Quay về Trang chủ

Hướng Dẫn Tân Thủ

Từ 03-12-2013

Đầu trang

Hướng Dẫn Tiên Ma

01-01-70

Cẩm nang Hướng Dẫn Tân Thủ lời nơi tổng hợp, lưu trữ thông tin về những hoạt động, tính năng của thế giới Phong Thần. Tại đây, kỳ sĩ sẽ tìm được tất cả thông tin hữu ích để nhanh chóng gia tăng sức mạnh trong quá trình phiêu lưu tam giới.

Điểm tu luyện Tiên Ma

Ngoài việc tu luyện tại các bản đồ Phong Thần, kỳ sĩ có thể tham gia các nhiệm vụ hoặc tính năng bên dưới để gia tăng điểm tu luyện Tiên Ma của nhân vật:

Tên nhiệm vụ Số lần  Điểm tu luyện/1 lần
Thiên Khố Lệnh Phù 1 20/ngày 20.000
Thiên Khố Lệnh Phù 2 500/tuần 35.000
Lễ Bao Cát Tường 2 20/ngày 60.000
Sự kiện mỗi tháng 1.000/tháng 20.000
Truy tìm Người Thần Bí 5/ngày 15.000
Hô Hoán Tiên Ma (12) 5/ngày 127.300
Nam Minh Ly Hỏa (24) 9/ngày 453.200
Ngũ Sắc Hồn (31) 5/ngày 208.600
Trùng Quy Vị Tiên - Ma (41)
4/ngày 652.500
Diệu Thủ Thần Y (51) 5/ngày 530.600
Thập Nhị Nhân Ngẫu (61) 5/ngày 1.126.000

Điểm Danh vọng Tiên Ma

Tên nhiệm vụ Số lần  Điểm Danh vọng/1 lần
Tiên Phong Ưu Tồn 4/ngày 60
Vật Tư Chiến Bi
(đang cập nhật)
4/ngày 120
Hồn Quý Cô Ly
(đang cập nhật)
5/ngày 90