Quay về Trang chủ

Hệ thống Tu Chân - Hóa Thần

Từ 23-10-2020

Đầu trang

Tu Chân - Hóa Thần

22-10-20

Hệ thống Tu Chân Hóa Thần lần này sẽ mang lại những biến hóa khôn lường trong toàn cõi tam giới, tu luyện miệt mài chắc chắn tăng thêm sức mạnh vô song, từ đó hành trình phiêu lưu tam giới nhất định sẽ đạt đến khoảnh khắc nào đó là không đối thủ. Trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh của những kỳ sĩ kiệt suất của Phong Thần nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Dự kiến sau bảo trì ngày 30/10/2020
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đã hoàn thành 16 Ấn Tu Chân Nguyên Anh

Nhiệm vụ Tu Chân Hóa Thần

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
 • Bước 1: Đến NPC Không Gian Tiết Điểm (Ngọc Hư Cung 199:191) để nhận nhiệm vụ “Tu chân Hóa Thần”
Phong Thần
 • Bước 2: Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi sẽ nộp nguyên liệu để hoàn thành NV
  • 1 Lệnh Bài Tu Chân Hóa Thần
  • 10 Đầu Lam Bá
  • 10 Đầu Thiết Bố
  • 10 Đầu Kim Trại
  • 10 Đầu Côn Bối
  • 10 Đầu Thạch Tinh
  • 10 Đầu Trư Tinh
  • 10 Đầu Lân Tinh
  • 10 Đầu Thân Công Báo
  • 10 Đầu Ngũ Độc Xà
  • 10 Đầu Minh Sa Ma
  • 10 Nguyên Thần Ma Lễ Thanh
  • 10 Nguyên Thần Ma Lễ Hồng
Phong Thần
 • Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi mới có thể kích hoạt nâng cấp Hóa Thần Ấn
-
 • Đệ Nhị Nguyên Anh: Kỳ sĩ chỉ cần có Ấn Gộp Tu Chân Nguyên Anh hoặc Nguyên Anh Viễn Mãn 4 là có thể mang 100 Tướng Quân Lệnh + 50 Linh Thạch để nhận được Đệ Nhị Nguyên Anh.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận Đệ Nhị Nguyên Anh một lần duy nhất.
 • Kỳ sĩ nếu chỉ có Ấn Nguyên Anh hoặc chưa đủ 16 ấn Hóa Thần thì chỉ nhận được ấn Đệ Nhị Nguyên Anh, không thể nâng cấp ấn Đệ Nhị Nguyên Anh.

Đệ Nhị Nguyên Anh

 • Tùy vào hệ phái mà khi nhận ấn Đệ Nhị Nguyên Anh sẽ nhận được buff hỗ trợ khác nhau.
Giáp Sỹ + Dị Nhân click Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh có BUFF
Thuộc tínhĐiểm
Tăng thời gian thọ thương 3
Tỷ lệ sát thương tấn công chính xác 3
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) 3
Đạo Sỹ nhấp vào Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh có BUFF
Thuộc tínhĐiểm
Tăng thời gian thọ thương 3
Tỷ lệ tấn công chính xác toàn bộ phép thuật 3
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) 3

Nâng thuộc tính BUFF Đệ Nhị Nguyên Anh

 • Điều kiện nhận:
  • Đã hoàn thành 16 Ấn Hóa Thần
  • Có Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh trong người
 • Quá trình thực hiên.
  • Kỳ sỹ đến NPC Không Gian Tiết Điểm để nhận nhiệm vụ Nâng BUFF Đệ Nhị Nguyên Anh
  • Dùng 1000 Hộ Mạch Đơn  + 1000 Túi Chân Khí để nộp. Đủ 10 lần thành công coi như hoàn tất quá trình
  • Khi thành công, Click Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh, sẽ nhận 1 BUFF như bên dưới + Danh Hiệu Đệ Nhị Nguyên Anh
  • Sau khi hoàn tất tiến trình sẽ không thể nhận lại Buff cũ
Giáp Sỹ + Dị Nhân click Ấn có BUFF
Thuộc tínhĐiểm
Tăng thời gian thọ thương 7
Tỷ lệ sát thương tấn công chính xác 7
Giảm sát thương cơ bản 7
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) 7
Đạo Sỹ click Ấn có BUFF
Thuộc tínhĐiểm
Tăng thời gian thọ thương 7
Tỷ lệ tấn công chính xác toàn bộ phép thuật 7
Giảm sát thương tập trung Hỏa 7
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) 7

Phân tách Ấn gộp Tu Chân Nguyên Anh

 • Điều kiện tham gia: Có Ấn Gộp Nguyên Anh trong hành trang.
 • Thực hiện theo các bước sau để tiến hành phân tách Ấn Gộp Tu Chân Nguyên Anh:
   • Bước 1: Đến NPC Không Gian Tiết Điểm để nhận “Phân rã Ấn gộp Nguyên Anh” tốn 1 Phiếu Đăng Ký Tách Ấn Nguyên Anh
   • Bước 2: Kỳ sĩ lần lượt chọn các loại Ấn trong 16 nhóm (theo thứ từ tự Tiền Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Viên Mãn, tại các dòng chọn tại NPC Không Gian Tiết Điểm. Mỗi nhóm Ấn chỉ có thể chọn 1 lần duy nhất, cho đến khi chọn hết 16 nhóm.
   • Bước 3: Nhận lại các loại Ấn mà mình đã chọn.
NPC và vật phẩm liên quan
Hình ảnhNội dung
Phong Thần
Đệ Nhị Nguyên Anh
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch, không thể bán shop, không thể xếp chồng, không ném ra, PK không rớt
  • Click phải vào sẽ nhận được 1 Buff + Danh hiệu trên đầu. Buff với số điểm thuộc tính tương ứng
  • Hiệu lực trong 12 tiếng (qua ngày sẽ mất)
  • Mỗi lần click tốn 1 Tín Vật Phong Lâm
Phong Thần
Hóa Thần Ấn
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch, không thể bán shop, không thể xếp chồng, không ném ra, PK không rớt
  • Click phải vào Hóa Thần Ấn sẽ nhận được 1 Buff + Danh hiệu trên đầu. Buff với số điểm thuộc tính tương ứng
  • Hiệu lực trong 24 giờ (qua ngày sẽ mất)
  • Mỗi lần click tốn 5 Hỗn Độn Khí + 5 Đồng Bảo An + 5 Đồng Hữu Huy + 50 vạn
Phong Thần
Tẩy Tủy Đơn (mảnh)
 • Nguồn gốc: 1000 Túi Chân Khí + 1000 Hộ Mạch Đơn + 2 Tu Chân Tiên Đan = Thành công nhận 1 Tẩy Tủy Đơn (mảnh) nếu thất bại mất nguyên liệu.
 • Tính chất: Không được ném ra. Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 200 cái/ô.
Phong Thần
Độ Kiếp Thần Đan
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Không Gian Tiết Điểm
 • Tính chất: Không xếp chồng, Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày
 • Giá: 30 tiền đồng
Phong Thần
Tẩy Tủy Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Không Gian Tiết Điểm
  • 1 Tẩy Tủy Đơn (mảnh) + 1 Tu Vi + 1 Nguyên Khí = 1 Tẩy Tủy Đơn
  • 1 Tẩy Tủy Đơn (mảnh) + 10 tiền đồng = 1-3 Tẩy Tủy Đơn
 • Tính chất: Không được ném ra. được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 200 cái/ô.
Phong Thần
Linh Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở rương báu boss Ma Lễ
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Đổi ngoại trang và ngoại hình Pet, bùa may mắn trang bị, vũ khí Thần Binh
Phong Thần
Tu Vi
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200
 • Chức năng: Luyện Chế Tiên Đan – Tỷ lệ tấn công tập trung (cập nhật sau)
Phong Thần
Nguyên Khí
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200
 • Chức năng: Luyện Chế Tiên Đan – Tỷ lệ tấn công tập trung (cập nhật sau)
Phong Thần
Phiếu Đăng Ký Tách Ấn Nguyên Anh
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện/giải đấu/khuyến mại nạp thẻ
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200
 • Chức năng: Dùng để tách Ấn gộp Nguyên Anh tại NPC Không Gian Tiết Điểm.

Thăng cấp Ấn Hóa Thần

 • NPC để thăng cấp: Không Gian Tiết Điểm. Như vậy, Không Gian Tiết Điểm có thêm 2 chức năng mới bao gồm
  • Thăng cấp Ấn
  • Tẫy luyện Ấn
 • Lưu ý quan trọng:
   • Nguyên Anh Ấn loại nào thì sẽ thăng cấp nên Hóa Thần Ấn loại đó. Ví dụ: Nguyên Anh Ấn sinh lực 200d, khi thăng cấp thành công sẽ thành Hóa Thần Ấn sinh lực
   • Lần đầu thăng cấp Hóa Thần Tiền Kỳ 1 phải có Nguyên Anh Ấn nhóm 1 và 16 trên người
Thăng cấp
Cấp độMức  Nguyên liệu cầnVật phẩm trên ngườiKết quả
(Nguyên Anh Ấn = NAA)
Hóa Thần Ấn = HTA
Tiền kỳ 1
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 3 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 1 Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 1
 • Mất NAA nhóm 1, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

2 NAA nhóm 2
HTA nhóm 1
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 2
 • Mất NAA nhóm 2, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

3 NAA nhóm 3
HTA nhóm 2
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 3
 • Mất NAA nhóm 3, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

4 NAA nhóm 4
HTA nhóm 3
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 4
 • Mất NAA nhóm 4, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

Trung Kỳ 1
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 3 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 5
HTA nhóm 4
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 5
 • Mất NAA nhóm 5, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

2 NAA nhóm 6
HTA nhóm 5
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 6
 • Mất NAA nhóm 6, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

3
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 2 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 7
HTA nhóm 6
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 7
 • Mất NAA nhóm 7, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

4 NAA nhóm 8
HTA nhóm 7
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 8
 • Mất NAA nhóm 8, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

Hậu Kỳ 1
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 2 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 9
HTA nhóm 8
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 9
 • Mất NAA nhóm 9, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

2 NAA nhóm 10
HTA nhóm 9
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 10
 • Mất NAA nhóm 10, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

3 NAA nhóm 11
HTA nhóm 10
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 11
 • Mất NAA nhóm 11, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

4
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 1 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 12
HTA nhóm 11
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 12
 • Mất NAA nhóm 12, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

Viên Mãn 1
 • 5 Độ Kiếp Thần Đan
 • 1 Tẩy Tủy Đơn
 • 5 Tu Chân Tiên Đan
 • 3000 vạn
NAA nhóm 13
HTA nhóm 12
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 13
 • Mất NAA nhóm 13, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

2 NAA nhóm 14
HTA nhóm 13
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 14
 • Mất NAA nhóm 14, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

3 NAA nhóm 15
HTA nhóm 14
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 15
 • Mất NAA nhóm 15, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

4 NAA nhóm 16
HTA nhóm 15
Thành công:
 • Nhận: HTA nhóm 16
 • Mất NAA nhóm 16, nguyên liệu

Thất bại: Mất hết nguyên liệu

Thuộc tính Ấn Hóa Thần
NhómThuộc tínhDanh hiệuĐiểm Hóa Thần
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
1 Sinh lực (điểm) A – Tiền Kỳ 1 520 540 560 580 600
Nội lực (điểm) A – Tiền Kỳ 1 520 540 560 580 600
2 giới hạn sinh mệnh % A – Tiền Kỳ 2 52 54 56 58 60
3 hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) A – Tiền Kỳ 3 26 27 28 29 30
hiệu suất hồi phục nội lực (điểm) A – Tiền Kỳ 3 26 27 28 29 30
4 thể chất (điểm) A – Tiền Kỳ 4 52 54 56 58 60
ngộ tính (điểm) A – Tiền Kỳ 4 52 54 56 58 60
thân pháp (điểm) A – Tiền Kỳ 4 52 54 56 58 60
sức mạnh (điểm) A – Tiền Kỳ 4 52 54 56 58 60
5 sát thương cơ bản (%) A – Trung Kỳ 1 52 54 56 58 60
Băng sát (%) A – Trung Kỳ 1 52 54 56 58 60
Hỏa sát (%) A – Trung Kỳ 1 52 54 56 58 60
Thổ sát (%) A – Trung Kỳ 1 52 54 56 58 60
Lôi sát (%) A – Trung Kỳ 1 52 54 56 58 60
6 Sát thương cơ bản (Điểm) A – Trung Kỳ 2 104 107 111 116 120
Băng sát (điểm) A – Trung Kỳ 2 104 107 111 116 120
Hỏa sát (điểm) A – Trung Kỳ 2 104 107 111 116 120
Thổ sát (điểm) A – Trung Kỳ 2 104 107 111 116 120
Lôi sát (điểm) A – Trung Kỳ 2 104 107 111 116 120
7 Kháng băng (%) A – Trung Kỳ 3 26 27 28 29 30
Kháng thổ (%) A – Trung Kỳ 3 26 27 28 29 30
Kháng Lôi (%) A – Trung Kỳ 3 26 27 28 29 30
Kháng hỏa (%) A – Trung Kỳ 3 26 27 28 29 30
Phòng ngự A – Trung Kỳ 3 104 107 111 116 120
8 Né tránh A – Trung Kỳ 4 52 54 56 58 60
Chính xác A – Trung Kỳ 4 155 161 167 174 180
Phản đòn cận chiến (%) A – Trung Kỳ 4 26 27 28 29 30
9 Xuất chiêu (Vũ khí) A – Hậu Kỳ 1 52 54 56 58 60
Xuất chiêu (Bùa pháp) A – Hậu Kỳ 1 52 54 56 58 60
10 Tất cả thuộc tính A – Hậu Kỳ 2 26 27 28 29 30
Tất cả kháng tính A – Hậu Kỳ 2 26 27 28 29 30
11 Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật A – Hậu Kỳ 3 26 27 28 29 30
Đánh tập trung A – Hậu Kỳ 3 26 27 28 29 30
12 Giảm sát thương tấn công tập trung A – Hậu Kỳ 4 26 27 28 29 30
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật A – Hậu Kỳ 4 26 27 28 29 30
13 Thời gian đóng băng (%) A – Viên Mãn 1 26 27 28 29 30
Thời gian đóng băng (- %) A – Viên Mãn 1 52 54 56 58 60
14 Giảm thời gian trúng thương A – Viên Mãn 2 52 54 56 58 60
Hóa sát thương thành nội lực (%) A – Viên Mãn 2 26 27 28 29 30
Giảm sát thương cơ bản (%) A – Viên Mãn 2 26 27 28 29 30
15 Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) A – Viên Mãn 3 26 27 28 29 30
Tỷ lệ đánh tập trung thổ sát (%) A – Viên Mãn 3 26 27 28 29 30
Tỷ lệ đánh tập trung băng sát (%) A – Viên Mãn 3 26 27 28 29 30
Tỷ lệ đánh tập trung lôi sát (%) A – Viên Mãn 3 26 27 28 29 30
Bỏ qua né tranh đối phương (%) A – Viên Mãn 3 52 54 56 58 60
16 Bỏ qua kháng thổ đối phương (%) A – Viên Mãn 4 26 27 28 29 30
Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) A – Viên Mãn 4 26 27 28 29 30
Bỏ qua kháng băng đối phương (%) A – Viên Mãn 4 26 27 28 29 30
Bỏ qua kháng lôi đối phương (%) A – Viên Mãn 4 26 27 28 29 30
Bỏ qua phòng ngự đối phương A – Viên Mãn 4 207 215 223 231 240
Tẩy luyện Hóa Thần Ấn
 • Người chơi đến NPC Không Gian Tiết Điểm để tiến hành Tẩy Luyện Ấn
 • Khi Tẩy Luyện sẽ tốn 1 Độ Kiếp Thần Đan + 1 Linh Thạch
 • Sau khi Tẩy Luyện, chỉ số thuộc tính của Hóa Thần Ấn sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
 • Ví dụ: Hóa Thần Ấn - Sinh lực 520 điểm, Tẩy Luyện có cơ hội nhận được ngẫu nhiên Hóa Thần Ấn - Sinh Lực 520/540/560/580/600.
 • Khi kích hoạt Ấn Hóa Thần Viên Mãn 4 sẽ nhận được ngoại trang mới + danh hiệu Hóa Thần Chân Nhân

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý kỳ sĩ có thể gửi yêu cầu đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.