Quay về Trang chủ

Loạn chiến máy chủ Thiên Khôi Cung

Từ 27-04-2017

Đầu trang

Nội dung

27-04-17

Vốn là nơi huyền bí cách xa trần tục, Thiên Khôi Cung được biết đến là vùng đất linh thiêng với vô vàn nhân tài kiệt xuất, trí lực vượt trội nhờ hấp thụ sinh khí từ Nam Đẩu Tinh. Lần này Thiên Khôi Cung xuất hiện ắt hẳn thế sứ có chuyển biến, Phong Thần phiên bản 2008 dự báo sẽ đầy biến động.

Liệu Tam Giới lần này dậy sóng thế nào, kỳ sĩ nào sẽ xưng vương Bảng Phong Thần? Câu trả lời do chính quý kỳ sĩ định đoạt tại máy chủ Thiên Khôi Cung 2013 khai mở vào lúc 17h00 ngày 28/04/2017!

 • Thời gian diễn ra các sự kiện: Từ 17h00 ngày 28/04 đến 23h59 ngày 11/06/2017.
 • Nội dung: Đua Top Cấp Độ, Đua Top Thế Giới, Đua Top Hệ Phái và Đua Top Lãnh Địa.

Đua Top Cấp Độ

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, TOP 10 NGƯỜI CHƠI có đẳng cấp cao nhất trong TOP CAO THỦ THẾ GIỚI sẽ nhận được 01 áo khoác Phong Thần (cực chất, mới toanh, số lượng hiếm có) trực tiếp tại VNG Hồ Chí Minh.
 • Yêu cầu nhận thưởng: Đẳng cấp trên 130.

Đua Top Thế Giới

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Thiên Khôi Cung (đạt đẳng cấp 130 trở lên) có thể chọn 1 trong 2 loại phần thưởng như sau:

 • Phần thưởng NẾU nhận ở cụm máy chủ 2008 Oa Hoàng - Phục Hy – Thần Nông:
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01
Danh hiệu Đệ Nhất (vĩnh viễn)
Hiệu ứng hỗ trợ + vòng sáng (vĩnh viễn)
Thú cưỡi Nghịch
Vũ Khí 100 thăng 12
Bộ Trang Bị 100 thăng 12
Lệnh bài Hạo Thiên Khuyển
100 Kim Nguyên Bảo
30 Tướng Quân Lệnh
4 lò luyện sơ cấp
4 lò luyện trung cấp
Hạng 02
Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 09
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Đậu Đậu Quy
100 Kim Nguyên Bảo
20 Tướng Quân Lệnh
3 lò luyện sơ cấp
3 lò luyện trung cấp
Hạng 03
Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Ngưu Bảo Bảo
100 Kim Nguyên Bảo
10 Tướng Quân Lệnh
3 lò luyện sơ cấp
2 lò luyện trung cấp
Hạng 04 - 05
Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Chí
1 lò luyện sơ cấp
1 lò luyện trung cấp
 • Phần thưởng NẾU nhận ở máy chủ ở cụm 2013 Ngọc Hư - Phong Thần - Thái Thanh - Thiên Khôi:
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01
03 món trang bị Cam Thánh (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim 100 +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Quần Anh Hội cũ
04 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
01 Thú nuôi 3 kỹ năng (+1)
06 Trang Nguyên cao cấp
06 Trang Tinh cao cấp
01 Ngọc Bội phẩm chất 4
100 Kim Nguyên Bảo
01 danh hiệu Đệ Nhất (vĩnh viễn)
Hạng 02
02 món trang bị Cam Thánh (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Quần Anh Hội cũ
03 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
01 Thú nuôi 3 kỹ năng (+1)
05 Trang Nguyên cao cấp
05 Trang Tinh cao cấp
01 Ngọc Bội phẩm chất 3
100 Kim Nguyên Bảo
Hạng 03
02 món trang bị Cam Sự Kiện (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
02 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
04 Trang Nguyên cao cấp
04 Trang Tinh cao cấp
01 Thú nuôi 2 kỹ năng (+1)
100 Kim Nguyên Bảo
Hạng 04 - 05
01 món trang bị Cam Sự Kiện (tự chọn)
Vũ Khí Hoàng Kim +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
01 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
03 Trang Nguyên cao cấp
03 Trang Tinh cao cấp
50 Kim Nguyên Bảo

Lưu ý

 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ xếp hạng trước.

Đua Top Hệ Phái

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái tại máy chủ mới Thiên Khôi Cung sẽ có thể chọn 1 trong 2 loại phần thưởng như sau:

 • Phần thưởng NẾU nhận ở cụm máy chủ 2008 Oa Hoàng - Phục Hy – Thần Nông:
Xếp hạngPhần thưởng MỚI
Hạng 01 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú Cưỡi Chí
01 lò luyện sơ cấp
01 lò luyện trung cấp
Hạng 02 - 05 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú Cưỡi Trác
  • Phần thưởng NẾU nhận ở máy chủ ở cụm 2013 Ngọc Hư - Phong Thần - Thái Thanh - Thiên Khôi:
Xếp hạngPhần thưởng MỚI
Hạng 01 01 Nguyệt Hoa (chưa mài)
01 Ngọc Tâm (chưa mài)
03 Trang Nguyên cao cấp
03 Khí Nguyên cao cấp
10 Túi thuộc tính (trung)
Hạng 02 - 05 01 Tinh Thái (chưa mài)
02 Trang Nguyên cao cấp
02 Khí Nguyên cao cấp
05 Túi thuộc tính (trung)

Đua Top Lãnh Địa

3 Lãnh địa nằm trong Top 3 Thập Đại Cường Quốc sẽ nhận được phần thưởng.

 • Lưu ý:
  • Xét đua top dựa trên Top 3 Thập Đại Cường Quốc.
  • Điểm nhân khí được ghi nhận vào lúc 23h59 ngày 11/06/2017. Trong trường hợp các Bang hội nộp ngọc tỷ/tăng điểm nhân khí cận thời gian kết thúc đua top và hệ thống chưa ghi nhận kịp thì sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng quân sự lúc 23h59 ngày 11/06/2017 làm bảng xếp hạng nhận thưởng.
 • Phần thưởng:
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01 100 Túi Phồn Vinh Thạch
100 Túi Hưng Thịnh Thạch
200 Kim Nguyên Bảo
Hạng 02 - 03 70 Túi Phồn Vinh Thạch
70 Túi Hưng Thịnh Thạch
100 Kim Nguyên Bảo