Quay về Trang chủ

Khai mở server Bích Du Cung - Cụm 2013

Từ 20-01-2018

Đầu trang

Nội dung

20-01-18

Ngọc bích xanh ngời, trăm hoa đua nở, tiên khí tụ hội vạn phần,... là những mỹ từ mà thiên hạ tương truyền tại nơi quanh năm phù vân phủ màu bích ngọc. Nơi mà vạn vạn kỳ nhân dị sĩ khắp nơi luôn muốn đặt chân đến để một lần được hưởng linh khí này - vốn dĩ đã "lạc trôi" ẩn tích tự bao giờ! Nhưng song song đó, cũng vạn hiểm nguy rình rập. Những thế lực ngoại lai hòng rắp tâm muốn chiếm lĩnh nơi này vì những dã tâm tà ác đã tìm ra vị trí ẩn tích và lan truyền khắp nơi!! Đừng để những điều đó xảy ra!

Hỡi chư vị, ngay bây giờ chư vị hãy hiệu triệu bằng hữu cùng tề tựu về nơi máy chủ Bích Du Cung - cụm 2013 (dự kiến khai mở ngày 26/01/2018) để ra tay nghĩa hiệp tái khởi cơ đồ ngay hôm nay!

 • Thời gian dự kiến diễn ra các sự kiện: Từ 15h00 ngày 26/01 đến 23h59 ngày 01/04/2018.
 • Nội dung 3 sự kiện Đua Top: Đua Top Thế Giới, Hệ Phái, Lãnh Địa.
 • Lưu ý phần thưởng dành cho Top Thế Giới, Hệ Phái:
  • Phần thưởng có ký hiệu (*) có thể cho/tặng cho nhân vật khác.
  • Các phần thưởng tất cả phải được nhận tại cùng 1 máy chủ, trừ phần thưởng có ký hiệu (*).
  • Được tùy nhận thưởng tại các cụm 2008, 2013 hoặc 2017 khác.
 • Bổn Pháp xin giới thiệu đến quý kỳ sĩ Bích Du Cung những danh sách vật phẩm tại NPC Bích Du Tiên Nữ (3 bản đồ tân thủ thôn).
Tên vật phẩmTiền ĐồngCông dụng
Lục Đạo
Tinh Hoa
1 Mở nhận 20 Ngọc Cốt, 20 Băng Cơ, 20 Đoản Kiếm, 20 Mảnh Giáp, 20 Mặt Quỷ, 20 Hỏa Vũ
Tứ Tượng
Tinh Hoa
3 Mở nhận 20 Phong Lệ, 20 Thủy Hồn, 20 Địa Tâm, 20 Hỏa Linh
Bát Bảo
Tinh Hoa
10

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Hỏa Long Tiêu/ Càn Khôn Xích/ Bình Lưu Ly/ Hỗn Thiên Lăn/ Ngũ Quang Thạch/ Hình Thiên Ấn/ Âm Dương Kính/ Bích Tỳ Bà

Tứ Đồng Trạch 1 Mở nhận 100 Đồng Thau
Như Ý Phát Tài 10 Mở nhận 1 Đồng Nhân, 1 Di Ngoại Phù, 1 La Hán Diệu Giác, 1 Bào Thương Hồi Thành Phù
An Khang
Thịnh Vượng
15 Mở nhận 1 Mảnh Sách Chư Hầu, 1 Mảnh Vải, 1 Thiên Tiên Thủy, 1 Lâm Tiên Lộ
Tài Lộc Đầy Nhà 20 Mở nhận 3 Thưởng Kim Bài, 3 Thiên Tiên Thủy, 3 Khao Quân Lệnh, 3 Tử Kim Hồ Lô
Đại Cát Đại Lợi 25 Mở nhận 5 Túi Hàng, 5 Lưu Ly Bội, 1 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ, 2 Mảnh Sách Chư Hầu
Cung Chúc
Tân Xuân
50 Mở nhận 5 Mảnh Sách Chư Hầu, 2 Mảnh Vải, 5 Phi Mao Phù, 5 Thần Thuật, 5 Lò Luyện Đơn

Đua Top Thế Giới

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Bích Du Cung sẽ nhận phần thưởng tương ứng khi chọn máy chủ nhận như sau:

Lưu ý

 • Cần đạt đẳng cấp 130 trở lên mới có thể nhận thưởng.
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ xếp hạng trước.
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2008
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01 Danh hiệu Đệ Nhất (vĩnh viễn) (*)
Hiệu ứng hỗ trợ + vòng sáng (vĩnh viễn) (*)
Thú cưỡi Nghịch
Vũ Khí 100 thăng 12
Bộ Trang Bị 100 thăng 12
Lệnh bài Hao Thiên Khuyển
30 Tướng Quân Lệnh
04 lò luyện sơ cấp
04 lò luyện trung cấp
Hạng 02 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 09
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Đậu Đậu Quy
20 Tướng Quân Lệnh
03 lò luyện sơ cấp
03 lò luyện trung cấp
Hạng 03 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Ngưu Bảo Bảo
10 Tướng Quân Lệnh
03 lò luyện sơ cấp
02 lò luyện trung cấp
Hạng 04 - 05 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Chí
01 lò luyện sơ cấp
01 lò luyện trung cấp
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2017
Xếp hạngPhần thưởng Nhân Giới
Hạng 01 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
4 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
3 Yếu Quyết (Lục) tự chọn
3 mật tịch Lam
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 4)
03 Lò Luyện Tứ Phẩm
03 Ngũ Sắc Thạch
01 Lệnh bài Giảm Thời Gian Trúng Thương cấp 1
03 mảnh Lệnh bài tứ tinh cấp 1
Hiệu ứng hỗ trợ và vòng sang ( vĩnh viễn ) (*)
1 danh hiệu đệ nhất (vĩnh viễn) (*)
Hạng 02 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3
3 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
3 Rương Yếu Quyết (Lục)
3 mật tịch Lam
03 Lò Luyện Tứ Phẩm
03 Ngũ Sắc Thạch
01 Lệnh bài Giảm Thời Gian Trúng Thương cấp 1
02 mảnh Lệnh bài Tứ Tinh cấp 1
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3)
Hạng 03 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3
2 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
2 Rương Yếu Quyết (Lục)
2 mật tịch Lam
02 Lò Luyện Tứ Phẩm
02 Ngũ Sắc Thạch
01 Lệnh bài Giảm Thời Gian Trúng Thương cấp 1
01 mảnh lệnh bài tứ tinh cấp 1
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3)
Hạng 04 - 05 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9
1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
1 Rương Yếu Quyết (Lục)
2 mật tịch Lam
01 Lò Luyện Tứ Phẩm
01 Ngũ Sắc Thạch
01 mảnh Lệnh bài tứ tinh cấp 1
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2013
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01 03 món trang bị Cam Thánh (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim 100 +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Quần Anh Hội cũ
04 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
06 Trang Nguyên cao cấp
06 Trang Tinh cao cấp
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 4)
1 Bạch Liên Pháp Khí (*)
03 Lò Luyện Tứ Phẩm
03 Ngũ Sắc Thạch
01 Lệnh bài Giảm TGTT cấp 1
03 mảnh Lệnh bài tứ tinh cấp 1
01 danh hiệu Đệ Nhất (vĩnh viễn)
Hiệu ứng và vòng sáng (vĩnh viễn ) (*)
Hạng 02 02 món trang bị Cam Thánh (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim 100 +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Quần Anh Hội cũ
03 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
05 Trang Nguyên cao cấp
05 Trang Tinh cao cấp
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3)
1 Bạch Liên Pháp Khí (*)
03 Lò Luyện Tứ Phẩm
03 Ngũ Sắc Thạch
01 Lệnh bài Giảm TGTT cấp 1
02 mảnh  Lệnh bài tứ tinh cấp 1
Hạng 03 02 món trang bị Cam Sự Kiện (tự chọn)
Vũ khí Hoàng Kim 100 +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
02 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
04 Trang Nguyên cao cấp
04 Trang Tinh cao cấp
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3)
1 Bạch Liên Pháp Khí (*)
02 Lò Luyện Tứ Phẩm
02 Ngũ Sắc Thạch
01 Mảnh Lệnh bài tứ tinh cấp 1
01 mảnh Lệnh bài Giảm TGTT cấp 1
Hạng 04 - 05 01 món trang bị Cam Sự Kiện (tự chọn)
Vũ Khí Hoàng Kim 100 +12 (tự chọn)
Thú cưỡi Nghịch (tự chọn)
01 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
03 Trang Nguyên cao cấp
03 Trang Tinh cao cấp
01 Lò Luyện Tứ Phẩm
01 Ngũ Sắc Thạch
01 mảnh Lệnh bài tứ tinh cấp 1

Đua Top Hệ Phái

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái tại máy chủ mới Bích Du Cung (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) sẽ nhận phần thưởng như sau:

Lưu ý

 • Cần đạt đẳng cấp 120 trở lên mới có thể nhận thưởng.
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2008
Xếp GạngPhần thưởng
Hạng 01 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
01 lò luyện sơ cấp
01 lò luyện trung cấp
Thú Cưỡi Chí
Hạng 02 - 05 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú Cưỡi Trác
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2013
Xếp GạngPhần thưởng
Hạng 01 01 Nguyệt Hoa (chưa mài)
01 Ngọc Tâm (chưa mài)
03 Trang Nguyên cao cấp
03 Khí Nguyên cao cấp
10 Túi thuộc tính (trung)
Hạng 02 - 05 01 Tinh Thái (chưa mài)
02 Trang Nguyên cao cấp
02 Khí Nguyên cao cấp
05 Túi thuộc tính (trung)
Phần thưởng nếu NHẬN TẠI CỤM 2017
Xếp GạngPhần thưởng
Hạng 01 01 Kim Ô (chưa mài)
01 Ngọc Hồn (chưa mài)
01 Rương Hồn chú ngũ sắc
10 Túi thuộc tính (trung)
01 Rương yếu quyết Lục
Hạng 02 - 05 01 Nguyệt Hoa (chưa mài)
01 Rương Hồn chú ngũ sắc
05 Túi thuộc tính (trung)
01 Rương yếu quyết Lục

Đua Top Lãnh Địa

  • 3 Lãnh địa nằm trong Top 3 Thập Đại Cường Quốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Phần thưởng:
Xếp GạngPhần thưởng
Hạng 01 100 Phồn Vinh Thạch
100 Hưng Thịnh Thạch
50 Túi thuộc tính (sơ)
Hạng 02 - 03 70 Phồn Vinh Thạch
70 Hưng Thịnh Thạch
25 Túi thuộc tính (sơ)

Lưu ý

 • Cần phải có Thành Thị.
 • Xét đua top dựa trên Top 3 Thập Đại Cường Quốc.
 • Điểm nhân khí được ghi nhận vào lúc 23h59 ngày cuối cùng.
 • Trong trường hợp các Bang hội nộp ngọc tỷ/tăng điểm nhân khí cận thời gian kết thúc đua top và hệ thống chưa ghi nhận kịp thì sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng quân sự lúc 23h59 ngày 01/04/2018 làm bảng xếp hạng nhận thưởng