Quay về Trang chủ

Lễ Bao Cát Tường

Từ 26-07-2013

Đầu trang

Tham gia

01-01-70

Nhằm tăng thêm phần thú vị, cũng như giúp các kỳ sĩ dễ dàng hơn trong cuộc ngao du chốn tam giới thần bí, Bổn Pháp chính thức cho cập nhật tính năng Lễ Bao Cát Tường và Lễ Bao Cát Tường 2.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/11/2013.
 • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Phong Thần

Tiểu Thư A Bình

Tọa độ:
 • Tây Kỳ (174/190).
 • Triều Ca ( 209/189).
Chức năng:
 • Bán Lễ Bao Cát Tường giá 2 tiền Đồng.
 • Bán Lễ Bao Cát Tường 2 giá 2 tiền Đồng.
 • Ghép Chứng Thư Lễ Bao + 1 Pháp Bảo 5x = Phần thưởng ngẫu nhiên.
 • Mỗi lần đổi xong 20 Chứng Thư Lễ Bao sẽ thiết lập lại số lần thu thập về 0, không cộng dồn số lượng Chứng Thư Lễ Bao.
Phong Thần
Cẩm Nang Tính Năng

Nguồn gốc: Hành trang nhân vật.

Chức năng:

 • Bán Lễ Bao Cát Tường giá 2 tiền Đồng.
 • Bán Lễ Bao Cát Tường 2 giá 2 tiền Đồng.
 • Ghép Chứng Thư Lễ Bao + 1 Pháp Bảo 5x = Phần thưởng ngẫu nhiên.
 • Mỗi lần đổi xong 20 Chứng Thư Lễ Bao sẽ thiết lập lại số lần thu thập về 0, không cộng dồn số lượng Chứng Thư Lễ Bao.
Phong Thần

Chứng Thư Lễ Bao

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng đủ 20 Lễ Bao.

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 100 cái/ô, bán cửa hàng.
 • Không thể giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Trọng lượng = 0.

Vật phẩm dùng để ghép chung với pháp bảo 5x đổi ra phần thưởng ngẫu nhiên.

Phong Thần

Lễ Bao Cát Tường

Nguồn gốc: Bán tại NPC Tiểu Thư A Bình với giá 2 Tiền Đồng.

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, bày bán, bán cửa hàng, giao dịch.
 • Có thể ném ra đất.

Chức năng:

 • Không giới hạn thời gian sử dụng.
 • Mọi đẳng cấp nhân vật đều mua và sử dụng được.
 • Thời gian có thể sử dụng tiếp tục là 00h00 mỗi ngày.
Phong Thần
Lễ Bao Cát Tường 2

Nguồn gốc: Bán tại NPC Tiểu Thư A Bình với giá 2 Tiền Đồng.

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, bày bán, bán cửa hàng, giao dịch.
 • Không thể ném ra đất. Bán cửa hàng 1 lượng.

Chức năng:

 • Không giới hạn thời gian sử dụng.
 • Mọi đẳng cấp nhân vật đều mua và sử dụng được.
 • Thời gian có thể sử dụng tiếp tục là 00h00 mỗi ngày.