Quay về Trang chủ

Du Xuân Tam Giới

Từ 11-01-2018

Đầu trang

Hái Lộc Đào Tiên

22-01-18

Đào Tiên đang nở rộ khắp nơi trên tam giới, nhưng tại địa giới và nhân giới cũng xuất hiện đào tiên nhưng hiếm người có thể tìm ra được, chỉ biết được rằng bất cứ ai tầm được Đào Tiên sẽ tăng vạn phần công lực - Bởi bên trong chứa Tinh Thể Tứ Linh (vật phẩm tạo nên Lệnh Bài Tứ Linh truyền thuyết).

Còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ hãy cùng bằng hữu lên đường Hái Lộc Đầu Xuân tầm ngay Đào Tiên kể từ sau bảo trì ngày 23/01/2018 với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 23/01 - 23h59 ngày 25/02/2018.
 • Đối tượng:
  • Cụm 2008: Oa Hoàng, Thần Nông, Phục Hy.
  • Cụm 2013: Thiên Khôi/ Ngọc Hư Cung, Phong Thần/ Thái Thanh Điện.
  • Cụm 2017: Đã bao gồm Thiên Cơ Điện.
  • Không áp dụng cho Tiêu Diêu Cung và máy chủ mới sắp mở Bích Du Cung.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Tiểu Thanh
 • Vị trí: Phong Thần Đài (197/199).
 • Chức năng: Tham gia sự kiện, mua Nhành Lộc Đầu Năm, dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm.
 • Hạn tồn tại: 23h59 ngày 25/02/2018.
Phong Thần
Nhành Lộc Đầu Năm
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tiểu Thanh 01 Tiền Đồng/vật phẩm (có thể tùy chọn mua 01, 10 hoặc 100 Tiền Đồng/lần mua).
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận thưởng.
 • Giới hạn: 4.000 vật phẩm/nhân vật, cụ thể:
  • Cụm 2008: Chỉ sử dụng 4.000 cái/nhân vật.
  • 2 cụm còn lại: Sau cái 4.000 chỉ nhận được vật phẩm hoặc điểm tích lũy và không nhận được exp.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 25/02/2018.
Phong Thần
Túi Lệnh Bài
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện nhận được.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Tiêu hao 100 Vạn nhấp phải nhận thưởng ngẫu nhiên nhận:
  • Tinh Thể Tứ Tinh.
  • Hoặc Lệnh Bài Tứ Tinh.
Phong Thần
Tinh Thể Tứ Tinh
 • Nguồn gốc: Mở túi Lệnh Bài ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi 10 Tinh Thể Tứ Tinh = 01 Lệnh Bài Tứ Tinh tại NPC Tiểu Thanh.
Phong Thần
Lệnh Bài Tứ Tinh
 • Nguồn gốc: Mở Túi Lệnh Bài ngẫu nhiên nhận được hoặc ghép 10 Tinh Thể Tứ Tinh tại NPC Tiểu Thanh nhận được.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Tăng 5 điểm tất cả thuộc tính.
Phong Thần
Quả Đào Tiên
 • Nguồn gốc: Dùng điểm tích lũy đổi tại NPC Tiểu Thanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh.
Phong Thần
Rương Phú Quý
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện nhận được.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Tiêu hao 100 Vạn nhấp phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 01 ngày kể từ lúc nhận.
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài
Tu Chân Nguyên Anh
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh.
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài
Chuyển Sinh 5
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 5.
Phong Thần
Mảnh vỡ gộp ấn Kim Đan
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Phiếu gộp ấn Kim Đan.
Phong Thần
Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 6
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Ngộ Linh Châu cấp 6.
Phong Thần
Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài)
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài).
Phong Thần
Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài)
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Minh Ngọc Tâm (chưa mài).
Phong Thần
Mảnh vỡ Tử Hà Ngọc Tâm
(chưa mài)
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Tử Hà Ngọc Tâm (chưa mài).
Phong Thần
Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài)
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Tinh Thái (chưa mài).
Phong Thần
Mảnh vỡ Nguyệt Hoa
(chưa mài)
 • Nguồn gốc: Mở Rương Phú Qúy ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi Nguyệt Hoa (chưa mài).
Phong Thần
Lễ bao tích lũy
 • Nguồn gốc: Đổi điểm tích lũy nhận được.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được 5 điểm tích lũy/lần.
 • Lưu ý: Khi điểm tích lũy của nhân vật đạt mốc 15.000, dùng Lễ Bao Tích Lũy sẽ không nhận được điểm tích lũy.
 • Hạn sử dụng: 01 ngày kể từ lúc nhận.

Phần thưởng sử dụng Nhành Lộc Đầu Năm

Cụm 2008:

Nhấp phải sử dụng Túi Lệnh Bài chắc chắn nhận được 500 điểm kinh nghiệm x Đẳng cấp nhân vật cùng ngẫu nhiên 01 phần thưởng bên dưới:

Phần thưởng ngẫu nhiên
10 Đồng Thau Phồn Vinh Thạch
Hưng Thịnh Thạch Hành quân lệnh
Túi Hàng Trang bị sơ cấp (mảnh)
Vũ khí sơ cấp (mảnh) Trang bị sơ cấp (nguyên)
Vũ khí sơ cấp (nguyên) Rương Phú Quý
Cụm 2013:

Nhấp phải sử dụng Túi Lệnh Bài ngẫu nhiên nhận được 01 điểm tích lũychắc chắn nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm x Đẳng cấp nhân vật cùng ngẫu nhiên 01 phần thưởng bên dưới:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Lam Thủy Tinh Vũ Khí HK 10x
Mảnh Hồng Thủy Tinh Vũ Khí HK 9x
Mảnh Lục Thủy Tinh Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Vũ Khí Truyền Thuyết 85
10 vạn lượng Vũ Khí Truyền Thuyết 75
1 vạn lượng Trang Bị Lục 10x
Lam Thủy Tinh Trang Bị Lục 8x
Hồng Thủy Tinh Tướng Quân Lệnh
Lam Bảo Thạch Bá Lạc Nhãn Cấp 13
Hồng Bảo Thạch Bá Lạc Nhãn Cấp 12
Thanh Lộ (Tiểu) Bá Lạc Nhãn Cấp 11
Chân Khí (Tiểu) Chỉ nam châu
Túi Hàng Trang Bị Sơ Cấp
Quy Hồn Châu Vũ Khí Sơ Cấp
Di Ngoại Phù 10 Túi Chân Khí
Phi Mao Phù 10 Hộ Mạch Đơn
Cụm 2017:

Nhấp phải sử dụng Túi Lệnh Bài ngẫu nhiên nhận được 01 điểm tích lũychắc chắn nhận được 1.700.000 điểm kinh nghiệm nhân giới hoặc 3.000 x Đẳng cấp nhân vật cùng ngẫu nhiên 01 phần thưởng bên dưới:

Phần thưởng ngẫu nhiên
10 Túi Chân Khí 10 Hộ Mạch Đơn
5 Hỗn độn khí 10 vạn lượng
Biến thân phù love Phồn Vinh Thạch
Hưng Thịnh Thạch Bàn Cổ Phù (tổ đội)
Tiểu đội vô ảnh khuẩn nhân Quy Hồn Châu
Di Ngoại Phù Hồng Bảo Thạch
Lam Bảo Thạch Khí Tinh (Cao Cấp)
Trang Tinh (Cao Cấp) Tu Chân Tiên Đan
Tinh quân chi bảo c4 Vũ khí Tinh Quân c4 (ngẫu nhiên hệ phái)
Lò luyện trân hựu Phong Thần Đan
Socola Trang Nguyên Tinh Hoa
Khí Nguyên Tinh Hoa Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Hoàng Thủy Tinh

Phần thưởng sử dụng mỗi 300 Nhành Lộc Đầu Năm/lần

Cụm 2013:

Ngẫu nhiên ngận được 01 phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
2 Tướng Quân Lệnh Nghịch Lân
Nghịch Long Nghịch Lôi
Trang Bị Lục 8x Trang Bị Lục 10x
Vũ Khí Truyền Thuyết 75 Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Vũ Khí Truyền Thuyết 95 Vũ Khí Hoàng Kim 9x
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Hoàng Thủy Tinh
Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài) Tinh thái quái phù (chưa mài)
Vũ Khí Hoàng Kim 10x 2 Tu Chân Tiên Đan
Cụm 2017:

Ngẫu nhiên ngận được 01 phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4
Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Lệnh bài chuyển sinh 4
Mảnh vỡ Tu Chân Nguyên Anh Mãnh vỡ Chuyển sinh 5
Tinh thái quái phù (chưa mài) Rương Hồn Chú
Rương Hồn Chú Ngũ Sắc Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Tinh quân chi bảo cấp 4

Đổi Điểm Tích Lũy Nhận Thưởng

Cụm 2013:

Khi tích lũy đủ số điểm yêu cầu có thể đổi thưởng tùy chọn theo danh sách và lưu ý bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cầnGiới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức Mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân Pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Quả Đào Tiên 1 1.000/ngày/server
Túi Lệnh Bài 500 điểm + 02 Phiếu Đăng Ký 100/ngày/server
Túi Ngọc Khảm 200 100/ngày/server
Túi Quái Phù 200 điểm + 01 Phiếu Đăng Ký 100/ngày/server
Túi Thuộc Tính 20 100/ngày/server
Lễ bao tích lũy 20 100/ngày/server
Cụm 2017:

Khi tích lũy đủ số điểm yêu cầu có thể đổi thưởng tùy chọn theo danh sách và lưu ý bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cầnGiới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Túi Thuộc Tính 20 100/ ngày/ server
2 Phục Sinh Đan 300 điểm + 3 Phiếu đăng ký 50
Túi Lệnh Bài 500 điểm + 2 Phiếu đăng ký 50
Lễ bao tích lũy 20 100/ ngày/ server
Quả Đào Tiên 1 điểm 1.000/ngày/server

Thưởng dùng Quả Đào Tiên

Cụm 2017:

Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cần
10 Đồng Thau  Phồn Vinh Thạch
Hưng Thịnh Thạch Hành quân lệnh
10  Túi Chân Khí 10  Hộ Mạch Đơn
10 Tu Luyện Đan (sơ) Giác Linh Châu
Rương Phú Quý
Cụm 2013:

Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cần
10 Đồng Thau  Phồn Vinh Thạch
Hưng Thịnh Thạch Hành quân lệnh
Túi Chân Khí Hộ Mạch Đơn
Mảnh hoàng thủy tinh Mảnh lục thủy tinh
Mảnh tử thủy tinh Rương Phú Quý

Thưởng mở Rương Phú Quý

Cụm 2008:

Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cần
Tướng Quân Lệnh Trang bị full 8x
Trang bị full 10x Lệnh Bài Ngân Long
Lò Luyện Trân Hựu Mảnh Trang bị Cam Trấn Nguyên
Mảnh Thú Cưỡi Nghịch Trấn Nguyên Chi Bảo
Cụm 2013:

Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cần
Mảnh tử thủy tinh Phiếu Đăng Ký
Vi Quang Quái Phù (chưa mài) Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
Ngọc Tâm (chưa mài) Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Trấn Nguyên Chi Bảo Hộp Quà Cam Cấp 4
Lệnh Bài Tứ Tinh Cấp 1
Cụm 2017:

Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng bên dưới:

Vật phẩmĐiểm tích lũy cần
Phục Sinh Tiên Đan Phiếu Đăng Ký
Hộp Thú Tinh Quân Cấp 3 (vĩnh viễn) Vô Tự Thiên Thư Tím
Mảnh Ngộ Linh Châu Cấp 7 Lệnh tu chân nguyên anh
Lệnh bài chuyển sinh 5 Lệnh Bài Tứ Tinh Cấp 1

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!