Quay về Trang chủ

Khai mở máy chủ Thiên Cơ Điện

Từ 27-04-2017

Đầu trang

Nội dung

27-04-17

Với mục đích giúp cộng đồng tân thủ có thể thỏa sức tung hoành giang hồ, khám phá thêm những vũng đất kỳ bí tại Phong Thần, máy chủ mới Thiên Cơ Điện 2017 sẽ được khai mở vào lúc 17h00 ngày 28/04/2017!

Đặc biệt, hệ thống đua top với các phần thưởng siêu hấp dẫn cũng sẽ được diễn ra nhân dịp chào đón vùng đất mới Thiên Cơ Điện 2017. Đây chính là cơ hội để các kỳ sĩ có thể khẳng định vị thế só một, lưu danh Bảng Phong Thần cũng như nhận được vô vàn phần thưởng giá trị. Đừng bỏ lỡ!

 • Thời gian diễn ra các sự kiện: Từ 17h00 ngày 28/04 đến 23h59 ngày 11/06/2017.
 • Nội dung: Đua Top Cấp Độ, Đua Top Thế Giới, Đua Top Hệ Phái và Đua Top Lãnh Địa.

Đua Top Cấp Độ

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, TOP 10 NGƯỜI CHƠI có đẳng cấp cao nhất trong TOP CAO THỦ THẾ GIỚI sẽ nhận được 01 áo khoác Phong Thần (cực chất, mới toanh, số lượng hiếm có) tại trực tiếp VNG Hồ Chí Minh.

Yêu cầu nhận thưởng: Đẳng cấp trên 200.

Đua Top Thế Giới

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Thiên Cơ Điện sẽ có thể chọn 1 trong 2 loại phần thưởng như sau:

 • Phần thưởng NẾU nhận ở cụm 2008 Oa Hoàng - Phục Hy – Thần Nông:
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01
Danh hiệu Đệ Nhất (vĩnh viễn)
Hiệu ứng hỗ trợ + vòng sáng (vĩnh viễn)
Thú cưỡi Nghịch
Vũ Khí 100 thăng 12
Bộ Trang Bị 100 thăng 12
Lệnh bài Hao Thiên Khuyển
100 KNB
30 Tướng Quân Lệnh
04 lò luyện sơ cấp
04 lò luyện trung cấp
Hạng 02
Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 09
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Đậu Đậu Quy
100 KNB
20 Tướng Quân Lệnh
03 lò luyện sơ cấp
03 lò luyện trung cấp
Hạng 03
Bộ Trang Bị 100 thăng 09
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Nghịch
Lệnh bài Ngưu Bảo Bảo
100 KNB
10 Tướng Quân Lệnh
03 lò luyện sơ cấp
02 lò luyện trung cấp
Hạng 04 - 05
Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú cưỡi Chí
01 lò luyện sơ cấp
01 lò luyện trung cấp
 • Phần thưởng NẾU nhận ở máy chủ tự chọn trong cụm 2017:
Xếp hạngPhần thưởng Nhân GiớiPhần thưởng Tiên Ma
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12 Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 3) hệ Tiên/Ma
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12 4 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 Lệnh bài Nguyên Anh
4 Kim Ô Quái Phù (chưa mài) Lệnh bài chuyển sinh 5
1 lần chuyển đổi Ấn Giáng Linh 4 Nguyệt Hoa (chưa mài)
3 Yếu Quyết (Lục) tự chọn 1 Vũ khí Tiên Ma 75
3 mật tịch Lam 1 Thú cưỡi Tiên Ma 6x
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3) 2 Rương Hồn chú ngũ sắc
2 khuôn tinh quân cấp 5 2 Rương yếu quyết trắng
100 KNB 100 KNB
1 danh hiệu đệ nhất (vĩnh viễn) -
2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9 Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 3) hệ Tiên/Ma
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12 3 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 Lệnh bài Nguyên Anh
3 Kim Ô Quái Phù (chưa mài) Lệnh bài chuyển sinh 5
1 lần chuyển đổi Ấn Giáng Linh 3 Nguyệt Hoa (chưa mài)
3 Rương Yếu Quyết (Lục) 2 Rương Hồn chú ngũ sắc
3 mật tịch Lam 2 Rương yếu quyết trắng
2 khuôn tinh quân cấp 5 100 KNB
100 KNB -
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 3) -
3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9 Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 2) hệ Tiên/Ma
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9 2 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 Lệnh bài Nguyên Anh
2 Kim Ô Quái Phù (chưa mài) Lệnh bài chuyển sinh 5
2 Rương Yếu Quyết (Lục) 2 Nguyệt Hoa (chưa mài)
2 mật tịch Lam 1 Rương Hồn chú ngũ sắc
1 khuôn tinh quân cấp 5 1 Rương yếu quyết trắng
100 KNB 100 KNB
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (cấp 2) -
4-5 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9 1 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +9 Lệnh bài Nguyên Anh
1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài) Lệnh bài chuyển sinh 5
1 Rương Yếu Quyết (Lục) 1 Nguyệt Hoa (chưa mài)
2 mật tịch Lam 1 Rương Hồn chú ngũ sắc
50 KNB 1 Rương yếu quyết trắng
- 50 KNB

Lưu ý

 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ xếp hạng trước.
 • Kỳ sỹ chuyển sinh cao sẽ xếp trước chuyển sinh thấp (VD: Chuyển sinh 2 sẽ xếp trước kỳ sỹ chuyển sinh 1).
 • Ở đua top Tiên Ma, level kỳ sỹ phải trên 30 mới được nhận thưởng.

Đua Top Hệ Phái

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái tại máy chủ mới Thiên Cơ Điện sẽ có thể chọn 1 trong 2 loại phần thưởng như sau:

 • Phần thưởng NẾU nhận ở cụm 2008 Oa Hoàng - Phục Hy – Thần Nông:
Xếp hạngPhần thưởng MỚI
Hạng 01 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú Cưỡi Chí
01 lò luyện sơ cấp
01 lò luyện trung cấp
Hạng 02 - 05 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
Vũ Khí 100 thăng 06
Thú Cưỡi Trác
  • Phần thưởng NẾU nhận tại máy chủ tự chọn trong cụm 2017:
Xếp hạngPhần thưởng MỚI
Hạng 01 01 Kim Ô (chưa mài)
01 Ngọc Hồn (chưa mài)
01 Rương Hồn chú ngũ sắc
10 Túi thuộc tính (trung)
01 Rương yếu quyết trắng
Hạng 02 - 05 01 Nguyệt Hoa (chưa mài)
01 Rương Hồn chú ngũ sắc
05 Túi thuộc tính (trung)
01 Rương yếu quyết trắng

Đua Top Lãnh Địa

3 Lãnh địa nằm trong Top 3 Thập Đại Cường Quốc sẽ nhận được phần thưởng.

 • Lưu ý:
  • Xét đua top dựa trên Top 3 Thập Đại Cường Quốc.
  • Điểm nhân khí được ghi nhận vào lúc 23h59 ngày 11/06/2017. Trong trường hợp các Bang hội nộp ngọc tỷ/tăng điểm nhân khí cận thời gian kết thúc đua top và hệ thống chưa ghi nhận kịp thì sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng quân sự lúc 23h59 ngày 11/06/2017 làm bảng xếp hạng nhận thưởng.
 • Phần thưởng:
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 01 100 Túi Phồn Vinh Thạch
100 Túi Hưng Thịnh Thạch
200 KNB
Hạng 02 - 03 70 Túi Phồn Vinh Thạch
70 Túi Hưng Thịnh Thạch
100 KNB