Trang chủ

Về trang đầu

Phần thưởng

27-07-20

Bảng phần thưởng chính thức của giải Ngũ Tuyệt Thần Quân 8 đối với các cụm 2017, 2013 và 2008, quý kỳ sĩ Phong Thần chuẩn bị một đội hình quyết những trận cuồng phong, tạo nên kỳ tích, lập được chiến công trong toàn tam giới để những phần thưởng giá trị sau xứng đáng thuộc về chiến đội xuất sắc nhất.

Ngoài ra, một số lưu ý khác Bổn Pháp xin được gửi đến quý nhân sĩ bao gồm các nội dung sau:

 • Thời gian diễn ra tích lũy: Từ sau bảo trì 07/07 đến 23h59 ngày 31/07/2020.
 • Tuy nhiên, Bổn Pháp sẽ tặng thêm phần thưởng cho TOP 8 xếp hạng có điểm tích lũy đạt từ 40.000 điểm trở lên (tính đến 23:59 ngày 19/07/2020) như sau:
CụmPhần thưởng
Cụm 2017 3 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
Cụm 2008 và 2013 Nếu nhận tại Cụm 2013:

 • 5 chứng nhận Hiên Viên cấp 1

 • 5 chứng nhận Thần Nông cấp 1

 • 5 chứng nhận Xi Vưu cấp 1

 • 5 chứng nhận Lão Lão cấp 1

Nếu nhận tại Cụm 2008:

 • 3 Lò Luyện Trân Hựu
 • Lưu ý:
  • Quý kỳ sĩ vui lòng để xem chi tiết các điều khoản giải đấu tại đây, rất quan trọng!
  • Top 8 xếp hạng giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 8 tại cụm 2017, 2013 và 2008 vào 23h59 ngày 19/07/2020 chỉ có hiệu lực để nhận thêm phần thưởng tặng thêm, không phải là danh sách cuối cùng để xếp vào bảng giải đấu.
  • Phần thưởng sẽ được trao trong tuần từ 20/07 - 26/07/2020.
  • Top 8 tích lũy cuối cùng vào 23h59 ngày 31/07/2020 sẽ không nhận được thêm phần thưởng này.

Phần thưởng cụm 2017

HạngPhần thưởng Cơ BảnPhần thưởng Nâng Cao
NHẤT 2 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái) 1 pháp bảo Thất Thần Trai
2 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái) 4 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái)
2 pháp khí Tiên ma 80 4 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái)
2 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4  (1 con/hệ phái) 3 pháp khí Tiên ma 80
3 Giáng Linh Đơn 3 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5  (1 con/hệ phái)
4 Phục sinh đơn 4 Giáng Linh Đơn
4 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 4 Phục sinh đơn
4 Lệnh bài chuyển sinh 5 4 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh
3 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6 (tự chọn) 4 Lệnh bài chuyển sinh 5
  3 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6 (tự chọn)
2 Lệnh bài chuyển sinh 6
2 Giáng Linh Đơn Cấp 2
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
2 Trấn Hồn Tháp Tiên Ma Cấp 5 (1 món/hệ)
2 Yếu Quyết Lục (tự chọn)
1 Trùng Sinh Châu
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
3 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Cúp kỷ niệm Cúp kỷ niệm
NHÌ 2 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái) 150 Thiên Tiên Lộ (Tinh)
2 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái) 150 Huyết Linh Ma Lộ (Tinh)
2 pháp khí Tiên ma 80 150 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)
1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 3 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái)
2 Giáng Linh Đơn 3 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái)
3 Phục sinh đơn 2 pháp khí Tiên ma 80
3 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 2 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
3 Lệnh bài chuyển sinh 5 3 Giáng Linh Đơn
2 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6  (tự chọn) 3 Phục sinh đơn
- 3 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh
3 Lệnh bài chuyển sinh 5
2 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6  (tự chọn)
2 Lệnh bài chuyển sinh 6
2 Giáng Linh Đơn Cấp 2
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Trấn Hồn Tháp Tiên Ma Cấp 5 (1 món/hệ)
2 Yếu Quyết Lục (tự chọn)
1 Trùng Sinh Châu
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
2 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
1 Kỷ Niệm Chương 1 Kỷ Niệm Chương
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
BA 1 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái) 100 Thiên Tiên Lộ (Tinh)
1 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái) 100 Huyết Linh Ma Lộ (Tinh)
1 pháp khí Tiên ma 80 100 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)
1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 2 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái)
1 Giáng Linh Đơn 2 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái)
2 Phục sinh đơn 1 pháp khí Tiên ma 80
2 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
2 Lệnh bài chuyển sinh 5 3 Giáng Linh Đơn
1 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6  (tự chọn) 2 Phục sinh đơn
  2 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh
3 Lệnh bài chuyển sinh 5
1 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6 (tự chọn)
2 Lệnh bài chuyển sinh 6
2 Giáng Linh Đơn Cấp 2
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Trấn Hồn Tháp Tiên Ma Cấp 5
2 Rương Yếu Quyết Lục (tự chọn)
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
2 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
1 pháp khí Tiên ma 80 100 Thiên Tiên Lộ (Tinh)
1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 100 Huyết Linh Ma Lộ (Tinh)
1 Giáng Linh Đơn 100 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)
2 Phục sinh đơn 1 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái)
2 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 1 thú cưỡi Tiên Ma 60 (1 món/hệ phái)
2 Lệnh bài chuyển sinh 5 1 pháp khí Tiên ma 80
1 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6  (tự chọn) 1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
  3 Giáng Linh Đơn
2 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh
3 Lệnh bài chuyển sinh 5
1 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6  (tự chọn)
2 Lệnh bài chuyển sinh 6
2 Giáng Linh Đơn Cấp 2
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Trấn Hồn Tháp Tiên Ma Cấp 5
2 Rương Yếu Quyết Lục (tự chọn)
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
1 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
1 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
KHUYẾN KHÍCH - 2 mảnh Lệnh bài chuyển sinh 7
2 mảnh lệnh bài tu chân Hóa Thần
10 viên Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
2 Mảnh vỡ tứ tinh cấp 1
2 Ngũ Sắc Thạch
2 Lò Luyện Tứ Phẩm
2 Phi Thăng Ngưng Lộ cao cấp
1 Rương Yếu Quyết Lục
2 Phục sinh đơn
2 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
2 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3
1 Lệnh bài
tu chân Nguyên Anh
2 Lệnh bài chuyển sinh 5
1 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
5 Mảnh Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
5 Thỏi Vàng
5  Thỏi Bạc
5 Thỏi Đồng
1 Ngộ Linh Châu cấp 6

Phần thưởng cụm 2013

HạngPhần thưởng CƠ BẢNPhần thưởng NÂNG CAO
NHẤT 2 món Cam Sự Kiện  1 Bạch Liên Pháp Khí (độ lớn +60%)
1 Bộ trang bị Cam Trấn Nguyên 3 món Cam Thánh (tự chọn)
1 vũ khí tự chọn +12 3 món cam sự kiện (tự chọn)
200 Tướng Quân Lệnh 3 nguyệt hoa quái phù (chưa mài)
2 ngọc bội (4 thuộc tính ngẫu nhiên) 2 Bộ trang bị Cam Trấn Nguyên
- 2 vũ khí tự chọn 10x +12
2 Thú QAH (Cũ)
1 Thú nuôi 4 kỹ năng tự chọn + 1
3000 hộ mạch đơn
1000 túi chân khí
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Lục Bích Tỷ
1 Hoàng Bích Tỷ
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Cúp kỷ niệm Cúp kỷ niệm
NHÌ 2 món Cam Sự Kiện 1 Bạch Liên Pháp Khí (độ lớn +50%)
1 vũ khí tự chọn +12 2 món Cam Thánh (tự chọn)
150 Tướng Quân Lệnh 2 món Cam Sự Kiện (tự chọn)
1 ngọc bội (4 thuộc tính ngẫu nhiên) 2 nguyệt hoa quái phù (chưa mài)
- 1 vũ khí tự chọn 10x +12
1 Thú QAH (Cũ)
1 Thú nuôi 3 kỹ năng tự chọn + 1
3000 hộ mạch đơn
1000 túi chân khí
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Lục Bích Tỷ
1 Hoàng Bích Tỷ
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
1 Kỷ Niệm Chương 1 Kỷ Niệm Chương
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
BA 1 món Cam Sự Kiện 1 Bạch Liên Pháp Khí (độ lớn + 40%)
1 vũ khí tự chọn +9 2 món Cam thánh (tự chọn)
1 vũ khí tự chọn +9 1 món Cam sự kiện (tự chọn)
2 ngọc bội (3 thuộc tính ngẫu nhiên) 1 nguyệt hoa quái phù (chưa mài)
- 1 ngọc tâm (chưa mài)
1 vũ khí tự chọn 10x +12
1 Thú QAH (Cũ)
1 Thú nuôi 3 kỹ năng tự chọn + 1
3000 hộ mạch đơn
1000 túi chân khí
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Lục Bích Tỷ
1 Hoàng Bích Tỷ
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
2 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
2 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
1 món Cam sự kiện 1 Bạch Liên Pháp Khí (độ lớn + 30 %)
1 vũ khí tự chọn +12 1 món Cam Thánh (tự chọn)
1 Thú QAH (Cũ) 2 món Cam Sự Kiện (tự chọn)
2 Ngọc Bội (3 thuộc tính ngẫu nhiên) 1 nguyệt hoa quái phù (chưa mài)
- 1 ngọc tâm (chưa mài)
2 vũ khí tự chọn10x  +12
1 Thú QAH (Cũ)
1 Thú nuôi 3 kỹ năng tự chọn +1
3000 hộ mạch đơn
1000 túi chân khí
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Lục Bích Tỷ
1 Hoàng Bích Tỷ
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
1 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
1 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
1 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
KHUYẾN KHÍCH   10 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
1 Bạch Liên Pháp Khí
1 Thú nuôi 2 kỹ năng tự chọn +1
1 Hoàng Bảo Thạch
1 Lục Bảo Thạch
3 Mảnh vỡ tứ tinh cấp 1
3 Ngũ Sắc Thạch
3 Lò Luyện Tứ Phẩm
5 Mảnh Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
3000 hộ mạch đơn
1000 túi chân khí
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng

Phần thưởng cụm 2008

HạngPhần thưởng CƠ BẢNPhần thưởng NÂNG CAO
NHẤT 3 bộ trang bị tự chọn +12 3 món trang bị cam trấn nguyên #12 (tự chọn)
3 vũ khí bị tự chọn +12 1 thú cưỡi QAH (tự chọn)
1 Ngoại hình thú nuôi (Rồng) 1 thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
1 Ngoại hình thú nuôi (Tuần Lộc) 3 bộ trang bị full 10x (tự chọn) # 12
1 Ngoại hình thú nuôi (Thỏ Trắng) 3 vũ khí 10x (tự chọn) #12
5 Lò Luyện Trân Hựu 6 Lò Luyện Sơ Cấp
5 Trang Nguyên Cao Cấp 6 Lò Luyện Trung Cấp
5 Trang Tinh Cao Cấp 6 Lò Luyện Trân Hựu
- 10 Trang Nguyên Cao Cấp
10 Trang Tinh Cao Cấp
10 Khí Nguyên Cao Cấp
10 Khí Tinh Cao Cấp
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Cúp kỷ niệm Cúp kỷ niệm
NHÌ 1 bộ trang bị tự chọn +12 2 món trang bị cam trấn nguyên #12 (tự chọn)
1 vũ khí bị tự chọn +12 1 món trang bị cam trấn nguyên (tự chọn)
2 Ngoại hình thú nuôi (Rồng) 1 thú cưỡi QAH (tự chọn)
4 Lò Luyện Trân Hựu 2 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
4 Trang Nguyên Cao Cấp 2 vũ khí (tự chọn) #12
4 Trang Tinh Cao Cấp 5 Lò Luyện Sơ Cấp
4 Trang Nguyên Cao Cấp 5 Lò Luyện Trung Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp 5 Lò Luyện Trân Hựu
- 8 Trang Nguyên Cao Cấp
8 Trang Tinh Cao Cấp
8 Khí Nguyên Cao Cấp
8 Khí Tinh Cao Cấp
2 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
1 Kỷ Niệm Chương 1 Kỷ Niệm Chương
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
BA 1 bộ trang bị tự chọn +12 2 món trang bị cam trấn nguyên #12
1 vũ khí bị tự chọn +12 1 món trang bị cam trấn nguyên (tự chọn)
3 Lò Luyện Trân Hựu 1 bộ trang bị full 10x (tự chọn) # 12
3 Trang Nguyên Cao Cấp 1 vũ khí 10x (tự chọn) #12
3 Trang Tinh Cao Cấp 1 thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
1 trong 3 loại Ngoại hình thú nuôi 4 Lò Luyện Trân Hựu
- 6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp
6 Khí Nguyên Cao Cấp
6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
2 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
1 bộ trang bị full 10x (tự chọn) # 12 1 món trang bị cam trấn nguyên #12 (tự chọn)
1 vũ khí 10x (tự chọn) #12 70 Tướng Quân Lệnh
2 Lò Luyện Trân Hựu 1 bộ trang bị full 10x (tự chọn) # 12
2 Trang Nguyên Cao Cấp 1 vũ khí 10x (tự chọn) #12
2 Trang Tinh Cao Cấp 1 thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
- 3 Lò Luyện Trân Hựu
4 Trang Nguyên Cao Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp
4 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2
1 Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
1 Trùng Sinh Châu
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
1 Tinh chế Khí Nguyên Cao Cấp
1 Tinh chế Khí Tinh  Cao Cấp
KHUYẾN KHÍCH - 1 Pháp Bảo Cá Nhân #12
2 món trang bị cam trấn nguyên (tự chọn)
3 Tinh chế Trang Nguyên Cao Cấp
3 Tinh chế Trang Tinh  Cao Cấp
1 bộ trang bị full 10x (tự chọn) # 12
1 vũ khí 10x (tự chọn) #12
3 Lò Luyện Trân Hựu
5 Mảnh Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp
3 Khí Tinh Cao Cấp
5 Thỏi Vàng
5 Thỏi Bạc
5 Thỏi Đồng

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.