Cộng đồng
Trang chủ > Tin tức > Cộng đồng
Những cách kiếm tiền từ Phong Thần? 
21-11-2007

- Những cách kiếm tiền từ Phong Thần?

Người xưa có câu Phi thương bất phú, không làm kinh tế thì không thể làm giàu được.

Câu này đúc kết được cả ngàn năm kinh nghiệm sống của tổ tiên để lại cho chúng ta, và nó đúng ở bất cứ trường hợp nào, môi trường nào. Ngay cả trong môi trường game online như Phong Thần, kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng. Đã có rất nhiều kỳ sĩ làm giàu trong game bằng nhiều cách khác nhau. Và họ đã chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu của mình ở diễn đàn Phong Thần.

Hãy học tập những kinh nghiệm "làm ăn" trong Phong Thần và từ đó, có thể áp dụng vào xã hội tại đây.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ