Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hướng dẫn nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm sắp ra mắt 
20-10-2008

- Hướng dẫn nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm sắp ra mắt.

Bổ sung vào hệ thống nhiệm vụ phong phú của thế giới Phong Thần, phiên bản Phong Thần Tam Linh Hộ Quốc với nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm sẽ mang đến những ngày tháng thật sự thú vị và ý nghĩa cho kỳ sĩ khắp ba cõi.

Hãy cùng Bổn pháp khám phá những chi tiết nhiệm vụ đặc sắc dưới đây.

Nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm

Điều kiện

- Nhân vật đạt đẳng cấp 65 trở lên mới có thể thực hiện nhiệm vụ.

- Đến Thầy tướng số tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Bước 1: Nhân vật tham gia nhiệm vụ Tứ Linh sau khi hoàn thành đủ một số lần nhiệm vụ nhất định có thể kích hoạt được nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm.

   

- Bước 2: Khi tham gia nhận được nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm, nhân vật có thể ngẫu nhiên nhận được 4 loại Tinh Phách dùng để đổi ra Ngưng Phách Thạch tại Trưởng lão phong, hỏa, thủy, thổ.

Hình ảnh các loại Tinh phách

Tinh Phách
Hình ảnh
Địa điểm
ThổTinh Phách

Mang đến Thổ trưởng lão ở Sa mạc chết để nhận được Thổ Ngưng Phách hợp thành đá tứ tượng

Thủy Tinh Phách
Mang đến Thủy trưởng lão ở Đông Hải Long Uyên để nhận được Thủy Ngưng Phách hợp thành đá tứ tượng
HỏaTinh Phách
Mang đến Hỏa trưởng lão ở Hiên viên động tầng 5 để nhận được Hỏa Ngưng Phù hợp thành đá tứ tượng
Phong Tinh Phách
Mang đến Phong trưởng lão ở Băng Xuyên Cực để nhận được Phong Ngưng Phù hợp thành đá tứ tượng

- Bước 3: Sau khi có được Tinh Phách Thạch, nhân vật có thể lên gặp Trưởng lão ứng với vật phẩm Tinh Phách đó để đổi ra Ngưng Phách Thạch.

Hình ảnh các loại Ngưng Phách

Tinh Phách
Hình ảnh
Công dụng
Thổ Ngưng Phách

Kết hợp với nhau sẽ tạo thành Tứ Tượng kết tinh.

Thủy Ngưng Phách
Hỏa Ngưng Phách
Phong Ngưng Phách

- Bước 4:

• Sau khi có được 1 trong 4 loại Ngưng phách, nhân vật quay lại NPC Thầy bói tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ để đổi phần thưởng điểm kinh nghiệm.

   

• Nhân vật cũng có thể đổi Tứ Tượng tinh thạch (nguyên liệu tạo pháp bảo cao cấp).

   

• Nhân vật phải kết hợp tất cả 4 loại Ngưng Phách Thạch thì ô Tứ tượng tinh thạch mới xuất hiện, khi đó nhân vật mới có thể đổi đượcTứ Tượng Tinh Thạch.

   

Pháp bảo cao cấp

Hình ảnh

Vật phẩm
Hình ảnh
Hỗn Nguyên Châu
Dung Tinh Lộ

Công thức hợp thành Hỗn Nguyên Châu

- Hỗn Nguyên Châu = 4 Tứ Tượng Tinh Thạch + 8 Tướng Quân Lệnh + 10 Dung Tinh Lộ + Tiền vạn nhất định.

   

Công thức hợp thành vật phẩm mới Dung Tinh Lộ

- Có 4 công thức hợp thành vật phẩm Dung Tinh Lộ. Với 4 cách này đều có xác xuất may mắn:

• Dung Tinh Lộ = Càn Khôn Xích + Hỗn Thiên Lăng + Lưu Ly Bôi + Hỏa Long Tiêu + 3 viên Ngũ Quang Thạch.

   

• Dung Tinh Lộ = Kim Cang Phách + Âm Dương Kính + Bích Tì Bà + Túi Ngô Phong + 3 viên Ngũ Quang Thạch.

   

• Dung Tinh Lộ = Ấm Vạn Nha + Bàn Cổ phướn + Dây Phược Long + Tái Dương Châm + 3 viên Ngũ Quang Thạch.

   

• Dung Tinh Lộ = Dây Khổn Tiên + Chấn Thiên Cung + Kim Bát Vu + Linh Lung Tháp + 3 viên Ngũ Quang Thạch

   

Nâng cấp Pháp bảo

- Có tất cả 9 lần thăng cấp Pháp bảo. Người chơi có thể dùng Hỗn Nguyên Châu để nâng cấp.

Công thức nâng cấp

• Từ lần thứ nhất lên lần thứ 3: Pháp bảo Hỗn Nguyên + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Tứ Tượng Linh Thạch + Lò luyện sơ cấp + 20 vạn.

   

• Từ lần thứ 4 lên lần thứ 6: Pháp bảo Hỗn Nguyên + 5 Dung Tinh Lộ + 2 Tứ Tượng Linh Thạch + Lò luyện trung cấp + 100 vạn.

• Từ lần thứ 7 lên lần thứ 9 (lần thứ 9 là lần max của thăng cấp pháp bảo hỗn nguyên): Pháp bảo Hỗn Nguyên + 5 Dung Tinh Lộ + 4 Tứ Tượng Linh Thạch + Lò luyện cao cấp + 500 vạn.

Chú ý:

- Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh đến một số lượng nhất định có cơ hội nhận được nhiệm vụ Tứ Tượng Chi Tâm. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, khả năng nhận nhiệm vụ bí mật càng cao.

- Khi boss xuất hiện tại các bản đồ chỉ định thì sẽ cùng lúc xuất hiện các Trưởng lão. Nếu boss chết Trưởng lão cũng biến mất.

- Địa điểm xuất hiện của Trưởng lão là điểm cố định gần vị trí của 4 Boss Mê Cung, là một nơi khá nguy hiểm.

- Nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian, nhiệm vụ có thể tích lũy, “Tinh Phách” có thể tích lũy giữ lại

- Mỗi ngày chỉ có một lần sử dụng Ngưng Phách đổi lấy điểm kinh nghiệm và Tứ Tượng Tinh Thạch.

- Khi thăng cấp pháp bảo dùng Trầm Điện sẽ không có tác dụng nâng cấp

- Các vật phẩm Ngưng Phách, Tinh Phách đều không thể giao dịch bày bán, vật phẩm Tứ Tượng Tinh Thạch có thể giao dịch bày bán.

- Vật phẩm Dung Tinh Lộ cũng có thể giao dịch bày bán, tất cả đều có thể phi shop.

- Muốn có được Pháp bảo Hỗn Nguyên, nhân vật cũng cần phải chuẩn bị Tướng Quân lệnh để hợp thành.

Pháp chủ kính bút.

18/10/2008 Giới thiệu chi tiết hệ thống thành thị cấp 4 sắp ra mắt
13/10/2008 Khám phá hệ thống Thư tín của phiên bản mới!!!
10/10/2008 Hướng dẫn tham gia Hệ thống bán đấu giá mới sắp ra mắt

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ