Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Download phiên bản thử nghiệm Tiên Ma Giới 
18-03-2010

Cổng Tiên Ma Giới chuẩn bị khai mở. 2010 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất trong thế giới Phong Thần đã sẵn sàng cho hành trình khám phá vùng đất mới.

Để chuẩn bị cho sự kiện thử nghiệm phiên bản Tiên Ma Giới, 2010 kỳ sĩ tham gia thử nghiệm ngay từ bây giờ có thể bắt đầu download và cài đặt phiên bản thử nghiệm Tiên Ma Giới tại đây:

 

Ghi chú

  • Khi tiến hành cài đặt bản thử nghiệm phiên bản Tiên Ma Giới, khuyến cáo Quý kỳ sĩ nên cài đặt ở một thư mục mới, tách biệt hoàn toàn với thư mục cài đặt phiên bản Phong Thần mà bạn đang chơi hiện tạii.

  • Những kỳ sĩ tham gia thử nghiệm phiên bản Tiên Ma Giới cùng lúc vẫn có thể đăng nhập song song vào phiên bản Phong Thần hiện tại.

 

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ