Chiến trường Thương Chu
Trang chủ > Tính năng > Chiến trường Thương Chu

Chiến trường Thương - Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiêu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

Cách tham gia chiến trường

Kỳ sĩ đến gặp Bia Thần ở Phong Thần Đài để tham gia vào chiến trường Thương Chu.

Hình ảnh Chi tiết
Phong Thần - Bia thần
Bia Thần

Vị trí:

 • Phong Thần Đài phe Chu - 212/ 215.
 • Phong Thần Đài phe Thương - 189/ 191.

Chức năng:

 • Giới thiệu chiến trường.
 • Báo danh chiến trường (Kỳ sĩ phải nhận thưởng tham gia chiến trường lần trước rồi mới có thể báo danh).

Chi tiết chiến trường

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Chuẩn bị, báo danh 14h00
-
14h15
 • Kỳ sĩ báo danh vào bản đồ chờ.
Bắt đầu chiến trường Thương – Chu 14h16
 • Kỳ sĩ được phép tiến vào bản đồ chiến trường Thương – Chu.
 • Kỳ sĩ có thể nhận hoặc không nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
NPC Nguyên Soái đầu tiên xuất hiện 14h25
 • Nguyên Soái đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
 • Khi Nguyên Soái bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 2.
NPC Nguyên Soái thứ 2 xuất hiện 14h35
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 1 thì Nguyên Soái 2 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 2 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 3.
NPC Nguyên Soái thứ 3 xuất hiện 14h45
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 2 thì Nguyên Soái 3 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 3 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó.
Kết thúc chiến trường Thương - Chu 15h00
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Thương bị cưỡng chế thoát khỏi bản đồ Thương – Chu và xuất hiện NPC Trụ Vương.
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Chu bị cưỡng chế và thoát khỏi bản đồ phe Thương – Chu và xuất hiện tại NPC Võ Vương.

Lưu ý

 • Trường hợp NPC Tướng lĩnh bị tiêu diệt bởi thành viên phe khác thì sẽ xuất hiện NPC Tướng lĩnh ở phe tiêu diệt được.

 

Nhiệm vụ trong chiến trường Thương Chu

NPC nhiệm vụ
Phe Hình ảnh Chi tiết
Thương Phong Thần - Văn Trọng
NPC Văn Trọng

Vị trí: Tiền doanh phe Thương.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
 • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.
 • Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chu NPC Khương Thượng

Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
 • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.

Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Phe Thương Phe Chu
Hạ Quân Tiên Phong
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Chu.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Thương.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu diệt Nguyên Soái
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Tổ đội cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ sau khi thoát khỏi bản đồ Thương – Chu thì lập tức hủy bỏ trạng thái nhiệm vụ.
Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ Cá nhân Phe Ghi chú
Hạ quân Tiên Phong 05 điểm tích lũy 10 điểm tích lũy Nhân vật thuộc phe nào, khi trả nhiệm vụ sẽ cộng dồn điểm tích lũy chung của phe đó
Tiêu diệt Nguyên Soái 05 điểm tích lũy 10 điểm tích lũy
Vị Quốc Lập Công 01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu - Có thể đổi trang bị Tinh Quân tại NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương
Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ