Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Tính năng mới: Di Hồn Đại Pháp 
18-06-2010

Đăng ký di chuyển nhân vật:

Nhân vật muốn đăng ký Di chuyển nhân vật có thể cùng với đội của nhân vật trong tài khoản khác đến Triều Ca hoặc Tây Kỳ gặp Phù Ẩn Sư

Hình ảnh Ghi chú

Phù Ẩn Sư

 • Vị trí:
  - Triều Ca (225/191)
  - Tây Kỳ (173/198)

 • Chức năng:
  - Bán Ký Hồn Phù
  - Thực hiện Di Hồn Đại Pháp

Do tiến hành nhân vật Di chuyển nhân vật nhấp chuột vào Phù ấn sư, đồng thời nhấp chuột vào nút Di hồn đại pháp.

Người chơi nhấp vào đối thoại sẽ nhận được yêu cầu phải có tổ đội thì mới có thể thực hiện chức năng Di Hồn Đại Pháp này được.

Sau khi có được tổ đội rồi 1 trong 2 người muốn chuyển đổi nhân vật của mình sang acc cùng tổ đội có thể bấm xác định để chuyển nhân vật sang acc đó.

Trước khi bấm xác định người chơi phải chuẩn bị 60 tiền đồng thì mới có thể chuyển nhân vật được.

Đã đầy đủ tiền đồng người chơi xác định Di Hồn đại pháp, nhưng lúc này còn phải thông qua 1 bước là tại tài khoản nhân vật kia phải xác nhận cho chuyển thì bạn mới có thể chuyển đi được.

Sau khi người đó xác nhận cho bạn chuyển nhân vật thì sẽ xuất hiện 1 thông báo yêu cầu phải đủ và sẽ thực hiện Di Hồn đại pháp sau 7 ngày quay lại gặp Phù Ẩn Sư.

Sau thời gian 7 ngày bắt đầu tổ đội lại đến phù ẩn sư để bắt đầu di hồn

Sau khi bấm xác định sẽ nhận được thông báo chúc mừng chuyển thành công

Sau khi hoàn thành, nhân vật sẽ được di chuyển đến tài khoản mới

Hủy bỏ đăng ký di chuyển nhân vật:

Đều có thể đích thân đến chỗ Phù Ấn Sư để hoàn thành đề nghị Thoát ra nhân vậtChuyển vào tài khoản nhân vât của Chuyển dời nhân vậttrước khi Thời gian đợi chuyển dời nhân vật chuyển thành Di hồn đại pháp, muốn hủy đề nghị Chuyển dời nhân vật lần này đều có thể đích thân đến chỗ Phù Ấn Sư.

Nếu như các nhân vật đang chờ đã chuyển vào trạng thái Di hồn đại phápmuốn hủy bỏ đăng kí di chuyển lần này chỉ có thể chờ khi trạng thái Di hồn đại pháp hết hiệu lực, rồi tiến hành thao tác di chuyển nhân vật lần sau. 

Ghi chú

 • Trong tài khoản của nhân vật chuyển đến phải có đủ chỗ trống thì mới có thể chuyển nếu không sẽ không được chuyển.
 • Thông báo của Phù Ấn Sư là 60 lượng nhưng thực tế cần thiết để thực hiện Di hồn đại pháp là 60 tiền đồng.
 • Ký hồn phù được bán tại Phù Ẩn Sư Kỳ Trân Các kể từ ngày 18/06/2010.
 • Trong thời gian mới ra mắt, Ký hồn phù bán tại Kỳ Trân Các sẽ có giá thấp hơn ở chỗ Phù Ẩn Sư.
Hình ảnh Ghi chú

Ký Hồn Phù

 • Nơi bán :
  - Phù Ẩn Sư
  - Kỳ Trân Các

 • Chức năng:
  - Thực hiện Di Hồn Đại Pháp

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ