Quay về Trang chủ

Hướng dẫn Xây dựng Thành Thị

Từ 25-02-2019 đến 25/02/2019

Đầu trang

Điều kiện lên thành cấp 4

25-02-20

- Nhắc lại điều kiện thăng thành cấp 4.

Thời gian trôi qua, những công trình kiến trúc hùng vĩ của các bang lần lượt được kiến tạo, những nấc thang tiếp nối cho hành trình Công thành chiến dần dần hoàn thiện.

Tam Giới rộng lớn, các thành thị không ngừng lớn mạnh, ước muốn thăng thành cấp 4 đang thôi thúc các lãnh địa. Để tiến lên thành cấp 4 cần những điều kiện gì? Bổn Pháp xin nhắc lại một lần nữa để Quý kỳ sĩ tiện theo dõi.

- Máy chủ đã có ít nhất 3 thành thị cấp 3 (hoặc cấp 4, không tính thành muốn thăng lên cấp 4)

- Bản thân Thành muốn thăng lên cấp 4 phải là thành thị cấp 3

- Quốc vương có một bộ sách chư hầu

- Độ phồn vinh 3000 điểm

- 500 triệu lượng

- 50 vạn đồng thau thành thị

- 3 vạn hương liệu thành thị

- 3 vạn mộc liệu thành thị

- 3 vạn huyền thiết thành thị

Điều kiện thăng thành cấp 4
   

Kiến trúc hùng vĩ của thành thị cấp 4

Với những điều kiện khá chi tiết và rõ ràng như trên, hy vọng các lãnh địa sẽ nắm rõ để hoàn thiện hành trình thăng thành cấp 4 của mình.

Thông tin chi tiết về thành cấp 4, các lãnh địa tham khảo thêm tại đây.

Pháp chủ kính bút.