Quay về Trang chủ

Hướng Dẫn Tân Thủ

Từ 03-12-2013

Đầu trang

Hướng Dẫn Nhân Giới

01-01-70

Cẩm nang Hướng Dẫn Tân Thủ lời nơi tổng hợp, lưu trữ thông tin về những hoạt động, tính năng của thế giới Phong Thần. Tại đây, kỳ sĩ sẽ tìm được tất cả thông tin hữu ích để nhanh chóng gia tăng sức mạnh trong quá trình phiêu lưu tam giới.

Điểm kinh nghiệm Nhân Giới

Ngoài việc tu luyện tại các bản đồ Phong Thần, kỳ sĩ có thể tham gia các nhiệm vụ hoặc tính năng bên dưới để gia tăng điểm kinh nghiệm của nhân vật:

Tên nhiệm vụ/vật phẩm Số lần  Tổng kinh nghiệm 
Nhiệm Vụ Liên Hoàn 55 lần/ngày 166.375.000
Nhiệm Vụ Kỹ Năng Sống 20 lần/ngày 39.950.000
Thiên Khố Lệnh Phù 1 20 vật phẩm/ngày 30.000.000
Thiên Khố Lệnh Phù 2 500 vật phẩm/tuần 1.750.000.000
Lễ Bao Cát Tường 20 vật phẩm/ngày 75.000.000
Mầm Đậu 6 lần/ngày 30.000.000
Thu Phục Trụ Vương 7 đợt/ngày  -- 

Đồng Hữu Huy

Có thể nhận được Đồng Hữu Huy thông qua các sự kiện hằng tháng hoặc qua các tính năng sau:

Tên tính năng Số lượng Đồng Hữu Huy
Lễ Bao Cát Tường 1 vật phẩm/lễ bao
Nhiệm Vụ Liên Hoàn 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Nhiệm Vụ Lễ Quan 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Người Thần Bí 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Mua tại Cẩm Nang Tính Năng --

Đồng Bảo An

Để nhận được Đồng Bảo An, kỳ sĩ có thể tham gia các tính năng bên dưới:

Tên tính năng Số lượng Đồng Bảo An
Nhiệm Vụ Kỹ Năng Sống 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Thiên Khố Lệnh Phù 1 2 vật phẩm/lệnh phù
Thiên Khố Lệnh Phù 2 2 vật phẩm/lệnh phù
Nhiệm Vụ Lễ Quan 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Người Thần Bí 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Mua tại Cẩm Nang Tính Năng --

Hỗn Độn Khí

Hỗn Độn Khí là một nguyên liệu quan trọng để chế tạo trang bị Tinh Quân.

Nguồn ra Số lượng
Nhiệm Vụ Lễ quan 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Người Thần Bí 1 vật phẩm/nhiệm vụ
Mua tại Cẩm Nang Tính Năng --