Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Nhiệm vụ Phong Hồi Lộ Chuyển 
25-04-2010

Yêu cầu nhiệm vụ

Kỳ sĩ phải có đẳng cấp trên 100 và đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp 92 Thông Thiên.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Tiếp nhận nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thông Thiên, kỳ sĩ quay trở lại Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha lúc trẻ (198, 201) tiếp nhận nhiệm vụ Phong Hồi Chuyển Lộ.

Thử sức Dương Tiễn

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Khương Tử Nha sẽ nhờ kỳ sĩ đến gặp Đắc Kỷ lúc nhỏ tại Ngọc Hư Cung 10 năm trước (208/203).

Đắc Kỷ sẽ yêu cầu kỳ sĩ quay lại gặp Khương Tử Nha để tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện tiêu diệt Dương Tiễn tại Ải Trần Đường.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ đến Ải Trần Đường gặp Dương Tiễn thử sức.

Trở về gặp Khương Tử Nha

Sau khi chiến thắng Dương Tiễn, kỳ sĩ quay về gặp Khương Tử Nhađể phục mệnh và nhận phần thưởng nhiệm vụ là 1 đồ phổ bạch liên pháp khí2000 vạn điểm kinh nghiệm.

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ