Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hướng dẫn tham gia Tu Luyện Chân Đơn 
05-06-2009

- Hướng dẫn tham gia Tu Luyện Chân Đơn.

Tháng Sáu sẽ cực cuồng nhiệt cùng những sự kiện độc đáo đến từ thế giới Phong Thần - Tranh Châu Đoạt Bảo sẽ góp phần điểm tô sắc màu cho những ngày hè vui nhộn và thú vị.

Để hòa vào vòng vận hội chung, Quý kỳ sĩ cần tìm hiểu những thông tin chi tiết bên dưới...

Tu Luyện Chân Đơn diễn ra từ 06/06/2009 đến 20/07/2009

      

Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết của hoạt động Tu Luyện Chân Đơn.

Tu Luyện Chân Đơn

Thời gian và Đối tượng:

Thời gian: Hoạt động diễn ra từ 06/06/2009 đến 20/07/2009

Đối tượng tham gia: Người chơi từ đẳng cấp 25 trở lên mới được tham gia hoạt động.

Địa điểm

- Người chơi đến gặp Lễ Quan tại một trong các thành thị kích hoạt để tham gia hoạt động.

- Người chơi đến gặp Đạo Nhất Nhân tại Tây Kỳ hoặc Triều Ca để tìm mua Chân Đơn và Bí Quyết Luyện Chân Đơn.

Tên nhân vật
Hình ảnh
Địa điểm
Lễ Quan

Tất cả các thành thị
Đạo Nhất Nhân

 

 

- Tây Kỳ (181; 192)

-  Triều Ca (220; 193)

 

 


Cách tham gia hoạt động

Nguyên liệu

Người chơi mua Chân Đơn và Bí Quyết Luyện Chân Đơn tại Đạo Nhất Nhân.

Tên vật phẩm
Hình ảnh
Mô tả
Chân Đơn

- 3 Chân Đơn = 1 tiền đồng.

- Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0, ném ra, không thể xếp chồng.

- Kích hoạt Chân Đơn để tiến hành tu luyện.

- Tại mỗi thời điểm chỉ có thể kích hoạt tu luyện 1 Chân Đơn.

 

Bí Quyết Luyện Chân Đơn

- 1 Bí Quyết Luyện Chân Đơn = 5000 lượng.

- Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 đồng, ném ra, xếp chồng 100 cái/ô.

- Bí quyết ghi chép cách thức để tu luyện Chân Đơn.

 


Địa điểm trồng cây

Người chơi chỉ có thề trồng cây tại các địa điểm bên dưới, ngoài các địa điểm đó không thể trồng cây:

STT
Bản đồ
1
Triều Ca
2
Tây Kỳ
3
Sùng Thành
4
Ngọc Hư Cung
5
Xi Vưu Mộ
6
Diêu Trì

Hình ảnh hiển thị khi trồng Tinh Đơn

Tên cây
Hình ảnh
Ghi chú
Tử Tinh Đơn

Tử Tinh Đơn không cần nộp Bí Quyết

Hoàng Tinh Đơn

1 cây Hoàng Tinh Đơn phải nộp 5 Bí Quyết

Bạch Tinh Đơn

1 cây Bạch Tinh Đơn phải nộp 5 Bí Quyết

Giai đoạn trồng cây

Giai đoạn
Thời gian (giây)
Ghi chú
Kích hoạt
Người chơi kích hoạt Chân đơn
- Hệ thống thông báo trong trường hợp người chơi kích hoạt được Bạch Tinh Đơn.
Chờ đợi
00 – 45
- Người chơi không thao tác gì trong giai đoạn này.
Nộp bí quyết
45 – 240

- Người chơi nhấp vào NPC Tinh Đơn để nộp Bí Quyết.

- Đối với NPC Tử Tinh Đơn thì không cần nộp Bí Quyết.
Nhận thưởng
240 – 300

- Người chơi nhấp vào Tinh Đơn để nhận thưởng.

- NPC Tinh Đơn tự động biến mất sau khi người chơi nhận thưởng.

- Sau thời gian này, NPC Tinh Đơn sẽ tự động biến mất.

Tu luyện Tinh đơn

Để luyện Chân đơn, người chơi cần nộp bí quyết cho NPC. Khi luyện Tử Tinh Đơn, người chơi không cần nộp Bí quyết.

Giai đoạn
Số bí quyết cần có
Ghi chú
45 giây
1
Sau thời gian quy định, nếu người chơi không nộp Bí Quyết cho NPC thì NPC sẽ tự động biến mất.
40 giây
1
40 giây
1
40 giây
1
30 giây
1

Phần thưởng

Người chơi nộp các loại Tinh đơn cho NPC để nhận được những phần thưởng như sau:

Tên cây
Hình ảnh
Phần thưởng
Tử Tinh Đơn

Loại I
Hoàng Tinh Đơn

Loại II
Bạch Tinh Đơn

Loại III


Vật phẩm thưởng

Loại I
Loại II
Loại III
Phi Thố Phù
Mộng Nhiều Trang
Phong Lôi Trang
La Hán Hiệu Giác
Tình Khiên Trang
Hỏa Lôi Trang
 
Chỉ Nhân (1 lần)
Mộc Nhân (1 lần)
 
Thanh Lộ (Tiểu)
Phong Vân Lôi Động
 
Chân Khí (Tiểu)
Huyền Nữ Bổ Thiên
   
Băng Phong Vạn Lý
   
Tam Muội Chân Hỏa
   
Thiên Quân Trảm
   
Khuynh Thành Nhất Kích
   
Vạn Cốt Toàn Khô
   
Phong Quyển Tàn Vân

Lưu ý

- Chỉ có nhân vật cấp độ trên 25 mới có thể kích hoạt tu luyện Chân đơn.

- Mỗi nhân vật có thể tu luyện 12 viên Chân đơn/ngày.

- Nếu trong thời gian giao nộp bí quyết cho Chân đơn người chơi không giao nộp thì Chân đơn sẽ tự động biến mất

- Đối với Tử tinh đơn người chơi trồng chân đơn không cần giao nộp bí quyết, khoảng 45 giây sau kể từ lúc trồng sẽ nhận được phần thưởng.

- Bạch tinh đơn, Hoàng tinh đơn cần phải giao nộp mỗi lần là 5 bí quyết mới có thể nhận phần thưởng.

- Người chơi sử dụng Chân đơn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 loại Hoàng, Tử, Bạch Tinh đơn.

Pháp chủ kính bút

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ