Quay về Trang chủ

Đấu Giá Đoạt Bảo 2021

Từ 05-02-2021 đến 16/03/2021

Đầu trang

Cụm 2013

25-02-21

Phần đấu giá cụm 2013 sẽ tiếp nối sau cụm 2017, tất cả các bảo vật sau đây đang chờ chủ nhân đến nhận, nhanh tay đấu giá sở hữu kỳ trân dị bảo của tam giới.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 05/03 - 16/03/2021
 • Đối tượng tham gia: Cụm 2013
 • NPC liên quan: Đấu Giá Sư - Phong Thần Đài (197/199)

Cách thức đấu giá vật phẩm "HOT"

Bước thực hiệnMỗi máy chủ
Thời gian Đấu giá: Từ 02h00 - 21h30
Chọn vật phẩm
 • Đối thoại với NPC Đấu Giá Sư, dùng tiền Đồng để chọn Vật phẩm mong muốn đấu giá.
Đặt cược
 • Lần đầu chọn Vật phẩm cần đặt cược số tiền Đồng tương ứng (hoặc cao hơn) giá khởi điểm theo danh sách bên dưới.
Đấu giá
 • Tiếp tục nộp tiền Đồng để đấu giá, 1 tiền Đồng = 1 điểm đấu giá.
Nhận thưởng
 • Trúng giải: Sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc sự kiện.
 • Không trúng: Sẽ nhận lại KNB thay cho tiền đồng đấu giá (sau khi đã khấu trừ 15% tiền đồng và phần nhận lại sẽ làm tròn với bội số >0.5. Ví dụKỳ sĩ nhận 908 Xu sẽ nhận được 61 KNB, nếu trúng 907 Xu sẽ nhận được 60 KNB.
 • Lưu ý: Trong trường hợp có 2 kỳ sĩ đấu giá cùng điểm tích lũy thì kỳ sĩ nào nộp trước thì sẽ là người chiến thắng. Các phần thưởng có dấu (*), có thể tùy chọn máy chủ nhận thưởng (bao gồm 2017, 2013, 2008).
 • Quý kỳ sĩ có tên nhân vật có nhiều ký tự đặc biệt (/, #, $, %, *, !,...) khi tham gia đấu giá và gặp sự cố không hiển thị điểm đấu giá trên giao diện ingame sẽ không được công nhận kết quả và xử thua cuộc do vi phạm nguyên tắc đặt tên.
Lưu ý

Quý kỳ sĩ có tên nhân vật có nhiều ký tự đặc biệt (/, #, $, %, *, !,...) khi tham gia đấu giá và gặp sự cố không hiển thị điểm đấu giá trên giao diện ingame sẽ không được công nhận kết quả và xử thua cuộc do vi phạm nguyên tắc đặt tên.

Ví dụ: kỳ sĩ Dần/78 trong hình dưới này do có ký tự đặc biệt nên hệ thống không hiển thị được điểm số đấu. Trường hợp này thì kỳ sĩ Dần/78 sẽ không được công nhận kết quả và xử thua cuộc.

Phần thưởng đặc biệt

 • Phần thưởng đặc biệt: Khi thắng phần thưởng đấu giá, sẽ được tặng thêm vật phẩm khi đấu giá đạt mốc. Quý kỳ sĩ có thể chọn phần thưởng ở mốc thấp hơn.
Mốc đấu giáPhần thưởng
<10.000 Xu 1 Gói quà Bàn Cổ hoặc 1 Chuyển Sinh Bình
>10.000 Xu 1 Túi VIP 2018 hoặc 5 Chuyển Sinh Bình
>20.000 Xu 1 Túi VIP 2018 (siêu) hoặc 7 Chuyển Sinh Bình
>50.000 Xu 1 Hạ Bậc Đơn hoặc 15 Chuyển Sinh Bình
>100.000 Xu 1 bộ Chuyển Sinh 1

Vật phẩm đấu giá cụm 2013

Thời gianVật phẩm đấu giáGiá có thể nhận
05/03 Tẩy Tủy Đơn 4000
06/03 01 bộ Chuyển Sinh 1 (bao gồm các nguyên liệu để chuyển sinh 1) 10000
07/03 1 Thú Nuôi 2 kỹ năng +1 5.000
08/03 Hoàn Nguyên Đơn 80.000
09/03 04 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài) 14000
10/03 1 Thú nuôi 3 kỹ năng +1 8.000
11/03 Huyễn Hóa Đơn 20.000
12/03 10 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài) 9000
13/03 4 Ngọc Tâm (chưa mài) 12.000
14/03 1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 10.000
15/03 Di Hồn Đơn 4000
16/03 Ngọc Bội VNG Xuân 2021 - (các chỉ số của Kim Đan, 4 dòng) 20.000

Lưu ý:

 • Không thể cộng dồn tất cả kỹ năng pet vào 1 ô kỹ năng, phải chia đều kỹ năng cho 4 ô kỹ năng pet của nhân vật.
 • Các vật phẩm (*) có thể nhận thưởng ở các cụm khác.
 • Vật phẩm Huyễn Hóa Đơn chỉ xuất hiện 2 lần trong năm 2021, đã diễn ra ở đợt đấu giá cụm 2017 vừa qua và tại cụm 2013 trên đây. Ở các đợt đấu giá tiếp theo trong năm 2021 sẽ không xuất hiện lại vật phẩm Huyễn Hóa Đơn này.

Mô tả vật phẩm

Vật phẩmChi tiết
Tẩy Tủy Đơn
 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hỗ trợ đổi dòng thuộc tính xanh của Ngọc Bội Trùng Sinh 3 – theo tính năng Tẩy Tủy Ngọc Bội (trừ dòng giảm stcb).
 • Xem tính năng Tẩy Tủy Ngọc Bội tại đây
Hoàn Nguyên Đơn
 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để phục hồi vật phẩm bị rớt do pk.
 • Lưu ý:  Mỗi viên Hoàn Nguyên Đơn chỉ hỗ trợ phục hồi 1 món vật phẩm
 • Điều kiện:
  • Chỉ phục hồi vật phẩm đã có chứng nhận khóa du đạo và vật phẩm bị rớt không quá 90 ngày (thiếu một trong hai điều kiện trên sẽ không thể sử dụng Hoàn Nguyên Đơn)
  • Để hỗ trợ phục hồi vật phẩm thì vật phẩm cần hỗ trợ phải được gửi thông tin kiểm tra trên trang hotro.zing.vn trước 3 ngày, kể từ ngày bị rớt.
Huyễn Hóa Đơn
(đặc biệt)
 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hỗ trợ mỗi lần 1 trong các tính năng sau đây:
  • Hỗ trợ đổi thuộc tính 1 vật phẩm VNG.
  • Hỗ trợ tăng thuộc tính lên 1 bậc 1 vật phẩm VNG (tối đa đến tu chân Nguyên Anh tại cụm 2017, tu chân Kim Đan tại cụm 2013)
  • Hỗ trợ đổi hệ phái Trang Bị hoặc Thú Cưỡi VNG, có thể đổi cảnh giới từ Nhân Giới sang Tiên Ma và ngược lại, đồng thời được đổi sang thuộc tính khác dù cùng hệ phái.
 • Lưu ý:
  • Mỗi viên chỉ có tác dụng cho 1 tính năng.
  • Không thể đổi từ vật phẩm này sang vật phẩm khác (ví dụ: không thể đổi từ vũ khí sáng thú cưỡi,từ thú cưỡi sang ngọc bội...)
  • Chỉ có Huyễn Hóa Đơn đặc biệt mới được hỗ trợ dòng tô đỏ.
Di Hồn Đơn
 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Di chuyển nhân vật từ tài khoản này sang tài khoản khác
 • Lưu ý: Khi có vật phẩm di hồn đơn thì cần phải thỏa 2 điều kiện sau đây mới có thể hỗ trợ:
  • 2 tài khoản chuyển đến và chuyển đi không có quá 2 nhân vật
  • Thông tin tài khoản của tài khoản đến và đi phải trùng khớp (CMND, Email, Số điện thoại bảo vệ).
  • Không thỏa tất cả 2 điều kiện trên sẽ không thể hỗ trợ di chuyển nhân vật.
Chú thích: (*)
 • Đổi hệ phái: có thể đổi từ tiên ma sang nhân giới, từ tiên sang ma, từ đạo sĩ sang giáp sĩ...
 • Không thể đổi từ vật phẩm này sang vật phẩm khác (ví dụ: không thể đổi từ vũ khí sáng thú cưỡi,từ thú cưỡi sang ngọc bội...)

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.