Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Download phiên bản Tiên Ma Giới 
19-05-2010

Cổng Tiên Ma Giới sắp chính thức khai mở.Tam giới đứng trước một ngã rẽ mới. Kỳ sĩ tam giới đã sẵn sàng để bước vào một hành trình tu chân mới, tận hưởng cảm giác trùng sinh chuyển thế, sánh ngang cùng tiên nhân ba cõi.

Để chuẩn bị cho hành trình dấn bước vào Tiên Ma Giới, ngay từ bây giờ, kỳ sĩ tam giới đã có thể bắt đầu download bản cài đặt phiên bản Tiên Ma Giới tại đây:

Bản cài đặt hoàn chỉnh phiên bản Tiên Ma Giới

Bản cập nhật phiên bản Tiên ma Giới

Download bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới
Links download bằng Http
Links download bằng Torrent
Links download bằng Vdownloader

 

Ghi chú

  • Để sử dụng Bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới, kỳ sĩ phải đang cài đặt phiên bản Phong Thần hiện tại.

  • Sau khi download, bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới phải được lưu trong thư mục chứa phiên bản Phong Thần hiện tại. Để tiến hành cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới, kỳ sĩ tiến hành kích hoạt bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới vừa mới download.

  • Quý kỳ sĩ không nên tiến hành kích hoạt bản cập nhật cho đến khi phiên bản Tiên Ma Giới chính thức ra mắt vào ngày 21/05/2010.

  • Nếu tiến hành cài đặt Bản cài đặt hoàn chỉnh phiên bản Tiên Ma Giới hoặc kích hoạt bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới trước khi phiên bản Tiên Ma Giới chính thức ra mắt (ngày 21/05/2010), khi chạy file autoupdate, hệ thống sẽ tự động cập nhật trở lại phiên bản Phong Thần hiện tại để quý kỳ sĩ có thể đăng nhập vào game bình thường.

  • Nhằm tạo thuận lợi cho quý kỳ sĩ trong việc cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới, bắt đầu từ 16h00 ngày 14/05/2010, khi chạy file auto update, hệ thống sẽ tự động tiến hành download bản cập nhật phiên bản Tiên Ma Giới. Bản cập nhật này sẽ được kích hoạt khi phiên bản Tiên Ma Giới chính thức ra mắt.

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ