Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Bảo trì trang id.zing.vn/Trang chủ 
10-05-2010

T
hân gửi Quý kỳ sĩ gần xa,

Nhằm nâng cấp hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Pháp sẽ bảo trì trang tài khoản id.zing.vn, website Phong Thần. Cụ thể như sau:

  • Từ 00h30 đến 04h30 ngày 11/05/2010: Bảo trì trang id.zing.vn
  • Từ 23:30 ngày 10/05/2010 đến 04h30 sáng ngày 11/05/2010: Bảo trì website phongthan.zing.vn

Trong thời gian bảo trì, kỳ sĩ không thể sử dụng tiện ích của trang id.zing.vn như đăng nhập, cập nhật thông tin tài khoản, nạp thẻ hoặc theo dõi tin tức trên website.

Sau thời gian này, các website kể trên sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý kỳ sĩ thông cảm với bất tiện này.

Nay kính báo!

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ