Top

Cần biết

Hướng dẫn tải game

Nhằm tạo sự thuận tiện cho quý kỳ sĩ Phong Thần khi tham gia vào cõi tam giới, Bổn Pháp xin gửi đến chư vị chi tiết hướng dẫn cài đặt và tải game nhanh chóng nhất. Nhân sĩ chỉ cần lựa chọn 1 trong 3 cách sau là có thể tải và cài đặt game:

Bản cập nhật Động Thiên Phúc Địa 2

Cách tảiĐường link
 • Tải về 4 tập tin bên cạnh vào một thư mục.
 • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.
 • Lưu ý:
  • Cần để trống toàn bộ hành trang trước khi cập nhật để tránh mất vật phẩm.
  • Riêng máy chủ chạy nền 2008: Ngày 27/01/2015 trở đi mới có thể sử dụng bản cài đặt mới.
  • Khi sử dụng bản cài đặt mới: tính chất một số vật phẩm hiện tại sẽ bị thay đổi, NPC Xích Tùng Tử và Lôi Chấn Tử cũng sẽ được thay đổi.
PhongThan3-setup-0.0.1.exe
Phần 01
Phần 02
Phần 03
Phần 04

Tải bằng Vdownloader

Cách tảiĐường link
 • Nhấn vào biểu tượng logo Phong Thần bên cạnh.
 • Nhấp đôi chuột vào tập tin vừa tải về để thực hiện cài đặt.
Vdownloader

Tải bằng µTORRENT

Cách tảiĐường link
 • Tải µTORRENT tại đây và cài đặt vào máy tính (nếu máy tính chưa cài đặt µTORRENT).
 • Nhấn vào link bên cạnh để tải tập tin về cài đặt.
UTorrent