Quay về Trang chủ

Vui Giáng Sinh - Mừng Sinh Nhật

Từ 15-12-2017

Đầu trang

Mừng Sinh Nhật 11 Tuổi

21-12-17

Ngay bây giờ quý kỳ sĩ hãy loan tin để bằng hữu của mình được biết, cùng về chung vui tại sự kiện Mừng Sinh Nhật Phong Thần bước sang tuổi 11 được diễn ra sau bảo trì ngày 22/12/2017. Cùng nhau thổi nến, sưu tầm nguyên liệu và tạo nên những chiếc bánh sinh nhật đặc sắc nhất để nhận ngay vô số phần quà đầy bất ngờ và thú vị nhất. Đừng bỏ lỡ sự kiện lần này!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/12/2017 - 24h00 ngày 21/01/2018.
 • Đối tượng: Quý kỳ sĩ tại các cụm máy chủ 2008, 2013, 2017.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Tiểu Long Nhi
 • Vị trí: Phong Thần Đài 188/205.
 • Chức năng: Tham gia hoạt động tháng 12.
 • Hạn tồn tại: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Kem
 • Nguồn gốc: Tổ đội hoặc cá nhân hạ quái tại Sùng Thành, Tây Côn Lôn, Miêu Cương ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Sữa
 • Nguồn gốc: Tổ đội hoặc cá nhân hạ quái tại Đồng Quan, Tam Sơn, Mạnh Tân ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Trứng
 • Nguồn gốc: Tổ đội hoặc cá nhân hạ quái tại Hoang Mạc, Băng Xuyên, Đông Hải ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Đường
 • Nguồn gốc: Tổ đội hoặc cá nhân hạ quái tại bản đồ Tiên Ma ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Bột
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Nến
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tiểu Long Nhi 05 Vạn/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.
Phong Thần
Bánh Sinh Nhật
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Bánh Sinh Nhật (khóa)
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên khi dùng Bánh Sinh Nhật (khóa & không khóa) ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Phong Thần
Qùa Mừng Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Khi dùng Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa) ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/01/2018.

Hướng dẫn tham gia

Nhiệm vụ nhận nguyên liệu
Tính năngĐiều kiệnPhần thưởng
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 01 Bột /nhiệm vụ
Bào Thương 5/6/7
Tống tửu 2/3/4
Thám quân 3/4/5
Đạo cụ 2/3/4
Thiên Cống 2/3/4
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9 
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Hạ Boss Thủ Lĩnh Thiết Bố (Sa Mạc Chết) 01 Bột /nhiệm vụ
Kim Trại (Long Cung) 01 Bột /nhiệm vụ
Côn Bối (Hiên Viên Tầng 05) 01 Bột /nhiệm vụ
Lam Bá (Băng Xuyên Cực) 01 Bột /nhiệm vụ
Bàn Cổ (Khối Tiên Cung Tầng 05) 02 Bột /nhiệm vụ
Đại Điêu (Bích Du Cung Tầng 05) 02 Bột /nhiệm vụ
Nhị Lang Thần (Trần Trứng) 02 Bột /nhiệm vụ
Giao Long (Đông Doanh) 03 Bột /nhiệm vụ
Ly Long (Bồng Lai) 03 Bột /nhiệm vụ
Di Long (Phương Trượng) 03 Bột /nhiệm vụ
Vận Lương 2/3/4/5/... 03 Bột / lần
Ghép nguyên liệu nhận thưởng
CụmCông thứcThành phẩm
Cụm 2013 3 Kem + 2 Sữa + 2 Bột + 2 Trứng + 10 Nến 01 Bánh Sinh Nhật (khóa)
Cụm 2008 3 Kem + 2 Sữa + 2 Bột + 2 Trứng + 04 Nến 01 Bánh Sinh Nhật (khóa)
Cụm 2017 3 Mạn Đà La Hoa + 3 Mạn Sa Châu Hoa + 2 Đường + 2 Bột + 10 Nến 01 Bánh Sinh Nhật (khóa)
Cả 3 cụm 01 Tướng Quân Lệnh (01 ngày tối đa 07 lần) 03 Bánh Sinh Nhật (khóa)
3 tiền đồng 02 Bánh Sinh Nhật
(không khóa)
30 tiền đồng 20 Bánh Sinh Nhật
(không khóa)
300 tiền đồng 200 Bánh Sinh Nhật
(không khóa)

Phần thưởng ngẫu nhiên dùng Bánh Sinh Nhật (khóa/không khóa)

Giới hạn:

 • 4.000 vật phẩm cho cả loại Khóa & Không khóa.
 • Sử dụng tiếp sau 4.000 vật phẩm chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được Bánh Sinh Nhật (Đặc Biệt).
Cụm 2008
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
300 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp 500 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp
700 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)
Cụm 2013
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
850 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp 1.000 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp
1.200 điểm kinh nghiệm x đẳng cấp Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)
Cụm 2017
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
1.700.000 điểm kinh nghiệm Nhân Giới
hoặc
Đẳng cấp x 3.000 điểm tu luyện Tiên Ma
2.000.000 điểm kinh nghiệm Nhân Giới
hoặc
Đẳng cấp x 3.500 điểm tu luyện Tiên Ma
2.300.000 điểm kinh nghiệm Nhân Giới
hoặc
Đẳng cấp x 4.000 điểm tu luyện Tiên Ma
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)

Phần thưởng sử dụng mỗi 500 Bánh Sinh Nhật

 • Tính trên tổng loại Khóa & Không khóa.
Cụm 2008

Ngẫu nhiên ngận được 01 phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Tướng Quân Lệnh Lệnh bài Bạch Trư
Lệnh bài Hồng Trư Lệnh bài Kim Trư
Sủi cảo thịt bò Sủi cảo hành thịt
Sủi cảo thịt heo Sủi cảo tỏi thịt
Sủi cảo hạnh nhân Sủi cảo tôm
Lục Thủy Tinh Hoàng Thủy Tinh
Sủi cảo bắp thảo Sủi cảo thịt dê
Cụm 2013

Ngẫu nhiên ngận được 01 phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
2 Tướng Quân Lệnh Nghịch Lân
Nghịch Long Nghịch Lôi
Trang Bị Lục 8x Trang Bị Lục 10x
Vũ Khí Truyền Thuyết 75 Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Vũ Khí Truyền Thuyết 95 Vũ Khí Hoàng Kim 9x
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Hoàng Thủy Tinh
Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài) Tinh thái quái phù (chưa mài)
Vũ Khí Hoàng Kim 10x 2 Tu Chân Tiên Đan
Cụm 2017

Ngẫu nhiên ngận được 01 phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4
Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Lệnh bài chuyển sinh 4
Tinh thái quái phù (chưa mài) Rương Hồn Chú
Rương Hồn Chú Ngũ Sắc Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Tinh quân chi bảo cấp 4

Phần thưởng sử dụng đạt mốc 2.000/ 4.000 Bánh Sinh Nhật

 • Mốc 2.000: Nhận 01 Quà Mừng Sinh Nhật.
 • Mốc 4.000: Nhận 01 Quà Mừng Sinh Nhật + 01 Phiếu Đăng Ký (chỉ áp dụng tà cụm 2013, 2017).

Thưởng sử dụng Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)

Hướng dẫn sử dụng:

 • Bước 1: Nhân vật sở hữu Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa)(A) tiến hành chọn nhân vật muốn tặng thưởng (B).
 • Bước 2: Nhân vật A nhấp phải vào Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa).
 • Bước 3: Nhân vật B sẽ ngẫu nhiên nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Nhân vật B cần trống 10 ô hành trang nhân vật A mới dùng được TBánh Sinh Nhật Đặc Biệt (Khóa).
Cụm 2008
Phần thưởng ngẫu nhiên
200.000 điểm kinh nghiệm Mảnh lam thủy tinh
Mảnh hồng thủy tinh Hình thiên ấn
Ngũ quang thạch Hỏa long tiêu
Mảnh Vải Vải Dày
Đồng Nhân Trầm Điện
Khao Quân Lệnh Mảnh Sách Chư Hầu
Túi Hàng Thưởng Kim Bài
Lệnh Bài Ngân Long Tướng Quân Lệnh
Vũ khí 90 Vũ khí 100
Trang bị 80 Trang bị 100
Qùa Mừng Sinh Nhật
Cụm 2013
Phần thưởng ngẫu nhiên
Lò Tinh Luyện (cao cấp) Khí Tinh (sơ cấp)
Trang Tinh (sơ cấp) Hoàng Không Thư
Vũ Khí sơ cấp (nguyên) Trang Bị sơ cấp (nguyên)
Hoàng Ngọc đặc biệt Lục Tùng Thạch đặc biệt
Sách Chư Hầu (mảnh) Mảnh Vải
Vải Dày Ẩn Danh
Tướng Quân Lệnh Trang Bị Lục 8x
Trang Bị Lục 10x Vũ Khí Truyền Thuyết 75
Vũ Khí Truyền Thuyết 85 Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Vũ Khí Hoàng Kim 9x Vũ Khí Hoàng Kim 10x
Qùa Mừng Sinh Nhật
Cụm 2017
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hoàng Ngọc đặc biệt Túi Hưng Thịnh Thạch
Túi Phồn Vinh Thạch Lục Tùng Thạch đặc biệt
Khuôn Tinh Quân Trang Tinh cao cấp
Khí Tinh cao cấp Trang Nguyên cao cấp
Khí Nguyên cao cấp Trâm Hựu Hoàng Ngọc
Trâm Hựu Lục Tùng Thạch Khí Nguyên tinh hoa
Trang Nguyên tinh hoa Càn Khôn Tái Tạo Đơn
Ẩn Danh Vải Dày
Hổn Độn Phù Ảo Nhan Hoàn
Túi Tu Luyện Đan (sơ) Rương Mật Tịch
Giác Linh Châu Tinh Quân Chi Bảo cấp 4
Vũ Khí Tinh Quân cấp 4 (ngẫu nhiên hệ phái) Lò Luyện Trân Hựu
Phong Thần Đan Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển Sinh 4 Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Lệnh bài Chuyển Sinh 4 Qùa Mừng Sinh Nhật

Thưởng Qùa Mừng Sinh Nhật (ngẫu nhiên phần thưởng)

Cụm 2008
Phần thưởng
Tướng Quân Lệnh
Lệnh Bài Hồng Trư
Lệnh Bài Kim Trư
Lệnh Bài Thỏ Ngọc
Lệnh Bài Hạo Thiên Khuyển
Trang bị sơ cấp nguyên
Vũ khí sơ cấp nguyên
Mãnh Thú Cưỡi Nghịch
Ngẫu nhiên Nghịch
Trấn Nguyên Chi Bảo
Cụm 2013
Phần thưởng
Ngẫu nhiên 01 món Cam Trấn Nguyên
1 Phiếu Đăng Ký
Ngẫu nhiên 1 món Cam Sự Kiện
Ngẫu nhiên 1 Thú Cưỡi QAH cũ
1 Ngọc Tâm chưa mài
1 Tinh Thái chưa mài
1 Ngọc Bội phẩm chất 03
1 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Cụm 2017
Phần thưởng
Phục sinh đơn
Tinh Thái (chưa mài)
Nguyệt Hoa (chưa mài)
Phiếu đăng ký
Ngộ Linh Châu cấp 6
Vô Tự Thiên Thư Tím
Lệnh Bài Chuyển Sinh 05
Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.