Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới 
25-03-2009

- Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.

Mã game

Cách bổ sung Mã Game (dùng cho tài khoản chưa đăng ký Mã Game)

Bước 1: Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang id2.zing.vn.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 2: Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3: Gõ mật khẩu và Mã game mới, sau đó nhấn Đồng ý để bổ sung mã game.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Cách thay đổi Mã Game

Bước 1: Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang id2.zing.vn

Bước 2: Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Bổ sung/đổi Mã Game.

Bước 3: Gõ mã game hiện tại và mã game mới, sau đó nhấn Đồng ý.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 4: Nhấn vào nút Đồng ý, sau đó kiểm tra Email đăng ký để nhận thư kích hoạt.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 5: Nhấn vào link kích hoạt trong mail để hoàn tất việc thay đổi mã game.

Cách lấy lại Mã Game bằng Email đăng ký

Bước 1: Vào trang id2.zing.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2: Chọn Quên mã game (Mật khẩu cấp 2), sau đó nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 3: Gõ Tên đăng nhập & mã kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 4: Nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu, sau đó kiểm tra Email đăng ký để nhận thư kích hoạt.

Bước 5: Nhấn vào link kích hoạt trong mail để mở trang thay đổi mã game, nhập mã game mới và nhấn Đồng ý để thay đổi

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Email đăng ký

Cách bổ sung Email đăng ký (dùng cho tài khoản chưa đăng ký Email)

Bước 1: Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang id2.zing.vn

Bước 2: Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 3: Trong phần thông tin tài khoản, nhấn vào mục cập nhật tại dòng Email đăng ký

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 4: Gõ mật khẩu và điền tên Email muốn đăng ký cho tài khoản, sau đó nhấn Đồng ý.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Cách thay đổi Email đăng ký

• Đến trực tiếp 1 trong 3 Nghênh Khách Đường hoặc các Trạm Thông Tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- Tài khoản có đăng ký số giấy tờ chính xác và có thể trình ra làm bằng chứng

- Đem theo đúng loại giấy tờ đăng ký trong tài khoản

- Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi email đăng ký tài khoản”

- Ghi vào đơn - tên của email mới cần được chuyển đến

- Công ty sẽ khước từ những trường hợp nhờ người khác đi làm giúp hoặc gởi giấy tờ thông qua email

- Thời gian giải quyết: giải quyết ngay lập tức sau khi thông tin đã được xác nhận

• Gửi thư tay kèm photo công chứng đến 1 trong 3 Nghênh Khách Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ email mới cần chuyển đến.

- Gởi kèm bản sao công chứng số giấy tờ đăng ký trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng)

- Thời gian giải quyết: sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

Nhấn vào đây để xem Hệ thống Nghênh Khách Đường và các Trạm Thông Tin.

Số giấy tờ

Cách bổ sung Số giấy tờ (dùng cho tài khoản chưa đăng ký Số giấy tờ)

Bước 1: Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang id2.zing.vn

Bước 2: Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.

Bước 3: Trong phần thông tin chứng thực, nhấn vào mục cập nhật.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Bước 4: Gõ mật khẩu và điền các thông tin muốn đăng ký cho tài khoản (số CMND, ngày cấp, nơi cấp…) sau đó nhấn Đồng ý.

Hướng dẫn chi tiết về hệ thống tài khoản mới.
   

Cách thay đổi Số giấy tờ

• Đến trực tiếp 1 trong 3 Nghênh Khách Đường hoặc các Trạm Thông Tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- Tài khoản có đăng ký số giấy tờ chính xác và có thể trình ra làm bằng chứng

- Đem theo đúng loại giấy tờ đăng ký trong tài khoản

- Chủ số giấy tờ cũ và chủ số giấy tờ mới phải cùng đến trực tiếp

- Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi email và CMND”

Thời gian giải quyết: giải quyết ngay lập tức sau khi thông tin đã được xác nhận

• Gửi thư tay kèm photo công chứng đến 1 trong 3 Nghênh Khách Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ email mới cần chuyển đến.

- Gởi kèm bản sao công chứng số giấy tờ đăng ký trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng)

- Bản sao công chứng số giấy tờ muốn chuyển đến (hiệu lực trong vòng 3 tháng)

- Ghi rõ nội dung yêu cầu

- Thời gian giải quyết: sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

Lưu ý:

- Chúng tôi chỉ thực hiện các yêu cầu trên nếu trong tài khoản của Quý hhách đăng ký chính xác số giấy tờ Quý Khách đã gởi kèm cho chúng tôi trong thư tay và hiệu lực bản công chứng không quá 3 tháng.

- Các trường hợp chuyển nhượng hay biếu tặng bên ngoài Nghênh Khách Đường, VinaGame sẽ không giải quyết và không chịu trách nhiệm.

- Chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập, mã game (mật khẩu cấp 02) không thể dùng để đăng nhập vào trang id2.zing.vn

Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.561.558 để được hướng dẫn ngay lập tức.

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ