Trang chủ

Ngũ Tuyệt Thần Quân 5

Về trang đầu

Phần Thưởng

03-08-17

Vòng tranh đấu Tích Lũy giành quyền thi đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 5 (nhấp xem) đang đến hồi "nước rút" với những màn "rượt đuổi" ngoạn mục trong những ngày cuối cùng (ngày 27/08/2017 kết thúc), các chiến thuật và binh pháp truy tầm Lệnh Bài Ngũ Tuyệt 2017 đang được triển khai.

Chưa yên trận này, thông tin về phần thưởng chi tiết tương ứng với các thứ Hạng tại giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 5 sẽ "đốt cháy cuộc đua" càng nóng hơn nữa. Bởi hàng loạt phần thưởng siêu giá trị sẽ "công phá" giải đấu lần này! Chi tiết như sau:

Mô hình Ngũ Tuyệt Thần Quân 5

Cụm 2017
 • Điểm tích lũy thấp nhất cần đạt để xét tư cách thi đấu: 3.000 điểm.
 • Tối đa 16 đội cho mỗi cụm 2015, dựa vào điểm tích lũy và thời gian đạt điểm.
 • Mỗi đội trưởng sẽ đăng ký 4 thành viên (đội trưởng nữa là 5 thành viên).
 • Trong đội bắt buộc phải có 3 hệ phái khác nhau, ít nhất 1 Giáp Sĩ1 Dị Nhân, 1 Đạo Sĩ, mỗi hệ phái không quá 2 nhân vật và tối đa có 05 thành viên.
 • Trang Bị: Trang bị của nhân vật + trang bị đẳng cấp Tiên Ma để thi đấu.
 • Không giới hạn đẳng cấp tích lũy.
Cụm 2013 & 2008
 • Điểm tích lũy thấp nhất cần để tham gia: 3.000 điểm.
 • Tối đa 16 đội trên toàn server cụm 2008 và 2013.
 • Mỗi đội trưởng sẽ đăng ký 4 thành viên (đội trưởng nữa là 5 thành viên).
 • Trong đội bắt buộc phải có 3 hệ phái khác nhau, ít nhất 1 Giáp Sĩ1 Dị Nhân, 1 Đạo Sĩ, mỗi hệ phái không quá 2 nhân vật và tối đa có 05 thành viên.
 • Nhân vật: Sử dụng nhân vật cấp Tiên Ma 50 của Ban Tổ Chức.
 • Trang Bị: Trang bị của Ban Tổ Chức gồm: Bộ trang bị Tiên Ma 3x, thú cưỡi Tiên Ma 3x, vũ khí Tiên Ma 3x (nhận miễn phí tại NPC 1 lần duy nhất).
 • Không giới hạn đẳng cấp tích lũy.

Lưu ý

 • Điểm tích lũy còn sử dụng để đổi các vật phẩm hỗ trợ trong Đấu Trường.

Phần thưởng Top tích lũy

 • Điều kiện & lưu ý quan trọng:
  • Điều kiện nhận thưởng: Có điểm tích lũy đạt TOP trong cụm giải đấu 2017, 2008 và 2013 theo mô hình Ngũ Tuyệt Thần Quân 5 và phải từ 10.000 điểm trở lên.
  • Top 1 tích lũy được chọn trước, Top còn lại chọn sau.
  • Các phần thưởng chưa từng xuất hiện trong server sẽ không thể đăng ký nhận.
 • Phần thưởng:
Phần thưởng
Chọn 1 món/cái phần thưởng ingame (trừ tiền mặt, Kim Nguyên Bảo) trong hệ thống phần thưởng của hạng giải ở cụm máy chủ mà mình vừa tham gia
01 lần gộp Ấn Nguyên Anh
Nhận Kim Nguyên Bảo hoàn trả theo 15% số điểm tích lũy hoặc 170 Kim Nguyên Bảo
Quyền lợi Chuyển Đổi Thăm 1 lần
Nếu thua vẫn nhận được phần thưởng khuyến khích của giải đấu (*)

Ghi chú phần thưởng

Thứ hạng 1 - 4
 • Phần thưởng cơ bản: Đội có thành tích chung cuộc nằm trong Top 4 chung cuộc ở cụm máy chủ tham dự và đạt ít nhất 5.000 điểm tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia (không thỏa điều kiện chỉ có thể nhận tiền mặt).
 • Phần thưởng nâng cao: Đội có thành tích chung cuộc nằm trong Top 4 ở cụm máy chủ tham dự và đạt ít nhất 40.000 điểm tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia (không thỏa điều kiện chỉ có thể nhận phần thưởng cơ bản).

 • Ví dụ:
  • TEAM A đạt hạng 2 chung cuộc ở cụm 2017, nhưng tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia chỉ được 6.000 điểm thì chỉ nhận phần thưởng cơ bản của hạng 2.
  • Team B đạt hạng 1 chung cuộc ở cụm 2017 nhưng tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia đạt đến 45.000 điểm thì sẽ nhận phần thưởng nâng cao của hạng 1.
 • Lưu ý: Khi đã nhận phần thưởng nâng cao thì không thể nhận thưởng cơ bản.

Giải Khuyến Khích
 • Giải khuyến khích nâng cao: Dành cho đội có 20.000 điểm tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia và kết quả thi đấu chung cuộc không nằm trong TOP 4 thứ hạng giải đấu.
 • Giải khuyến khích: Là phần thưởng cho kỳ sĩ nhận phần thưởng Top Tích Lũy (*).
 • (*) Nếu thua vẫn nhận được phần thưởng khuyến khích của giải đấu, nếu nằm trong TOP 4 thứ hạng chung cuộc sau vòng Đấu Trường hoặc trên 20.000 điểm tích lũy sẽ hủy tư cách nhận phần thưởng này.
 • Ví dụ:
  • Team A đạt hạng 5 chung cuộc ở cụm 2017, nhưng tích lũy ở vòng xét duyệt không đạt 10.000 điểm trở lên và không nằm trong Top nhận thưởng vòng Đua Top Tích Lũy sẽ không nhận được phần thưởng Khuyến Khích.
  • Team B không vượt qua được vòng Bảng, nhưng tích lũy xét duyệt đạt 10.000 điểm trở lên và có nằm trong Top 5 nhận thưởng vòng Đua Top Tích Lũy thì sẽ có quyền chọn được phần thưởng Khuyến Khích.
  • Team C đạt hạng 4 chung cuộc sau vòng thi đấu Đấu Trường và có tích lũy xét duyệt đạt 10.000 điểm trở lên và có nằm trong Top 5 nhận thưởng vòng Đua Top Tích Lũy thì chỉ nhận được phần thưởng cơ bản của hạng 4 và không thể nhận thêm phần thưởng khuyến khích.

Phần thưởng Cụm 2017

HạngTiền mặtPhần thưởng CƠ BẢNPhần thưởng NÂNG CAO
Nhất 10.000.000 - 01 Lệnh Bài chuyển sinh 6
01 Giáng Linh Đơn Cấp 2
03 Giáng Linh Đơn 03 Giáng Linh Đơn
02 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
(1 con/hệ phái)
03 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 (1 con/hệ phái)
2 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái) 3 Vũ khí Tiên Ma 75 (1 món/hệ phái)
2 thú cưỡi Tiên Ma 60
(1 món/hệ phái)
3 thú cưỡi Tiên Ma 60
(1 món/hệ phái)
2 lần đăng ký chuyển đổi
Ấn Giáng Linh
3 lần đăng ký chuyển đổi
Ấn Giáng Linh
2 pháp khí Tiên ma 3 pháp khí Tiên ma
04 Phục sinh đơn 04 Phục Sinh Đơn
04 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 04 Lệnh Bài
Tu Chân Nguyên Anh
04 Lệnh bài chuyển sinh 5 04 Lệnh Bài Chuyển Sinh 5
100 túi quà thuộc tính 150 túi quà thuộc tính
03 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
03 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Cúp kỷ niệm Cúp kỷ niệm
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Nhì 8.000.000 - 01 Lệnh Bài chuyển sinh 6
01 Giáng Linh Đơn Cấp 2
01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 02 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
02 Giáng Linh Đơn 02 Giáng Linh Đơn
1 lần đăng ký chuyển đổi
Ấn Giáng Linh
2 lần đăng ký chuyển đổi
Ấn Giáng Linh
2 Vũ khí Tiên Ma 75
(1 món/hệ phái)
2 Vũ khí Tiên Ma 75
(1 món/hệ phái)
2 thú cưỡi Tiên Ma 60
(1 món/hệ phái)
2 thú cưỡi Tiên Ma 60
(1 món/hệ phái)
2 pháp khí Tiên ma 2 pháp khí Tiên ma
03 Phục sinh đơn 03 Phục sinh đơn
03 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 03 Lệnh bài
tu chân Nguyên Anh
03 Lệnh bài chuyển sinh 5 03 Lệnh bài chuyển sinh 5
02 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
02 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Ba 5.000.000 - 01 Giáng Linh Đơn Cấp 2
01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
02 Phục sinh đơn 02 Phục Sinh Đơn
01 Giáng Linh đơn 01 Giáng Linh đơn
1 Vũ khí Tiên Ma 75
(1 món/hệ phái)
1 Vũ khí Tiên Ma 75
1 thú cưỡi Tiên Ma 60
(1 món/hệ phái)
1 thú cưỡi Tiên Ma 60
1 pháp khí Tiên ma 1 pháp khí Tiên ma
02 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 02 Lệnh bài
tu chân Nguyên Anh
02 Lệnh bài chuyển sinh 5 02 Lệnh bài chuyển sinh 5
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
4.000.000 - 01 Phiếu Đổi
Ấn Giáng Linh Tầng 1
01 Phiếu Đăng Ký
Gộp Ấn Kim Đan
01 Phiếu Đăng Ký
Gộp Ấn Nguyên Anh
02 Phục sinh đơn 02 Phục sinh đơn
01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
01 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 01 Lệnh bài
tu chân Nguyên Anh
01 Lệnh bài chuyển sinh 5 01 Lệnh bài chuyển sinh 5
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Khuyến Khích 3.000.000 - 01 Phiếu Đổi
Ấn Giáng Linh Tầng 1
01 Phiếu Đăng Ký
Gộp Ấn Kim Đan
01 Phiếu Đăng Ký
Gộp Ấn Nguyên Anh
 01 Lệnh bài chuyển sinh 5 02 Phục sinh đơn
02 Phục sinh đơn 01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
01 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 01 Lệnh bài
tu chân Nguyên Anh
01 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh 01 Lệnh bài chuyển sinh 5
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
01 Ngũ Sắc Hồn Chú cấp 6
(tự chọn)
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần

Phần thưởng nhận ở Cụm 2013 - 2008

Tiền mặt
HạngTiền mặt 
Nhất 8.000.000
Nhì 5.000.000
Ba 4.000.000
3.000.000
Khuyến Khích 2.000.000
Ingame nếu nhận ở cụm 2013
HạngPhần thưởng CƠ BẢNPhần thưởng NÂNG CAO
Nhất - 01 món cam thánh
01 Thú nuôi
4 kỹ năng tự chọn + 1
2 món Cam Sự Kiện  3 món Cam Sự Kiện 
1 Bộ trang bị Cam Trấn Nguyên 2 Bộ trang bị
Cam Trấn Nguyên
01 vũ khí tự chọn +12 02 vũ khí tự chọn +12
200 Tướng Quân Lệnh 2 Thú QAH (Cũ)
2 ngọc bội
4 thuộc tính ngẫu nhiên
3 ngọc bội
4 thuộc tính ngẫu nhiên
100 túi quà thuộc tính 100 túi quà thuộc tính
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Cúp kỷ niệm Cúp kỷ niệm
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Nhì - 01 món cam thánh
01 Thú nuôi
3 kỹ năng tự chọn + 1
2 món Cam Sự Kiện 
2 món Cam Sự Kiện 1 Bộ trang bị
Cam Trấn Nguyên
01 vũ khí tự chọn +12 01 vũ khí tự chọn +12
150 Tướng Quân Lệnh 01 Thú QAH (Cũ)
1 ngọc bội
4 thuộc tính ngẫu nhiên
2 ngọc bội
4 thuộc tính ngẫu nhiên
50 túi quà thuộc tính 50 túi quà thuộc tính
Danh hiệu theo thứ Hạng Danh hiệu theo thứ Hạng
Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Ba - 01 món cam thánh
01 Thú nuôi
3 kỹ năng tự chọn + 1
1 món Cam Sự Kiện 1 món Cam Sự Kiện
01 vũ khí tự chọn +9 01 vũ khí tự chọn +12
100 Tướng Quân Lệnh 01 Thú QAH (Cũ)
2 ngọc bội
3 thuộc tính ngẫu nhiên
1 Ngọc Bội
4 thuộc tính ngẫu nhiên
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
  01 món cam thánh
01 Thú nuôi
3 kỹ năng tự chọn + 1
1 món Cam sự kiện 1 món Cam sự kiện
01 vũ khí tự chọn +12 01 vũ khí tự chọn +12
01 Thú QAH (Cũ) 01 Thú QAH (Cũ)
2 Ngọc Bội
3 thuộc tính ngẫu nhiên
2 Ngọc Bội
3 thuộc tính ngẫu nhiên
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Khuyến Khích - 01 món cam thánh
01 Thú nuôi
2 kỹ năng tự chọn + 1
1 món Cam sự kiện 1 món Cam sự kiện
01 vũ khí tự chọn +12 01 vũ khí tự chọn +12
1 ngọc bội
3 thuộc tính ngẫu nhiên
1 ngọc bội
3 thuộc tính ngẫu nhiên
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Ingame nếu nhận ở cụm 2008
HạngPhần thưởng CƠ BẢNPhần thưởng NÂNG CAO
Nhất - 1 trang bị cam trấn nguyên
1 thú cưỡi bạch kim (tự chọn)
200 TQL
03 bộ trang bị tự chọn +12 03 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
03 vũ khí bị tự chọn +12 03 vũ khí ( tự chọn ) #12
300 Tướng Quân Lệnh 06 Lò Luyện Sơ Cấp
01 Ngoại hình thú nuôi (Rồng) 06 Lò Luyện Trung Cấp
01 Ngoại hình thú nuôi (Tuần Lộc) 06 Lò Luyện Trân Hựu
01 Ngoại hình thú nuôi (Thỏ Trắng) Danh hiệu theo thứ Hạng
05 Lò Luyện Trân Hựu Cúp kỷ niệm
05 Áo Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Nhì - 01 trang bị cam trấn nguyên
01 thú cưỡi nghịch
02 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
02 vũ khí (tự chọn) #12
01 bộ trang bị tự chọn +12 150 Tướng Quân Lệnh
01 vũ khí bị tự chọn +12 05 Lò Luyện Sơ Cấp
200 Tướng Quân Lệnh 05 Lò Luyện Trung Cấp
02 trong 3 loại Ngoại hình thú nuôi
(ngẫu nhiên Rồng/Tuần Lộc/Thỏ Trắng)
05 Lò Luyện Trân Hựu
04 Lò Luyện Trân Hựu Danh hiệu theo thứ Hạng
05 Áo Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Ba 01 bộ trang bị tự chọn +12 01 trang bị cam trấn nguyên
01 vũ khí bị tự chọn +12 01 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
200 Tướng Quân Lệnh 01 vũ khí (tự chọn) #12
03 Lò Luyện Trân Hựu 150 Tướng Quân Lệnh
01 trong 3 loại Ngoại hình thú nuôi 04 Lò Luyện Trân Hựu
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
- 01 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
01 bộ trang bị full (tự chọn) # 12 01 vũ khí (tự chọn) #12
01 vũ khí (tự chọn) #12 100 Tướng Quân Lệnh
02 Lò Luyện Trân Hựu 03 Lò Luyện Trân Hựu
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần
Khuyến Khích - 01 bộ trang bị full (tự chọn) # 12
01 bộ trang bị full (tự chọn) # 12 01 vũ khí (tự chọn) #12
01 vũ khí (tự chọn) #12 50 Tướng Quân Lệnh
01 Lò Luyện Trân Hựu 02 Lò Luyện Trân Hựu
5 áo thun Phong Thần 5 áo thun Phong Thần

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, quý kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.