Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Thông tin hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Trữ Hàng 
09-01-2008
Nhiệm vụ Trữ Hàng

- Thông tin hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Trữ Hàng.

Ở bất cứ thời đại nào, kinh tế luôn luôn là thước đo chuẩn mực để đánh giá sự lớn mạnh của một quốc gia. Và ở Phong Thần, điều đó cũng không ngoại lệ với loạt nhiệm vụ Trữ Hàng. Với loạt nhiệm vụ này, kỳ nhân dị sĩ sẽ được biết thêm về các thổ sản của từng vùng, từ đó tạo được sự nhanh nhạy trong các nhiệm vụ Bào Thương, tìm cho mình những món tiền lời quý báu từ những chuyến buôn, hoặc hình thành những chính sách phát triển kinh tế cho các lãnh địa của chính các kỳ sĩ sau này.

Yêu cầu

Kỳ sĩ đạt đẳng cấp 20

Địa điểm

Mỗi hệ phái sẽ chỉ được nhận nhiệm vụ trữ hàng tại Tân Thủ Thôn của mình:

- Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ Trữ Hàng tại tạp hóa Lý ở Sùng Thành Doanh (218,197).

- Đạo Sĩ nhận nhiệm vụ Trữ Hàng tại tạp hóa Trương ở Ngọc Hư Cung (200,200).

- Dị Nhân nhận nhiệm vụ Trữ Hàng tại tạp hóa Vương ở Xi Vưu Mộ (195,208).

Các bước nhiệm vụ

Nhiệm vụ Trữ Hàng Tân Thủ Thôn

Với hệ phái Đạo Sĩ

Nơi nhận:

Kỳ sĩ đến Tạp Hóa Trương ở Ngọc Hư Cung (200,200) nhận nhiệm vụ Trữ Hàng

Các bước thực hiện:

Bước 1: kỳ sĩ được Tạp hóa Trương nhờ đến Thủ Dương Sơn thu thập Xa (5), Hồng (10), Thạch (20)

Bước 2: đến Thủ Dương Sơn sẽ tìm được Hồng

Bước 3: sau khi thu thập đủ Hồng sẽ được thông báo đánh Yểm Hỏa ở Thủ Dương Sơn có thể rơi ra Thạch

Đánh bại Yểm Hỏa, Thạch sẽ tự xuất hiện trong hành trang

Bước 4: sau khi thu thập đủ Thạch, kỳ sĩ có thể đến Phong Thụ ở Thủ Dương Sơn sẽ hái được Xa

Bước 5: thu thập đầy đủ hàng hóa mang về giao cho Tạp Hóa Trương hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kỳ sĩ nhận được 15000 điểm kinh nghiệm.

Với 2 hệ phái còn lại cách làm nhiệm vụ cũng tương tự, nhưng nhận và trả nhiệm vụ ở Tạp Hóa tân thủ thôn tương ứng.

Nhiệm vụ Trữ Hàng Triều Ca

Yêu cầu:

Phải hoàn thành nhiệm vụ Trữ Hàng ở Tân Thủ Thôn của hệ phái.

Nơi nhận:

Kỳ sĩ đến gặp tạp hóa Chu ở Triều Ca (221,198) nhận nhiệm vụ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: kỳ sĩ tới gặp tạp hóa Chu nhận được 200 điểm kinh nghiệm và được tạp hóa Chu nhờ đến Mạnh Tân thu thập Châu (20), Khúc (10), Cầm (5)

Tạp hóa Chu lại hướng dẫn đến Cầu Mạnh Tân có nhiều tháp Mộc đăng để tìm Cầm.

Bước 2: đến Mộc đăng tháp ở Mạnh Tân dễ dàng tìm được Cầm

Sau khi thu thập đủ Cầm thì kỳ sĩ được thông báo đi đánh Khắc Trùng (Giáp Cốt) để lấy Châu.

Bước 3: kỳ sĩ đánh Giáp Cốt sẽ thu thập được Châu

Sau khi thu thập đủ Châu sẽ thấy được hàng chữ: Cửu Khúc Châu.

Bước 4: kỳ sĩ tiếp tục đánh Giáp Cốt để thu thập thêm cho đủ 10 Châu.

Bước 5: sau khi thu thập đủ số lượng kỳ sĩ quay về gặp tạp hóa Chu. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng là điểm kinh nghiệm.

Nhiệm vụ Trữ Hàng ở Tây Kỳ

Yêu cầu:

Kỳ sĩ đạt cấp 24 trở lên và phải hoàn thành nhiệm vụ Trữ Hàng ở Triều Ca.

Nơi nhận:

Kỳ sĩ đến tạp hóa Hồ ở Tây Kỳ (195,189) để nhận nhiệm vụ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: kỳ sĩ tới gặp tạp hóa Hồ được nhờ đi tìm một số vật liệu.

Sẽ được nhờ đi kiếm Táo (20), Quế (10) và Cổ (5).

Bước 2: kỳ sĩ có thể mua Táo và Quế ở chỗ vợ chồng Nhậm Đại Ca (170,195)

Để mua được Táo phải bỏ ra 100 lượng

Nhấn Xác định, sẽ mua được Táo.

Bước 3: sau khi mua đủ Táo, kỳ sĩ tiếp tục mua Hạt Quế ở chổ vợ chồng Nhậm Đại Ca.

Phải bỏ ra 50 lượng để mua được Hạt Quế.

Bước 4: kỳ sĩ đem Hạt Quế ra ngoài thành để trồng (có xác suất thu thập khi trồng)

May mắn sẽ nhận được Quế.

Sau khi thu thập đủ Quế, kỳ sĩ được biết Dạ Xoa ở Kỳ Sơn có nhiều Cổ.

Bước 5: Đến Kỳ Sơn đánh Dạ Xoa thu thập được Cổ

Bước 6: sau khi thu thập đầy đủ 3 loại mang về giao cho tạp hóa Hồ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 25000 điểm kinh nghiệm và 1 tấm Di Ngoại Phù.

Pháp chủ kính bút

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ