Tham gia chương trình quay số, quý kỳ sĩ sẽ nhận được những phần thưởng hữu ích, hỗ trợ cho đường ngao du sơn thủy, thân mời quý kỳ sĩ đón theo dõi chi tiết phần thưởng như sau:

Tên phần thưởng
Hoa Tường Vy
Hoa Chuông
Hộp quà Phong Thần Lệnh 4
Áo Cam Trấn Nguyên cấp 3
Phi Phong Cam Trấn Nguyên cấp 3
Đai Cam Trấn Nguyên cấp 3
Mũ Cam Trấn Nguyên cấp 3
Giày Cam Trấn Nguyên cấp 3
Hộp quà Phong Thần Lệnh 3
Tam Nghịch
Hồng Hưng Lệnh
Hạt Hoa Phong Thần Lệnh

Lưu ý

Hệ thống sẽ xóa toàn bộ lần quay số còn lại trong chương trình quay số trước của kỳ sĩ.
Đầu trang