Sự kiện
Trang chủ > Tin tức > Sự kiện
Quay số trong game nhận thưởng bất ngờ 
20-12-2010

- Chương trình Quay số trong game

Sau 9h00 thứ Ba - ngày 21/12/2010, Phong Thần sẽ cho ra mắt một chương trình mới với tên gọi Quay số trong game. Đây là chương trình mang đến những bất ngờ với những phần thưởng hỗ trợ trên hành trình bôn tẩu của kỳ sĩ. Nội dung chương trình như sau:

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu từ 9h00 thứ Ba - ngày 21/12/2010.
  • Kết thúc: Bổn Pháp sẽ cập nhật sau về thời gian kết thúc chương trình tại trang chủ Phong Thần.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tổng Quản Quay Số

Vị trí:

  • Tây Kỳ (176/190)
  • Triều Ca (219/188)

Chức năng:

  • Quay số may mắn.
  • Thông báo số lần quay còn lại.

Nội dung hoạt động

Phong Thần - Quay số trong game

  • Thông qua chuyển đổi ZingXu sang Kim Nguyên Bảo (KNB), quý kỳ sĩ sẽ nhận được số lần quay tương ứng theo bảng sau:
Giá trị đổi KNB Số lần quay
01 02
04 07
08 15

Phần thưởng

Phần thưởng
1.000.000 điểm kinh nghiệm Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)
Vũ khí Truyền Thuyết 95 Xích Viêm Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị cam cấp 3 Xích Viêm Danh Ngọc (chưa mài)
Chí Lân Xích Viêm Ngọc Tinh (chưa mài)
Chí Linh Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)
Chí Phượng Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)
Vũ khí Hoàng Kim 10x Thanh Minh Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị lục 10x Thanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)
Hồng Hưng Lệnh Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài)
Triệu Tiên Thuật Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)
Nghịch Lôi Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)
Nghịch Lân Tử Hà Lương Ngọc (chưa mài)
Nghịch Long Tử Hà Danh Ngọc (chưa mài)
Vi Quang Quái Phù (chưa mài) Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài)
Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài)
Pháp chủ kính bút.
Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ