Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Minh Châu 
12-10-2005

 - Giới thiệu những thay đổi trong nhiệm vụ Minh Châu

Yêu cầu:

Người chơi đạt đẳng cấp lớn hơn hoặc bằng 43.

Nhận nhiệm vụ:

Người chơi đến Triều Ca tìm Con bạc (204.196).

Chọn Minh Châu :   

Nói chuyện xong sang Chủ tiệm cầm đồ (209,198)

Tìm Cù Lưu Tôn (206.197) ở Ngọc Hư Cung.

Cù Lưu Tôn nói cho người chơi biết muốn khôi phục linh lực Bảo châu cần :

  • 3 viên Tha Sơn Thạch (Đổi trên Xích Tùng Tử ở Diêu Trì với 10 danh vọng = 1 viên).
  • 10 đồng thau (đào khoáng).
  • Máu của 3 con Chúc Ngư, Thố Ngư Thể Ngư ở Thủy Vực (Triều Ca -> Trần Đường -> Thủy Vực).Chọn Xác định để nhận nhiệm vụ :

 

* Kiếm máu của 3 con quái :

Đến Thủy Vực giết con Chúc Ngư (224.207), đánh đến khi nào xuất hiện thông báo :

Và nhận được :

Làm tương tự với Thố Ngư (221,179)Thể Ngư (203,177).
Quay về Ngọc Hư Cung gặp Cù Lưu Tôn (206.197), chọn Minh Châu và nhận thưởng:

 

Nhận lại nhiệm vụ :

Người chơi có thể lặp lại từ bước nói chuyện với Chủ tiệm cầm đồ (209,198) chọn Minh Châu. Đến lúc này người chơi chỉ cần đến gặp Cù Lưu Tôn rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Lưu ý:

  • Đồng thau có thể Đào khoáng, hoặc giao dịch.
  • Tha Sơn Thạch phải đủ 3 viên.
  • Phần thưởng là điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp.

Pháp chủ kính bút

 

 

 

 

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ