Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hàng trăm điểm Danh Vọng đang chờ các kỳ sĩ 
11-01-2007

Bắt đầu từ 10/01 - 12/01

Hoàn thành nhiệm vụ: Thu thập, Thám Quân, Bào Thương nhận điểm Danh Vọng
 

Nhằm tạo điều kiện cho Kỳ Sĩ khám phá chức năng hợp thành trong Phong Thần và các lãnh chúa mau chóng xây dựng thành thị cho lãnh địa của mình. Nay Bổn Pháp quyết định sẽ tăng lượng điểm thưởng danh vọng khi các Kỳ Sĩ hoàn thành:

  • Nhiệm vụ Thu Thập tại Thủ Khố
  • Nhiệm vụ Thám Quân
  • Nhiệm vụ Vận Chuyển khi tiến hành Bào Thương.
Nhiệm vụ Thu Thập
 - Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 10 điểm danh vọng
 
Cách thực hiện:
 

Tam giới kỳ sĩ hãy đến Thủ Khố tại 3 thành thị lớn: Ngọc Hư Cung, Sùng Thành Đại Doanh, Mộ Xi Vưu để nhận nhiệm vụ Thu Thập. Thủ Khố tại mỗi thành sẽ yêu cầu bạn làm một loại nhiệm vụ khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm Danh Vọng.

   
Nhiệm vụ Vận Chuyển trong Bào Thương
 - Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 50 điểm danh vọng
Cách thức thực hiện nhiệm vụ Vận Chuyển
   
Nhiệm vụ Thám Quân
 - Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 10 điểm danh vọng
 - Mỗi lần hoàn thành 1 chuỗi nhiệm vụ sẽ được tăng thêm 50 điểm danh vọng
Cách thức thực hiện nhiệm vụ Thám Quân

 

Hy vọng với sự giúp sức này của Bổn Pháp các Kỳ Sĩ sẽ thuận lợi hơn trong việc khám phá các tính năng hấp dẫn trong thời gian cuối của đợt thử nghiệm này.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ