Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Kỳ Trân Các khuyến mại tháng 09 
27-09-2013

Q
uý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Hòa cùng niềm vui của những cập nhật mới trong tháng 09 như: Hệ thống Tu Chân, nâng cấp Pháp Bảo +12, mở rộng sự kiện Tiên Thiên Vọng Nguyệt,... Thế giới Phong Thần tiếp tục chương trình khuyến mại giảm giá một số vật phẩm Kỳ Trân Các kể từ ngày 27/09. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/09/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 30/09/2013.

Khuyến mại theo số lượng

Tên vật phẩm Giá Số lượng
Lò Luyện Trân Hựu 500 tiền Đồng 01

Lưu ý: Mỗi kỳ sĩ chỉ được mua 01 Lò Luyện Trân Hựu với giá 500 tiền Đồng trong một ngày, qua ngày mới có thể tiếp tục mua.

Khuyến mại theo thời gian

Vào các mốc thời gian trong ngày, những vật phẩm có trong danh sách sau sẽ được khuyến mại giảm giá. Chi tiết như bảng sau:

Tên vật phẩm Giá (tiền Đồng) Thời gian
Cực phẩm Doanh Tinh Linh Thạch 03 00h00 – 02h59
Cực phẩm Hạo Nguyệt Linh Thạch 20 03h00 – 05h59
Tru Tà Kiếm 03 06h00 – 08h59
Chu Tước Lệnh Bài 04 09h00 – 11h59
Đồng Nhân 03 12h00 – 14h59
Bảo Tá Thanh Lộ 02 15h00 – 17h59
Sơn Thủy Chân Khí 02 18h00 – 20h59
Vân Đan Bảo Điển 02 21h00 – 23h59

Khuyến mại vĩnh viễn

Những vật phẩm sau sẽ được khuyến mại vĩnh viễn.

Tên vật phẩm Giá (tiền đồng)
Khuôn Tinh Quân 250
Vải Dầy 100
Bá Lạc Kinh cấp 10 04
Bá Lạc Kinh cấp 11 06
Bá Lạc Kinh cấp 12 15
Bá Lạc Kinh cấp 13 20
Bá Lạc Kinh cấp 14 28
Mảnh Sách Chư Hầu 04
Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ 06
Lam Dương Đơn 03
Cao Cấp Tử Kim Ấn 150

Nay Bổn Pháp xin thông báo để quý kỳ sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin khuyến mại siêu "khủng" trên. Thân chúc quý kỳ sĩ sẽ sở hữu được nhiều vật phẩm cần thiết với giá tốt nhất trong đợt khuyến mại này.

Pháp chủ kính bút
Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ