảnh quái tấn công vật tổ sau khi thả sẽ có hệ thống thông báo.

Chú ý:

- Vật phẩm Đồng bối chưa mở hết tính năng nên người chơi chỉ có thể nhận được vật phẩm và để đó.

- Hệ thống quái công thành chỉ xuất hiện trong thời gian giới nghiêm thì mới có thể xuất hiện vật tổ.

- Các nhân vật của thành khác có thể PK với các nhân vật thành khác, nhưng không thể tấn công vật tổ, chỉ có quái mới đánh được vật tổ.

- Quái vật nở từ trứng sẽ tự động công thành.

Pháp chủ kính bút