Quay về Trang chủ

Chào Xuân 2021

Từ 01-01-2021 đến 28/01/2021

Đầu trang

Mai Vàng May Mắn

31-12-20

Chào mừng xuân về trên khắp tam giới, kỳ sĩ Phong Thần hãy luôn là nhân vật may mắn nhất khi đất trời khởi đầu tân niên 2021 nhé, Túi Quà tháng 1 nơi kỳ trân dị bảo tam giới không thiếu miễn kỳ sĩ khẳng định được bản thân đủ trình vượt qua mọi giới hạn...

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 01/01 - 23h59 ngày 28/01/2021
  • Đối tượng: Cấp 60 trở lên tại cụm 2008, 2013, 2017, Hồi Ức (không có tại cụm Hồi Ức Vạn Tiên Trận, Khai Minh Điện).
  • Lưu ý: Dưới cấp 60 không thể sử dụng được vật phẩm này.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Tiểu Long Nhi
 • Vị trí: Phong Thần Đài (188/204).
 • Chức năng: Tham gia sự kiện, ghép vật phẩm.
 • Hạn tồn tại: 23h59 ngày 28/01/2021
Phong Thần
Mai Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC với giá 1 Tiền đồng, có thể mua 1/10/100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 vạn.
 • Chức năng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: 8000 cái.
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển Sinh 5
Phong Thần
Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 7
 • Nguồn gốc: Sử dụng Mai Vàng ngẫu nhiên nhận được.
 • Chức năng: 
  • Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển Sinh 5: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 5
  • Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 7: Dùng 10 cái đổi Ngộ Linh Châu cấp 7
  • Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Xích Viêm Ngọc Tâm
  • Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Thanh Minh Ngọc Tâm
  • Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Tinh Thái Quái Phù
  • Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Nguyệt Hoa Quái Phù
  • Mảnh vỡ lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Mảnh vỡ Bàn Long Lệnh: Dùng 1000 cái đổi Bàn Long Lệnh
  • Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 6: Dùng 10 cái đổi Ngộ Linh Châu cấp 6
  • Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
  • Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
Phong Thần
Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm
(chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Tử Hà Ngọc Tâm
(chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
Phong Thần
Mảnh vỡ Bàn Long Lệnh
Phong Thần
Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu
cấp 6
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
Phong Thần
Chuyển Sinh Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Sử dụng Mai Vàng ngẫu nhiên nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái/ô, được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hành giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải 1000 Chuyển Sinh Tiên Đan thành 1 Chuyển Sinh Bình
Phong Thần
Túi Quà Tam Giới
 • Nguồn gốc: Đổi từ điểm Tích lũy tại NPC Sự Kiện
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hành giá 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 3 ngày

Phần thưởng sử dụng Mai Vàng

Cụm 2008
 • 500 EXP x Đẳng cấp nhân vật
 • Cơ hội nhận 1 điểm Tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đồng Thau Hoàng Ngọc
Hưng Thịnh Thạch Lục Tùng Thạch
Phồn Vinh Thạch Hoàng Ngọc Cao Cấp
Đồng Bảo An Lục Tùng Thạch Cao Cấp
Mảnh Đồng Hoàng Ngọc Đặc Biệt
Mảnh Bạc Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
Mảnh Vàng Phụ Mẫu Chi Tâm
Mảnh Thủy Tinh Tư Chất Chi Thư
Mảnh Vải Ngộ Linh Châu
Vải Dầy Giác Linh Châu
Dẫn Lộ Linh Đăng Mai Danh Ẩn Tính
Hành Quân Lệnh Vũ Khí Sơ Cấp
Khao Quân Lệnh Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
Đồng Nhân Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên)
Thanh Lộ (tiểu) Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
Chân Khí (tiểu) Khí Tinh (sơ cấp)
Túi Hàng Trang Tinh (sơ cấp)
Sách chư hầu (mảnh) Lò Luyện Trân Hựu
Trầm Điện
Cụm 2013
 • 1000 EXP x Đẳng cấp nhân vật
 • Có cơ hội nhận 1 điểm tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
 Đồng Thau Chân Khí (tiểu)
Hưng Thịnh Thạch Túi Hàng
Phồn Vinh Thạch Sách Chư Hầu (mảnh)
1 Túi Chân Khí Mảnh Vải
1 Hộ Mạch Đơn Vải Dầy
Đồng Bảo An Dẫn Lộ Linh Đăng
Đồng Hữu Huy Khao Quân Lệnh
Hỗn Độn Khí Phụ Mẫu Chi Tâm
Đồng Nhân Tư Chất Chi Thư
Mảnh Đồng Ngộ Linh Châu
Mảnh Bạc Giác Linh Châu
Mảnh Vàng Chuyển Sinh Tiên Đan
Mảnh Thủy Tinh Mai Danh Ẩn Tính
Thanh Lộ (tiểu) Lò Luyện Trân Hựu
Cụm 2017
 • 1.700.000 EXP Nhân Giới hoặc đẳng cấp*3000 điểm tu luyện Tiên Ma
 • Có cơ hội nhận 1 điểm tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau đây
 • Lưu ý: Chuyển Sinh 7 khi sử dụng event sẽ nhận kinh nghiệm = đẳng cấp x 1000 điểm kinh nghiệm hoặc Đẳng cấp x 3000 điểm tu luyện Tiên Ma.
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đồng Thau Ẩn danh
10 Túi Chân Khí Vải dầy
10 Hộ Mạch Đơn Hổn độn phù
Thanh Lộ (tiểu) Ảo nhan hoàn
Chân Khí (tiểu) Tu luyện đan
Túi Hàng Rương mật tịch
Khao Quân Lệnh Giác linh châu
Hành Quân Lệnh Tinh quân chi bảo cấp 4
Hưng Thịnh Thạch Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (ngẫu nhiên hệ phái)
Phồn Vinh Thạch Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Lục tùng thạch đặc biệt Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4
Khuôn tinh quân Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Trang tinh cao cấp Lệnh bài chuyển sinh 4
Khí tinh cao cấp Mảnh lệnh bài tu chân nguyên anh
Trang nguyên cao cấp Mảnh ngộ linh cấp 6
Khí nguyên cao cấp Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 5
Trâm hựu Hoàng Ngọc Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 6
Trâm Hựu Lục Tùng Thạch Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 7
Khí Nguyên tinh hoa Giáng Linh Đơn
Trang Nguyên tinh hoa Lò Luyện Trân Hựu
Càn khôn tái tạo đơn

Phần thưởng sử dụng mỗi 1000 Mai Vàng/lần

Cụm 2008
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đầu Bàn Cổ Đầu Thiết Bố
Đầu Đại Điêu Đầu Kim Trại
Đầu Nhị Lang Thần Đầu Côn Bối
Gói quà Bàn Cổ Đầu Lam Bá
Lệnh bài Bạch Trư Đầu Thạch Tinh
Lệnh bài Kim Trư Đầu Trư Tinh
Lệnh bài Hồng Trư Đầu Lân Tinh
Phúc Hộ Phù Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
Mảnh Vàng Tinh Thế Tứ Tinh
Mảnh Bạc Ngũ Sắc Thạch
Mảnh Đồng Lò Luyện Tứ Phẩm
Mảnh Sắt Lò Luyện Trân Hựu
Mảnh Thủy Tinh
Cụm 2013
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
2 Tu Chân Tiên Đan Đầu Lam Bá
Tướng Quân Lệnh Đầu Thạch Tinh
Phúc Hộ Phù Đầu Trư Tinh
Mảnh Vàng Đầu Lân Tinh
Mảnh Bạc Nguyệt Hoa Quái Phù
Mảnh Đồng Tinh Thái Quái Phù
Mảnh Sắt Vi Quang Quái Phù
Mảnh Thủy Tinh Trấn Hồn Tháp cấp 1
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài)
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Mảnh vỡ Tử Hà Ngọc Tâm (chưa mài)
Mảnh Tử Thủy Tinh Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài)
Lục Thủy Tinh Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài)
Hoàng Thủy Tinh Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài)
Tử Thủy Tinh Lò Luyện Sơ Cấp
Đầu Thiết Bố Lò Luyện Trung Cấp
Đầu Kim Trại Lò Luyện Cao Cấp
Đầu Côn Bối
Cụm 2017
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Đầu Thạch Tinh
Mảnh Tinh Thể Tứ Tinh (tàn) Đầu Trư Tinh
Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4 Đầu Lân Tinh
Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Lệnh bài chuyển sinh 4 Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – nhân giới)
Tinh thái quái phù (chưa mài) Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – tiên)
Tử Bảo Thạch Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – ma)
Tử Bích Tỷ Tinh quân chi bảo cấp 4
Khí Tinh (Tinh Hoa) Lò Luyện Trân Hựu
Trang Tinh (Tinh Hoa) Đồ My Lệ Hồn
Tu Chân Tiên Đan Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 5
Đầu Thiết Bố Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
Đầu Kim Trại Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
Đầu Côn Bối Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu Cấp 7
Đầu Lam Bá Vô Tự Thiên Thư (Tím)
Đầu Thân Công Báo Giáng Linh Đơn 2
Đầu Ngũ Độc Xà Mảnh lệnh bài tu chân hóa thần
Đầu Minh Sa Ma

Phần thưởng sử dụng 4.000/8.000 Mai Vàng

 • Ở mốc 4000 và 8000 sẽ nhận ngay ngẫu nhiên 1 vật phẩm thưởng:
Nhận thưởng
Mốc 4000
 • 1 Lệnh bài NPC VIP
 • 1 Lệnh bài Liên Hoa
Mốc 8000
 • 1 Gói Quà Bàn Cổ
 • 1 Phiếu Đăng Ký
 • Khi đủ điểm tích lũy có thể đổi được những vật phẩm sau:

Đổi Điểm Tích Lũy Nhận Thưởng

Cụm 2008
Vật phẩmĐiểm tích lũy cầnGiới hạn
(máy chủ)
Mảnh Đồng 12 100/ngày/server
Mảnh Bạc 15 100/ngày/server
Phiếu Đăng ký 100 5/ngày/server
10 Đồng Bảo An 1 Không giới hạn
Thú Cưỡi Toái Phiến 100 Không giới hạn
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server
Cụm 2017
Vật phẩmĐiểm tích lũy cầnGiới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức Mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân Pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Túi Thuộc Tính 20 100/ngày/server
2 Phục Sinh Đan 300 điểm + 3 Phiếu đăng ký 50
Mảnh Bạc 15 100/ngày/server
Mảnh Đồng 12 100/ngày/server
Tư Chất Chi Tâm 50 điểm 100
Phiếu Đăng Ký 100 5/ngày/server
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server
Cụm 2013
Vật phẩmĐiểm tích lũy cầnGiới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức Mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân Pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Mảnh Đồng 10 100/ngày/server
Mảnh Bạc 10 100/ngày/server
Túi Thuộc Tính 20 100/ngày/server
Phiếu Đăng Ký 100 5/ngày/server
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server

Túi Quà Tam Giới

Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau
3 Kim Loại Hiếm 1 Tinh chế trang nguyên cao cấp (7 ngày)
3 Tướng Lệnh Siêu Cấp 1 Tinh chế trang tinh cao cấp (7 ngày)
3 Lệnh Bài Liên Hoa 1 Tinh chế khí nguyên cao cấp (7 ngày)
3 Phiếu Đăng Ký 1 Tinh chế khí tinh cao cấp (7 ngày)
1 Hóa Thần Đơn 1 Lò Luyện Trân Hựu (7 ngày)
1 Hoán Thần Binh 1 Hộp Quà Sinh Nhật Phong Thần

Đua Top Tiêu Phí

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 10 bảng xếp Hạng toàn Phong Thần có lượng mua Mai Vàng nhiều nhất (toàn server) sẽ nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Để nhận thưởng đua Top, kỳ sĩ phải mua tối thiểu 40.000 Mai Vàng.
  • Túi Quà Tháng 1: Hạn sử dụng 3 ngày.
 • Phần thưởng đua TOP khi mua Mai Vàng (toàn server):
HạngThưởng
1 7 Túi Quà Tháng 1 - 2021
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
3 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
1 Vô Tự Thiên Thư Tím
2 6 Túi Quà Tháng 1 - 2021
7 Thỏi Vàng
7 Thỏi Bạc
7 Thỏi Đồng
2 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
3 5 Túi Quà Tháng 1 - 2021
5 Thỏi Vàng
5 Thỏi Bạc
5 Thỏi Đồng
2 Tinh Thể Tứ Tinh
5 Mảnh lệnh bài Chuyển Sinh 7
4 - 10 3 Túi Quà Tháng 1 - 2021
3 Thỏi Vàng
3 Thỏi Bạc
3 Thỏi Đồng
1 Tinh Thể Tứ Tinh
1 Mảnh lệnh bài Chuyển Sinh 7
 • Phần thưởng khi sử dụng Túi Quà Tháng 1/2020:
Mở quà nhận phần thưởng ngẫu nhiên - 1 trong số
3 Thỏi Vàng 1 Trang Tinh Cao Cấp
3 Thỏi Bạc 1 Lò Luyện Trân Hựu
3 Thỏi Đồng 1 Tinh chế Khí Tinh cao cấp
3 Kim Loại Hiếm 1 Tinh chế Khí Nguyên cao cấp
1 Trang Nguyên Cao Cấp 1 Lệnh Bài pet Thạch Cơ

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!