Top

Cần biết

Nhanh tay Gộp & Đổi Ấn trước 15/01

Nhằm hỗ trợ đắc lực cho quý nhân sĩ trong quá trình phiêu diêu khắp cõi tam giới, Phong Thần đã mở cổng hỗ trợ chư vị Gộp Ấn Tu Chân và Đổi Ấn Giáng Linh, hãy nhanh chóng loan tin và lập tức đăng ký ngay hôm nay!

LƯU Ý CHUNG:

 • Gửi hỗ trợ trong thời gian quy định, sau thời gian này không nhận hỗ trợ (cần chờ đợt kế tiếp).
 • Gửi thông tin đầy đủ và chính xác nhất tránh phát sinh sự cố dẫn đến không thể hỗ trợ.

Gộp Ấn Tu Chân

 • Thời gian ghi nhận: Từ ngày 05/01 - 15/01/2018
 • Nội dung: Gộp Ấn Tu Chân (Kim Đan/ Nguyên Anh).
 • Điều kiện:
  • Ấn cần đạt chỉ số tối đa (max).
  • Cung cấp hình ảnh nhân vật đang có phiếu đăng ký gộp ấn Kim Đan/ Nguyên Anh.
  • Đính kèm nội dung bằng file excel/ word cần có tên và chỉ số của 16 ấn cần gộp.
  • Tất cả thông tin gửi về trang hotro.zing.vn trong thời gian quy định.
 • Lưu Ý cần nắm rõ:
  • Sau thời gian ghi nhận thì các trường hợp gửi sau sẽ phải chờ đợt tiếp theo.
  • File đính kèm cần có thông tin: Tên Ấn - Thuộc Tính - Chỉ Số (ví dụ: Kim Đan Tiền Kỳ 1 - Sinh Lực - 400 điểm).
  • Từ chối hỗ trợ với các trường hợp chỉ gửi ảnh, không có file đính kèm.

Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 1 và 2

 • Thời gian ghi nhận: Từ ngày 05/01 - 15/01/2018
 • Nội dung: Đổi ấn giáng linh tầng 1 hoặc tầng 2.
 • Điều kiện:
  • Cung cấp hình ảnh nhân vật đang có phiếu đổi ấn Giáng Linh tầng 1 hoặc 2 + Ấn Giáng Linh tầng 1 hoặc 2.
  • Tất cả thông tin gửi về trang hotro.zing.vn trong thời gian quy định.
 • Lưu Ý cần nắm rõ:
  • Nhân vật đang có phiếu đổi ấn tầng 1 thì không thể đổi ấn tầng 2 và ngược lại.
  • Sau thời gian ghi nhận thì các trường hợp gửi sau sẽ phải chờ đợt tiếp theo.
Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.