Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Quan Âm Thuỷ 
15-02-2007

- Những vấn đề liên quan đến PK

- Công dụng của Quan Âm Thủy

 

Những vấn đề liên quan đến PK

PK là gì ?

PK là Player Killer . Chúng ta có thể nghĩ là chiến đấu , đồ sát hoặc cừu sát giữa những người chơi với nhau.

Làm sao để PK ?

Nguyên tắc PK trong Phong Thần có các nguyên tắc sau :
 

Nguyên tắc chiến đấu theo màu :

 

  • Khi khác màu với nhau thì có thể đánh nhau tự do mà không lên PK .
  • Khi trùng màu với nhau thì không thể đánh nhau .
  • Nguyên tắc chiến đấu này không đánh được với người phi chiến đấu (người để chế độ PK là luyện công)

Nguyên tắc chiến đấu đồ sát

 

  • Khi chiến đầu với chế độ này thì tấn công được tất cả mọi người ở chế độ chiến đấu khác . Kể cả người phi chiến đấu (người để chế độ PK là luyện công)
  • Cứ hạ sát 1 người sẽ lên 1 điểm PK

Nguyên tắc phi chiến đấu (luyện công)

 

  • Không tấn công được người để chế độ PK theo màu lãnh địa .
  • Tấn công được những người để chế độ PK đồ sát (không bị lên điểm PK)

Điểm PK là sao ?

Điểm PK tăng khi bạn tấn công một người nào đó và đưa người đó "về thành dưỡng sức" theo phương thức đồ sát hoặc cừu sát .

Lên điểm PK có ảnh hưởng gì không ?

Lên điểm PK thì đồng nghĩa với việc khi bạn bị "về thành dưỡng sức" do yêu quái tấn công hoặc người khác tấn công (theo 1 trong 3 phương thức trên) thì khả năng vật phẩm trong người hành trang của bạn rớt ra sẽ rất cao.

Làm sao để giảm điểm PK ?

Để giảm PK thì bạn phải lên Khai Minh Đảo (Triều Ca -> Ải Trần Đường -> Khai Minh Đảo) hoặc sử dụng Quan Âm Thuỷ (mua trong Kỳ Trân Các) để giảm PK .

Ngoài ra khi PK của bạn lớn hơn 6 thì khi bạn "về thành dưỡng sức" (do người hoặc do yêu quái) hay khi bạn về thành thì bạn sẽ được đưa lên Khai Minh Đảo để tu tâm dưỡng tánh cho đến ngày rửa sạch tội.

 

Tác dụng của Quan Âm Thủy

 

Quan Âm Thuỷ là gì ?

Quan Âm Thủy là một vật phẩm đặc biệt dùng để giảm PK ngay lập tức của người chơi . Mỗi lần sử dụng Quan Ẩm Thủy sẽ giảm 2 điểm PK ngay lập tức .

Quan Âm Thuỷ có giới hạn sử dụng hay không ?

Quan Âm Thủy không giới hạn số lần sử dụng và số lượng sử dụng .

 

 

 

 

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ